Collateral Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Collateral” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Collateral

  ♪ : /kəˈladərəl/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಲ್ಯಾಟರಲ್
   • ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ
   • ಅನ್ಯ
   • ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
   • ಸಮಾನಾಂತರ
   • ಅದೇ ಜಾತಿಯವರು
   • ಕವಲೊಡೆದ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮೇಲಾಧಾರ
   • ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು
   • ಸಮಾನಾಂತರ
   • ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರ
   • ಯುನೈಟೆಡ್ ಶಾಖೆಯ ವಂಶಾವಳಿ
   • ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಕ್ಷಕ
   • ಯುನೈಟೆಡ್ ಶಾಖೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ
   • ಇನೈಯೂರವಿನಾರ್
   • ಸಮಕಾಲೀನ
   • ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿ
   • ಕ್ಯಾರಿಕಾಮಪ್ಪೊಟ್ಟಿಕುರಿಯತು
   • ಒಂದೇ ಜನಾಂಗದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ
   • ಸುಸಂಬದ್ಧ
   • ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ
   • ಉಟಾನಿನೈವಾನಾ
   • ಸಾಲವನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡುವುದು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ಒಂದೇ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಿನಿಂದ.
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದರೆ ಅಧೀನ; ದ್ವಿತೀಯ.
   • ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕ ಸಾವುನೋವು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಸಾಲಿನಿಂದ.
   • ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ; ಸಮಾನಾಂತರ.
   • ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಭದ್ರತೆ
   • ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದವರು ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ
   • ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಥವಾ ದೃ bo ೀಕರಿಸಲು ಸೇವೆ
   • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ; ಸಹಾಯಕ;
   • ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ
   • ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸುವುದು
 2. Collaterally

  ♪ : [Collaterally]

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Put out Meaning In Kannada

Leave a Comment

Your email address will not be published.