strotnidhi

Sri Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ | ನತೋಽಸ್ಮ್ಯನನ್ತಾಯ ದುರನ್ತಶಕ್ತಯೇ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ | ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾನ್ಗುಣೈಃ ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಸನ್ದಧತೇಽವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ || ೧ || ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ | ಕೋಪಕಾಲೋ ಯುಗಾನ್ತಸ್ತೇ ಹತೋಽಯಮಸುರೋಽಲ್ಪಕಃ | ತತ್ಸುತಂ ಪಾಹ್ಯುಪಸೃತಂ ಭಕ್ತಂ ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ || ೨ || ಇನ್ದ್ರ ಉವಾಚ | ಪ್ರತ್ಯಾನೀತಾಃ ಪರಮ ಭವತಾ ತ್ರಾಯತಾಂ ನಃ ಸ್ವಭಾಗಾ ದೈತ್ಯಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಹೃದಯಕಮಲಂ ತ್ವದ್ಗೃಹಂ ಪ್ರತ್ಯಬೋಧಿ | ಕಾಲಗ್ರಸ್ತಂ ಕಿಯದಿದಮಹೋ ನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷತಾಂ ತೇ ಮುಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಹಿ ಬಹುಮತಾ ನಾರಸಿಂಹಾಪರೈಃ ಕಿಮ್ || …

Sri Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ Read More »

Runa Hartru Ganesha Stotram – śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram

|| atha stōtram || sr̥ṣṭyādau brahmaṇā samyakpūjitaḥ phalasiddhayē |sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 1 || tripurasya vadhātpūrvaṁ śambhunā samyagarcitaḥ |sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 2 || hiraṇyakaśipvādīnāṁ vadhārthē viṣṇunārcitaḥ |sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 3 || mahiṣasya vadhē dēvyā gaṇanāthaḥ prapūjitaḥ |sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 4 || tārakasya vadhātpūrvaṁ kumārēṇa …

Runa Hartru Ganesha Stotram – śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram Read More »

Narayaneeyam Dasakam 98 – நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம்

அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் (98) – நிஷ்கலப்³ரஹ்மோபாஸனம் | யஸ்மின்னேதத்³விபா⁴தம் யத இத³மப⁴வத்³யேன சேத³ம் ய ஏத-த்³யோ(அ)ஸ்மாது³த்தீர்ணரூப꞉ க²லு ஸகலமித³ம் பா⁴ஸிதம் யஸ்ய பா⁴ஸா |யோ வாசாம் தூ³ரதூ³ரே புனரபி மனஸாம் யஸ்ய தே³வா முனீந்த்³ரா꞉நோ வித்³யுஸ்தத்த்வரூபம் கிமு புனரபரே க்ருஷ்ண தஸ்மை நமஸ்தே || 98-1 || ஜன்மாதோ² கர்ம நாம ஸ்பு²டமிஹ கு³ணதோ³ஷாதி³கம் வா ந யஸ்மின்லோகானாமூதேய ய꞉ ஸ்வயமனுப⁴ஜதே தானி மாயானுஸாரீ |பி³ப்⁴ரச்ச²க்தீரரூபோ(அ)பி ச ப³ஹுதரரூபோ(அ)வபா⁴த்யத்³பு⁴தாத்மாதஸ்மை கைவல்யதா⁴ம்னே பரரஸபரிபூர்ணாய விஷ்ணோ நமஸ்தே || 98-2 || …

Narayaneeyam Dasakam 98 – நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் Read More »

Sri Surya Panjara Stotram – śrī sūrya pañjara stōtram

ōṁ udayagirimupētaṁ bhāskaraṁ padmahastaṁsakalabhuvananētraṁ ratnarajjūpamēyam |timirakarimr̥gēndraṁ bōdhakaṁ padminīnāṁsuravaramabhivandyaṁ sundaraṁ viśvadīpam || 1 || ōṁ śikhāyāṁ bhāskarāya namaḥ |lalāṭē sūryāya namaḥ |bhrūmadhyē bhānavē namaḥ |karṇayōḥ divākarāya namaḥ |nāsikāyāṁ bhānavē namaḥ |nētrayōḥ savitrē namaḥ |mukhē bhāskarāya namaḥ |ōṣṭhayōḥ parjanyāya namaḥ |pādayōḥ prabhākarāya namaḥ || 2 || ōṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hraiṁ hrauṁ hraḥ |ōṁ haṁsāṁ haṁsīṁ haṁsūṁ …

Sri Surya Panjara Stotram – śrī sūrya pañjara stōtram Read More »

Sri Balarama Stotram – śrī balarāma stōtram

śrīḥ jaya rāma sadārāma saccidānandavigrahaḥ |avidyāpaṅkagalitanirmalākāra tē namaḥ || 1 || jayā:’khilajagadbhāradhāraṇa śramavarjita |tāpatrayavikarṣāya halaṁ kalayatē sadā || 2 || prapannadīnatrāṇāya balarāmāya tē namaḥ |tvamēvēśa parāśēṣakaluṣakṣālanaprabhuḥ || 3 || prapannakaruṇāsindhō bhaktapriya namō:’stu tē |carācaraphaṇāgrēṇadhr̥tā yēna vasundharā || 4 || māmuddharāsmadduṣpārādbhavāṁbhōdhērapārataḥ |parāparāṇāṁ paramaṁ paramēśa namō:’stu tē || 5 || imaṁ stavaṁ yaḥ paṭhati balarāmādhidaivatam |baliṣṭhaḥ sarvakāryēṣu …

Sri Balarama Stotram – śrī balarāma stōtram Read More »

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం

స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం (కృతజ్ఞతలు: డా|| శ్రీ అయాచితం నటేశ్వరశర్మ గారికి) శ్రీమన్మనోజ్ఞ నిగమాగమవాక్యగీతశ్రీపార్వతీపరమశంభువరాత్మజాత |శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూతలక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧ || శ్రీవత్సదుగ్ధమయసాగరపూర్ణచంద్రవ్యాఖ్యేయభక్తసుమనోర్చితపాదపద్మ |శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభూషలక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౨ || సృష్టిస్థితిప్రళయకారణకర్మశీలఅష్టోత్తరాక్షరమనూద్భవమంత్రలోల |శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మఖేలలక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ || కష్టప్రనష్ట పరిబాధిత భక్త రక్షఇష్టార్థదాన నిరతోద్యమకార్యదక్ష |శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూతలక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౪ || శ్రీవ్యాసభారతవిలేఖనకార్యదీక్షాదక్షాభిరక్షణ …

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం Read More »

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali – श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनामावली

श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् >> ओं गोविन्दाय नमः ।ओं माधवाय नमः ।ओं मुकुन्दाय नमः ।ओं हरये नमः ।ओं मुरारये नमः ।ओं शम्भवे नमः ।ओं शिवाय नमः ।ओं ईशाय नमः ।ओं शशिशेखराय नमः । ९ ओं शूलपाणये नमः ।ओं दामोदराय नमः ।ओं अच्युताय नमः ।ओं जनार्दनाय नमः ।ओं वासुदेवाय नमः ।ओं गङ्गाधराय नमः ।ओं अन्धकरिपवे …

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali – श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनामावली Read More »

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (लंकेश्वर कृतम्)

गले कलितकालिमः प्रकटितेन्दुफालस्थलेविनाटितजटोत्करं रुचिरपाणिपाथोरुहे ।उदञ्चितकपालजं जघनसीम्नि सन्दर्शितद्विपाजिनमनुक्षणं किमपि धाम वन्दामहे ॥ १ ॥ वृषोपरि परिस्फुरद्धवलदामधामश्रियाकुबेरगिरि-गौरिमप्रभवगर्वनिर्वासि तत् ।क्वचित्पुनरुमा-कुचोपचितकुङ्कुमै रञ्जितंगजाजिनविराजितं वृजिनभङ्गबीजं भजे ॥ २ ॥ उदित्वर-विलोचनत्रय-विसृत्वरज्योतिषाकलाकरकलाकर-व्यतिकरेण चाहर्निशम् ।विकासित जटाटवी विहरणोत्सवप्रोल्लस-त्तरामर तरङ्गिणी तरल-चूडमीडे मृडम् ॥ ३ ॥ विहाय कमलालयाविलसितानि विद्युन्नटी-विडंबनपटूनि मे विहरणं विधत्तां मनः ।कपर्दिनि कुमुद्वतीरमणखण्डचूडामणौकटी तटपटी भवत्करटिचर्मणि ब्रह्मणि ॥ ४ ॥ भवद्भवनदेहली-विकटतुण्ड-दण्डाहतित्रुटन्मुकुटकोटिभि-र्मघवदादिभिर्भूयते ।व्रजेम भवदन्तिकं प्रकृतिमेत्य पैशाचकींकिमित्यमरसम्पदः प्रमथनाथ …

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (लंकेश्वर कृतम्) Read More »

Sundarakanda Sarga (Chapter) 5 – suṁdarakāṁḍa – paṁcama sargaḥ (5)

|| bhavanavicayaḥ || tataḥ sa madhyaṁ gatamaṁśumaṁtaṁjyotsnāvitānaṁ mahadudvamaṁtam |dadarśa dhīmāndivi bhānumaṁtaṁgoṣṭhe vr̥ṣaṁ mattamiva bhramaṁtam || 1 || lokasya pāpāni vināśayaṁtaṁmahodadhiṁ cāpi samedhayaṁtam |bhūtāni sarvāṇi virājayaṁtaṁdadarśa śītāṁśumathābhiyāṁtam || 2 || yā bhāti lakṣmīrbhuvi maṁdarasthātathā pradoṣeṣu ca sāgarasthā |tathaiva toyeṣu ca puṣkarasthārarāja sā cāruniśākarasthā || 3 || haṁso yathā rājatapaṁjarasthaḥsiṁho yathā maṁdarakaṁdarasthaḥ |vīro yathā garvitakuṁjarastha–ścaṁdro:’pi babhrāja tathāṁbarasthaḥ …

Sundarakanda Sarga (Chapter) 5 – suṁdarakāṁḍa – paṁcama sargaḥ (5) Read More »

Sri Ganesha Bhujangam – శ్రీ గణేశ భుజంగం

స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → శ్రీ గణేశ భుజంగం (గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామంచలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ |లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారంగణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౧ || ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రంస్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరమ్ |గలద్దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలంగణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౨ || ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన–ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకమ్ |ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతంగణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౩ || విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటంకిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషమ్ |విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుంగణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౪ || ఉదంచద్భుజావల్లరీదృశ్యమూలో–చ్చలద్భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షమ్ |మరుత్సుందరీచామరైః సేవ్యమానంగణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౫ …

Sri Ganesha Bhujangam – శ్రీ గణేశ భుజంగం Read More »

Jaya Jagadeesa Hare – जय जगदीश हरे

ओं जय जगदीश हरेस्वामि जय जगदीश हरेभक्त जनोँ के सङ्कटदास जनोँ के सङ्कटक्षण मे दूर् करेओं जय जगदीश हरे ॥ जो ध्यावे फल् पावेदुख् बिनसे मन् कास्वामि दुख् बिनसे मन् कासुख सम्पति घर् आवेसुख सम्पति घर् आवेकष्ट मिटे तन् काओं जय जगदीश हरे ॥ मात पिता तुम मेरेशरण गहूँ किसकीस्वामि शरण गहूँ किसकीतुम् बिन और …

Jaya Jagadeesa Hare – जय जगदीश हरे Read More »

Sri Sudarshana Vimsathi – śrī sudarśana vimśati

ṣaṭkōṇāntara madhyavarti nilayaṁ svacchēndu damṣṭrānanaṁśrīcakrādyāyudha cāru ṣōḍaśabhujaṁ prajvālakēśōjjvalaṁ |vastrālēpanamālyavigraha guṇaistaṁ bālamitrāruṇaiḥpratyālīḍha padāmbujaṁ trinayanaṁ cakrādhirājaṁ bhajē || 1 || śaṅkhaṁ śārṅgaṁ sakhēṭaṁ halaparaśu gadā kunta pāśān dadhānaṁanyairvāmaiśca cakrēṣvasi musalalasadvajraśūlāṁ kuśāgnīn |jvālākēśaṁ trinētraṁ jvaladanalanibhaṁ hārakēyūrabhūṣaṁdhyāyē ṣaṭkōṇa saṁsthaṁ sakala ripujana prāṇasaṁhāra cakram || 2 || vyāpti vyāptāntarikṣaṁ kṣaradaruṇa nibhā vāsitā śāntarālaṁdamṣṭrā niṣṭhyūta vahni pravirala śabalādabhraśubhrāṭṭahāsaṁ |śaṅkhāri śrī gadāṁbhōruha …

Sri Sudarshana Vimsathi – śrī sudarśana vimśati Read More »

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram – శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం

స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం (గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే |ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౧ || ఆదిపూజ్యాయ దేవాయ దంతమోదకధారిణే |వల్లభాప్రాణకాంతాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౨ || లంబోదరాయ శాంతాయ చంద్రగర్వాపహారిణే |గజాననాయ ప్రభవే శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ || ౩ || పంచహస్తాయ వంద్యాయ పాశాంకుశధరాయ చ …

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram – శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం Read More »

Yuddha Kanda Sarga 79 – yuddhakāṇḍa ēkōnāśītitamaḥ sargaḥ (79)

|| makarākṣavadhaḥ || nirgataṁ makarākṣaṁ tē dr̥ṣṭvā vānarayūthapāḥ |āplutya sahasā sarvē yōddhukāmā vyavasthitāḥ || 1 || tataḥ pravr̥ttaṁ sumahattadyuddhaṁ rōmaharṣaṇam |niśācaraiḥ plavaṅgānāṁ dēvānāṁ dānavairiva || 2 || vr̥kṣaśūlanipātaiśca śilāparighapātanaiḥ |anyōnyaṁ mardayanti sma tadā kapiniśācarāḥ || 3 || śaktikhaḍgagadākuntaistōmaraiśca niśācarāḥ |paṭ-ṭiśairbhindipālaiśca nirghātaiśca samantataḥ || 4 || pāśamudgaradaṇḍaiśca nikhātaiścāparē tadā |kadanaṁ kapivīrāṇāṁ cakrustē rajanīcarāḥ || 5 || …

Yuddha Kanda Sarga 79 – yuddhakāṇḍa ēkōnāśītitamaḥ sargaḥ (79) Read More »

Triveni Stotram – ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮುಕ್ತಾಮಯಾಲಂಕೃತಮುದ್ರವೇಣೀಭಕ್ತಾಭಯತ್ರಾಣಸುಬದ್ಧವೇಣೀ |ಮತ್ತಾಲಿಗುಂಜನ್ಮಕರಂದವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೧ || ಲೋಕತ್ರಯೈಶ್ವರ್ಯನಿದಾನವೇಣೀತಾಪತ್ರಯೋಚ್ಚಾಟನಬದ್ಧವೇಣೀ |ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಕಲನೈಕವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೨ || ಮುಕ್ತಾಂಗನಾಮೋಹನಸಿದ್ಧವೇಣೀಭಕ್ತಾಂತರಾನಂದಸುಬೋಧವೇಣೀ |ವೃತ್ತ್ಯಂತರೋದ್ವೇಗವಿವೇಕವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೩ || ದುಗ್ಧೋದಧಿಸ್ಫೂರ್ಜಸುಭದ್ರವೇಣೀನೀಲಾಭ್ರಶೋಭಾಲಲಿತಾ ಚ ವೇಣೀ |ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಭಾಭಾಸುರಮಧ್ಯವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೪ || ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋತ್ತುಂಗಕಪರ್ದಿವೇಣೀವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣುಪ್ರಣತೈಕವೇಣೀ |ತ್ರಯೀಪುರಾಣಾ ಸುರಸಾರ್ಧವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೫ || ಮಾಂಗಳ್ಯಸಂಪತ್ತಿಸಮೃದ್ಧವೇಣೀಮಾತ್ರಾಂತರನ್ಯಸ್ತನಿದಾನವೇಣೀ |ಪರಂಪರಾಪಾತಕಹಾರಿವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೬ || ನಿಮಜ್ಜದುನ್ಮಜ್ಜಮನುಷ್ಯವೇಣೀತ್ರಯೋದಯೋಭಾಗ್ಯವಿವೇಕವೇಣೀ |ವಿಮುಕ್ತಜನ್ಮಾವಿಭವೈಕವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೭ || ಸೌಂದರ್ಯವೇಣೀ ಸುರಸಾರ್ಧವೇಣೀಮಾಧುರ್ಯವೇಣೀ ಮಹನೀಯವೇಣೀ …

Triveni Stotram – ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ Read More »

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti – śrī padmāvatī navaratnamālikā stutiḥ

śrīmān yasyāḥ priyassan sakalamapi jagajjaṅgamasthāvarādyaṁsvarbhūpātālabhēdaṁ vividhavidhamahāśilpasāmarthyasiddham |rañjan brahmāmarēndraistribhuvanajanakaḥ stūyatē bhūriśō yaḥsā viṣṇōrēkapatnī tribhuvanajananī pātu padmāvatī naḥ || 1 || śrīśr̥ṅgāraikadēvīṁ vidhimukhasumanaḥkōṭikōṭīrajāgra–dratnajyōtsnāprasāraprakaṭitacaraṇāmbhōjanīrājitārcām |gīrvāṇastraiṇavāṇīpariphaṇitamahākīrtisaubhāgyabhāgyāṁhēlānirdagdhadainyaśramaviṣamamahāraṇyagaṇyāṁ namāmi || 2 || vidyutkōṭiprakāśāṁ vividhamaṇigaṇōnnidrasusnigdhaśōbhā-sampatsampūrṇahārādyabhinavavibhavālaṅkriyōllāsikaṇṭhām |ādyāṁ vidyōtamānasmitaruciracitānalpacandraprakāśāṁpadmāṁ padmāyatākṣīṁ padanalinanamatpadmasadmāṁ namāmi || 3 || śaśvattasyāḥ śrayē:’haṁ caraṇasarasijaṁ śārṅgapāṇēḥ purandhryāḥstōkaṁ yasyāḥ prasādaḥ prasarati manujē krūradāridryadagdhē |sō:’yaṁ sadyō:’navadyasthiratararuciraśrēṣṭhabhūyiṣṭhanavya–stavyaprāsādapaṅktiprasitabahuvidhaprābhavō bōbhavīti || 4 || saundaryōdvēlahēmāmbujamahitamahāsiṁhapīṭhāśrayāḍhyāṁpuṣyannīlāravindapratimavarakr̥pāpūrasampūrṇanētrām |jyōtsnāpīyūṣadhārāvahanavasuṣamakṣaumadhāmōjjvalāṅgīṁvandē siddhēśacētassarasijanilayāṁ …

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti – śrī padmāvatī navaratnamālikā stutiḥ Read More »