Coparcener Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Coparcener” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Coparcener

  ♪ : [Coparcener]

  • संज्ञा : noun

   • हक्कात इतरांशी समानपणे सामायिक केलेली व्यक्ती
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Comment