Consultancy Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Consultancy” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Consultancy

  ♪ : /kənˈsəltnsē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ.
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ
 2. Consul

  ♪ : /ˈkänsəl/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾನ್ಸುಲ್
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
   • ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
   • ರೋಮನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
   • ರೋಮನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
 3. Consular

  ♪ : /ˈkänsələr/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕಾನ್ಸುಲರ್
   • ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ
   • ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
 4. Consulate

  ♪ : /ˈkänsələt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದೂತಾವಾಸ
   • ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇನೈತುಟಾರಕಂ
   • ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರಿ
   • ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ
   • ಶಕ್ತಿ
   • ನಿವಾಸ
   • ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
   • ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ
   • ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
   • ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
 5. Consulates

  ♪ : /ˈkɒnsjʊlət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದೂತಾವಾಸಗಳು
   • ಇನೈತುತರಕಂ
 6. Consuls

  ♪ : /ˈkɒns(ə)l/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾನ್ಸುಲ್
   • ಜನರಲ್ ಗಳು
   • ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್
 7. Consult

  ♪ : /kənˈsəlt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆ
  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು
   • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
   • ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
   • ಒಗ್ಗೂಡಿ ಯೋಚಿಸಿ
   • ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ
   • ಮಾಹಿತಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
   • ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿ
   • ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
   • ನೋಡಿ (ಪುಸ್ತಕ)
   • ಸಲಹೆ ಕೇಳು
 8. Consultancies

  ♪ : /kənˈsʌlt(ə)nsi/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹಾ
 9. Consultant

  ♪ : /kənˈsəltnt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ತಜ್ಞ
   • ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ
   • ಇತರರು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
   • ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವವರು
   • ಕಲಾಂಟುರಿನಾರ್
   • ತಂದೆ ಉಸಕೈಯರ್
   • ತಜ್ಞ ಸಲಹೆಗಾರ
 10. Consultants

  ♪ : /kənˈsʌlt(ə)nt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರರು
   • ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವವರು
 11. Consultation

  ♪ : /ˌkänsəlˈtāSH(ə)n/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಉಪದೇಶ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು
   • ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಮೀಕ್ಷೆ
   • ಮಾತು
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಮೀಕ್ಷೆ
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 12. Consultations

  ♪ : /kɒnsəlˈteɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು
 13. Consultative

  ♪ : /kənˈsəltədiv/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಲಹಾ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು
 14. Consulted

  ♪ : /ˈkɒnsʌlt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ
 15. Consulting

  ♪ : /kənˈsəltiNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 16. Consults

  ♪ : /ˈkɒnsʌlt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಐಡಿಯಾಸ್
   • ಮಾಹಿತಿ
See also  Oxen Meaning In Marathi - मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Leave a Reply