Contractors Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Contractors” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Contractors

  ♪ : /kənˈtraktə/

  • संज्ञा : noun

   • कंत्राटदार
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी व्यक्ती किंवा टणक ज्याने एखादी सेवा किंवा नोकरी करण्यासाठी साहित्य किंवा कामगार उपलब्ध करुन देण्याचे करार केले आहे.
   • कोणीतरी (एखादी व्यक्ती किंवा टणक) जो वस्तू बनविण्याचा करार करतो
   • कॉन्ट्रॅक्ट ब्रिजमधील पूल प्लेअर जो बोली जिंकतो आणि कोणता ट्रम्प ट्रंप असल्याचे जाहीर करू शकतो
   • (कायदा) कराराचा पक्ष
   • एक शारीरिक अवयव जो संकुचित होतो
 2. Contract

  ♪ : /ˈkäntrakt/

  • संज्ञा : noun

   • करार
   • करार
   • कोसळणे
   • सोबत
   • अधिवेशन
   • सार्वजनिक पट्टे व्याख्या व्याख्या
   • भाडेपट्टी
   • रोजगाराचा करार
   • भाषिक नियंत्रण लग्नाची पुष्टी लग्नाच्या कराराची
   • कराराचे काम
   • सीझन तिकीट कार्डचा प्रकार अंतिम प्रश्न आव्हान
   • करार
   • करार
   • एकमत
   • प्रतिज्ञापत्र
   • वचन द्या
   • संकुचित करा
   • निर्धार करार
   • करार
  • क्रियापद : verb

   • संकुचित करा
   • संकुचित करा
   • सौदा करणे
   • लग्नात प्रवेश करा
   • संकुचित करा
   • संकुचित करा
   • कमी करा
   • ते लहान करा
   • ते लहान करा
 3. Contracted

  ♪ : /ˈkɒntrakt/

  • वाक्यांश : –

   • ചുങ്ങിയ
  • विशेषण : adjective

   • संक्षिप्त
  • संज्ञा : noun

   • संकुचित
   • करार
   • संपीडन
   • एकत्र ठेवले
   • लहान केले
   • पेपर
   • अरुंद
   • अल्पदृष्टी
   • दंडनीय लग्नाची हमी
 4. Contractile

  ♪ : /kənˈtraktīl/

  • विशेषण : adjective

   • कॉन्ट्रॅक्टिल
   • संकुचितता
   • आखूड होणे
   • संकोचन
   • संकुचित
   • आकुंचन
 5. Contracting

  ♪ : /ˈkɒntrakt/

  • संज्ञा : noun

   • करार करणे
   • करार
  • क्रियापद : verb

   • करार करणे
   • सारांश
 6. Contraction

  ♪ : /kənˈtrakSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • सारांश
   • सारांश
   • आकुंचन
   • गोषवारा
   • लहान करणे
   • शॉर्टहँड
   • संकुचितता
   • स्टेनोसिस
   • प्रकरणात व्यत्यय शब्द
   • घट्टपणा
   • एकाग्रता
   • लवकर स्वाक्षरीचा संक्षिप्त कोड संक्षेप
   • रोग-कर्करोगाचा प्रादुर्भाव इ
   • पासून संकुचित
   • खेचणे
   • आकुंचन
   • कडकपणा
   • संक्षिप्त हराम
   • सारांश
   • सारांश
   • घट्ट
   • लहान करणे
   • आकुंचन
   • आकुंचन
 7. Contractions

  ♪ : /kənˈtrakʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • आकुंचन
   • सुरकुत्या
   • लहान करणे
   • स्टेनोग्राफी
 8. Contractor

  ♪ : /ˈkänˌtraktər/

  • संज्ञा : noun

   • कंत्राटदार
   • कंत्राटदार
   • कंत्राटदार
   • कंत्राटदार
   • एकाधिकारशाही
   • कंत्राटदार
   • विक्रेता
   • विक्रेता
 9. Contracts

  ♪ : /ˈkɒntrakt/

  • संज्ञा : noun

   • करार
 10. Contractual

  ♪ : /kənˈtrak(t)SH(o͞o)əl/

  • विशेषण : adjective

   • कंत्राटी करार
   • करार
   • करार (अ) कराराद्वारे साध्य
   • करारात्मक स्वरूपाचे
   • कराराद्वारे प्राप्त केलेला करार
   • कंत्राटी
   • कराराच्या स्वरूपात
   • कराराच्या स्वरूपात
 11. Contractually

  ♪ : /kənˈtrak(t)SH(o͞o)əlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • करारानुसार
See also  Chance Meaning In Malayalam - മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥ വിശദീകരണം

Leave a Reply