Certificate Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Certificate” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Certificate

  ♪ : /sərˈtifəkət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರದ ದಾಖಲೆ
   • ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ
   • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
   • ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
   • ರುಜುವಾತುಗಳು
   • ರುಜುವಾತು
   • ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಲಿಖಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ
   • ಫಿಟ್ನೆಸ್
   • ಚೀಟಿ
   • ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೃ est ೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ.
   • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನನ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ದಾಖಲೆ.
   • ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃ est ೀಕರಿಸುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್.
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ದೃ est ೀಕರಿಸುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್.
   • ಅಧಿಕೃತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಅಥವಾ ದೃ est ೀಕರಿಸಿ.
   • ಕೆಲವು ಹೇಳಲಾದ ಸತ್ಯಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃ est ೀಕರಿಸುವ ದಾಖಲೆ
   • ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ formal ಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆ; ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ
 2. Certifiable

  ♪ : /ˈsərdəˌfīəb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದಾದ
 3. Certifiably

  ♪ : /ˌsərdəˈfīəblē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದು
 4. Certificated

  ♪ : /səˈtɪfɪkət/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ
   • ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
   • ರುಜುವಾತುಗಳು
 5. Certificates

  ♪ : /səˈtɪfɪkət/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
   • ರುಜುವಾತುಗಳು
 6. Certification

  ♪ : /ˌsərdifiˈkāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
   • ನಾರ್ಕನ್ರಾಲಿಟಲ್
   • ಹೈನೋನೆನ್
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
   • ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
 7. Certified

  ♪ : /ˈsərdifīd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಗ್ಯಾರಂಟಿ
 8. Certifier

  ♪ : [Certifier]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರ ನೀಡುವವರು
 9. Certifies

  ♪ : /ˈsəːtɪfʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
   • ಪುರಾವೆ
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
 10. Certify

  ♪ : /ˈsərdəˌfī/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ
   • ದೃ mation ೀಕರಣ ನೀಡಿ
   • ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
   • ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿ
   • ಪಿಥಾನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಾಕ್ಷ್ಯ
   • ದೃ .ೀಕರಿಸಿ
   • ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
   • ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೃ irm ೀಕರಿಸಿ
   • ಭರವಸೆ
   • ಭರವಸೆ
 11. Certifying

  ♪ : /ˈsəːtɪfʌɪ/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು
   • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ
See also  Lecto divina Meaning In Kannada

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.