Congruent Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Congruent” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Congruent

  ♪ : /kənˈɡro͞oənt/

  • विशेषण : adjective

   • एकरुप
   • समान
   • मुलुटोटा
   • मरीरिकैवना
   • लोकसंख्याशास्त्रावर आधारित
   • (निचरा) पूर्ण शरीर
   • वरवरचे सुसंगत
   • (क्षण) पूर्ण
   • एकासारखे आणि केवळ उर्वरित
   • योग्य
   • सुसंगत
   • फिट
   • सर्व हक्क राखीव
   • योग्य
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • करार किंवा सुसंवाद मध्ये.
   • (आकृत्यांचे) फॉर्ममध्ये एकसारखे; सुपरइम्पोज्ड तेव्हा नक्की एकसमान.
   • वर्ण किंवा प्रकाराशी संबंधित
   • सुपरइम्पोज केलेले असताना योगायोग
 2. Congruence

  ♪ : /kənˈɡro͞oəns/

  • विशेषण : adjective

   • प्रासंगिक
   • सुसंगत
   • सुसंगत
  • संज्ञा : noun

   • एकरुपता
   • प्रतिबंध
   • वैश्विक समानता
   • पूर्ण संमती
   • पूर्ण आकारात तंदुरुस्त एकरुप
   • अनुपालन
 3. Congruences

  ♪ : /ˈkɒŋɡrʊəns/

  • संज्ञा : noun

 4. Congruency

  ♪ : [Congruency]

  • संज्ञा : noun

   • एकत्रीकरण
 5. Congruity

  ♪ : /kəNGˈɡro͞oədē/

  • संज्ञा : noun

   • एकरुपता
   • अनुपालन
   • ओलांडून संपूर्ण
   • चांगले प्रवेश
   • दोन वस्तूंमध्ये एकता
   • तसेच सकारात्मक वैशिष्ट्यपूर्ण
   • विटा अखंडता
   • फिट
   • पात्र
   • सुसंगतता
   • योग्य
   • फिट
 6. Congruous

  ♪ : [Congruous]

  • विशेषण : adjective

   • सुसंगत
   • इष्टतम
   • संबंधित
   • संबंधित

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Censoring Meaning In Marathi - मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Leave a Reply