Characterless Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Characterless” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Characterless

  ♪ : /ˈker(ə)ktərˌləs/

  • विशेषण : adjective

   • चारित्र्यहीन
   • गुणवत्ता
   • नीतिशास्त्र
   • कुनासक्रिप्पर
   • चमत्कारिक प्रमाणित नाही
   • विशेष नाही
   • अस्थिर
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • विशिष्ट किंवा स्वतंत्र वैशिष्ट्ये नसणे; कंटाळवाणा आणि निर्जीव
 2. Character

  ♪ : /ˈkerəktər/

  • संज्ञा : noun

   • क्रेडेन्शियल
   • हॉलमार्क
   • कर फॉर्म मूर्तिमंत
   • कुरीतिवम
   • स्वाक्षरी
   • नानमतीप्पुतायवार
   • परिष्करण
   • टेन्सर
   • ज्ञानाचा माणूस
   • अल
   • का
   • लेखन
   • वैशिष्ट्यपूर्ण
   • वागणूक
   • व्यक्तिमत्व विशेष गुण
   • स्वाभाविकता
   • इतिहास
   • व्यक्तिमत्व
   • व्यक्ती
   • चारित्र्य
   • सही
   • संगणकावर संग्रहित किंवा स्वीकारल्या जाणार्‍या कोणत्याही चिन्हांचे, चिठ्ठीचे किंवा नंबरचे नाव
   • पत्रे
   • कीर्ति
   • वैशिष्ट्यपूर्ण
   • नाटकातील पात्र
   • वागणूक
   • निसर्ग
   • नैसर्गिक
   • वैशिष्ट्य
   • कीर्ति
   • वागणूक
   • चारित्र्य
   • प्रतिमा
   • पत्र
   • गुणवत्ता
   • निर्दोष
   • वैशिष्ट्यपूर्ण
   • गुणधर्म
   • जीन्स
   • चांगुलपणा
   • नैतिक खत
   • प्रतिष्ठा
   • आदर
   • श्रेणीरचना
   • वैशिष्ट्यपूर्ण वर्णन
 3. Characterful

  ♪ : /ˈker(ə)ktərfəl/

  • विशेषण : adjective

   • वैशिष्ट्यपूर्ण
 4. Characterisation

  ♪ : /karaktərʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • वैशिष्ट्य
   • वैशिष्ट्य
 5. Characterise

  ♪ : /ˈkarəktərʌɪz/

  • क्रियापद : verb

   • वैशिष्ट्यीकृत करणे
   • कॅटलिंग
 6. Characterised

  ♪ : /ˈkarəktərʌɪz/

  • विशेषण : adjective

   • खास प्रकारचे
  • क्रियापद : verb

   • वैशिष्ट्यीकृत
   • वैशिष्ट्यीकृत
 7. Characterises

  ♪ : /ˈkarəktərʌɪz/

  • क्रियापद : verb

   • वैशिष्ट्ये
 8. Characterising

  ♪ : /ˈkarəktərʌɪz/

  • क्रियापद : verb

   • वैशिष्ट्यीकृत
 9. Characteristic

  ♪ : /ˌker(ə)ktəˈristik/

  • विशेषण : adjective

   • वैशिष्ट्यपूर्ण
   • विशिष्टता
   • त्यानुसार
   • गुणधर्म
   • (लोगारिथम) पूर्णांक अपूर्णांक
   • विशेष
   • वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्यपूर्ण भिन्नता निसर्ग
   • वैशिष्ट्य आधार (क्षण) पट सरळपणा
   • प्रखर
   • अनन्य उल्लेखनीय
   • अनन्य पारंपारिक मरापीयवाना
   • नैसर्गिक
   • विशेष
   • विशेष
   • वैशिष्ट्यपूर्ण
   • नैसर्गिक
   • विशेष
   • नैसर्गिक
   • वैशिष्ट्यपूर्ण
  • संज्ञा : noun

   • विशेष वैशिष्ट्य
   • विशिष्ट वैशिष्ट्य
 10. Characteristically

  ♪ : /ˌkerəktəˈristiklē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • वैशिष्ट्यपूर्णपणे
   • सांगितले
   • विशेषतः
   • अद्वितीय आहे
   • वैशिष्ट्यपूर्ण
 11. Characteristics

  ♪ : /karəktəˈrɪstɪk/

  • विशेषण : adjective

   • वैशिष्ट्ये
   • सिराप्पियालपुकल
   • गुणधर्म
   • वैशिष्ट्ये
 12. Characterization

  ♪ : [Characterization]

  • क्रियापद : verb

   • वर्णन करणे
   • वर्णन करणे
 13. Characterize

  ♪ : [Characterize]

  • क्रियापद : verb

   • वर्णन करणे
   • वर्णन करणे
   • वैशिष्ट्यांचे वर्णन करा
   • वैशिष्ट्य असू द्या
 14. Characterized

  ♪ : [Characterized]

  • विशेषण : adjective

   • विशेष प्रकारची
  • क्रियापद : verb

   • वर्णन करणे
 15. Characters

  ♪ : /ˈkarəktə/

  • संज्ञा : noun

   • वर्ण
   • अक्षरे
   • वर्ण
See also  Archived Meaning In Gujarati - ગુજરાતી અર્થ

Leave a Comment

Your email address will not be published.