Consult Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Consult” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Consult

  ♪ : /kənˈsəlt/

  • ನಾಮಪದ : noun

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು
   • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
   • ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
   • ಒಗ್ಗೂಡಿ ಯೋಚಿಸಿ
   • ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ
   • ಮಾಹಿತಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
   • ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿ
   • ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ
   • ನೋಡಿ (ಪುಸ್ತಕ)
   • ಸಲಹೆ ಕೇಳು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ) ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
   • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಥವಾ (ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ) ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ (ಪುಸ್ತಕ, ಗಡಿಯಾರ, ಇತ್ಯಾದಿ) ನೋಡಿ.
   • ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ; ಸಮಾಲೋಚನೆ.
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ
   • ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ
   • ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ
 2. Consul

  ♪ : /ˈkänsəl/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾನ್ಸುಲ್
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
   • ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
   • ರೋಮನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
   • ರೋಮನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
 3. Consular

  ♪ : /ˈkänsələr/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕಾನ್ಸುಲರ್
   • ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ
   • ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
 4. Consulate

  ♪ : /ˈkänsələt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದೂತಾವಾಸ
   • ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇನೈತುಟಾರಕಂ
   • ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರಿ
   • ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ
   • ಶಕ್ತಿ
   • ನಿವಾಸ
   • ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
   • ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
   • ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ
   • ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
   • ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
 5. Consulates

  ♪ : /ˈkɒnsjʊlət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದೂತಾವಾಸಗಳು
   • ಇನೈತುತರಕಂ
 6. Consuls

  ♪ : /ˈkɒns(ə)l/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾನ್ಸುಲ್
   • ಜನರಲ್ ಗಳು
   • ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್
 7. Consultancies

  ♪ : /kənˈsʌlt(ə)nsi/

 8. Consultancy

  ♪ : /kənˈsəltnsē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
 9. Consultant

  ♪ : /kənˈsəltnt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ತಜ್ಞ
   • ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ
   • ಇತರರು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
   • ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವವರು
   • ಕಲಾಂಟುರಿನಾರ್
   • ತಂದೆ ಉಸಕೈಯರ್
   • ತಜ್ಞ ಸಲಹೆಗಾರ
 10. Consultants

  ♪ : /kənˈsʌlt(ə)nt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರರು
   • ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವವರು
 11. Consultation

  ♪ : /ˌkänsəlˈtāSH(ə)n/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಉಪದೇಶ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು
   • ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಮೀಕ್ಷೆ
   • ಮಾತು
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಮೀಕ್ಷೆ
   • ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
 12. Consultations

  ♪ : /kɒnsəlˈteɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು
 13. Consultative

  ♪ : /kənˈsəltədiv/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಸಲಹಾ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು
 14. Consulted

  ♪ : /ˈkɒnsʌlt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ
 15. Consulting

  ♪ : /kənˈsəltiNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 16. Consults

  ♪ : /ˈkɒnsʌlt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಮಾಲೋಚನೆ
   • ಐಡಿಯಾಸ್
   • ಮಾಹಿತಿ
See also  Pollution Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Reply