Cilantro Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Cilantro” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Cilantro

  ♪ : [Cilantro]

  • संज्ञा : noun

   • कोथिंबीरीची पाने
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Comment