Contamination Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Contamination” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Contamination

  ♪ : /kənˌtaməˈnāSH(ə)n/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ತ್ಯಾಜ್ಯ
   • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಾಲಿನ್ಯ
   • ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳು
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
   • ಅನ್ಯಾಯದ ಫೌಲಿಂಗ್
   • ಸ್ವಚ್ l ತೆ
   • ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು
   • ಮಿಶ್ರಣ
   • ಧರ್ಮನಿಂದನೆ
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
   • ಕಲೆ
   • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
   • ಕೊಳಕು
   • ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು
   • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಷದಿಂದ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ.
   • ಕಲುಷಿತ ಸ್ಥಿತಿ
   • ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತು
   • ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ; (ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ) ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ
 2. Contaminant

  ♪ : /kənˈtamənənt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
 3. Contaminants

  ♪ : /kənˈtamɪnənt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು
 4. Contaminate

  ♪ : /kənˈtaməˌnāt/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿ
   • ಹಾಳು
   • ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ
   • ಕಲೆ ಮಾಡಲು
   • ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು
   • ಮಾಲಿನ್ಯ
   • ಬೆಡಬಲ್
   • ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ
   • ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸುವುದು
   • ಒಂದಾಗು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿ
   • ಕಲೆ
   • ಭ್ರಷ್ಟ
   • ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿ
   • ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿ
   • ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿ
   • ಉರಿದು ಹೋಗು
   • ಮಿಶ್ರಣ
 5. Contaminated

  ♪ : /kənˈtaməˌnādəd/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕಲುಷಿತ
   • ಅಶುದ್ಧ
   • ಹಾಳು
   • ಕಲೆಗಳು
   • ಸೋಂಕಿತ
   • ಕಲುಷಿತ
 6. Contaminates

  ♪ : /kənˈtamɪneɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 7. Contaminating

  ♪ : /kənˈtamɪneɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಲುಷಿತ
   • ಸೋಂಕು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.