Sri Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ | ನತೋಽಸ್ಮ್ಯನನ್ತಾಯ ದುರನ್ತಶಕ್ತಯೇ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ | ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾನ್ಗುಣೈಃ ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಸನ್ದಧತೇಽವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ || ೧ || ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ | ಕೋಪಕಾಲೋ ಯುಗಾನ್ತಸ್ತೇ ಹತೋಽಯಮಸುರೋಽಲ್ಪಕಃ | ತತ್ಸುತಂ ಪಾಹ್ಯುಪಸೃತಂ ಭಕ್ತಂ ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ || ೨ || ಇನ್ದ್ರ…

Continue ReadingSri Narasimha Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Runa Hartru Ganesha Stotram – śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram

|| atha stōtram || sr̥ṣṭyādau brahmaṇā samyakpūjitaḥ phalasiddhayē |sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 1 || tripurasya vadhātpūrvaṁ śambhunā samyagarcitaḥ |sadaiva pārvatīputraḥ r̥ṇanāśaṁ karōtu mē || 2 || hiraṇyakaśipvādīnāṁ vadhārthē…

Continue ReadingRuna Hartru Ganesha Stotram – śrī r̥ṇahartr̥ gaṇēśa stōtram

Narayaneeyam Dasakam 98 – நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம்

அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் (98) – நிஷ்கலப்³ரஹ்மோபாஸனம் | யஸ்மின்னேதத்³விபா⁴தம் யத இத³மப⁴வத்³யேன சேத³ம் ய ஏத-த்³யோ(அ)ஸ்மாது³த்தீர்ணரூப꞉ க²லு ஸகலமித³ம் பா⁴ஸிதம் யஸ்ய பா⁴ஸா |யோ வாசாம் தூ³ரதூ³ரே புனரபி மனஸாம் யஸ்ய தே³வா முனீந்த்³ரா꞉நோ வித்³யுஸ்தத்த்வரூபம் கிமு புனரபரே க்ருஷ்ண தஸ்மை நமஸ்தே…

Continue ReadingNarayaneeyam Dasakam 98 – நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம்

Sri Surya Panjara Stotram – śrī sūrya pañjara stōtram

ōṁ udayagirimupētaṁ bhāskaraṁ padmahastaṁsakalabhuvananētraṁ ratnarajjūpamēyam |timirakarimr̥gēndraṁ bōdhakaṁ padminīnāṁsuravaramabhivandyaṁ sundaraṁ viśvadīpam || 1 || ōṁ śikhāyāṁ bhāskarāya namaḥ |lalāṭē sūryāya namaḥ |bhrūmadhyē bhānavē namaḥ |karṇayōḥ divākarāya namaḥ |nāsikāyāṁ bhānavē namaḥ |nētrayōḥ…

Continue ReadingSri Surya Panjara Stotram – śrī sūrya pañjara stōtram

Sri Balarama Stotram – śrī balarāma stōtram

śrīḥ jaya rāma sadārāma saccidānandavigrahaḥ |avidyāpaṅkagalitanirmalākāra tē namaḥ || 1 || jayā:’khilajagadbhāradhāraṇa śramavarjita |tāpatrayavikarṣāya halaṁ kalayatē sadā || 2 || prapannadīnatrāṇāya balarāmāya tē namaḥ |tvamēvēśa parāśēṣakaluṣakṣālanaprabhuḥ || 3 || prapannakaruṇāsindhō…

Continue ReadingSri Balarama Stotram – śrī balarāma stōtram

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం

స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం (కృతజ్ఞతలు: డా|| శ్రీ అయాచితం నటేశ్వరశర్మ గారికి) శ్రీమన్మనోజ్ఞ నిగమాగమవాక్యగీతశ్రీపార్వతీపరమశంభువరాత్మజాత |శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూతలక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ సుప్రభాతమ్ || ౧ || శ్రీవత్సదుగ్ధమయసాగరపూర్ణచంద్రవ్యాఖ్యేయభక్తసుమనోర్చితపాదపద్మ |శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభూషలక్ష్మీగణేశ భగవన్ తవ…

Continue ReadingMarakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali – श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनामावली

श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् >> ओं गोविन्दाय नमः ।ओं माधवाय नमः ।ओं मुकुन्दाय नमः ।ओं हरये नमः ।ओं मुरारये नमः ।ओं शम्भवे नमः ।ओं शिवाय नमः ।ओं ईशाय नमः…

Continue ReadingSri Harihara Ashtottara Shatanamavali – श्री हरिहर अष्टोत्तर शतनामावली

Lankeshwara Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (लंकेश्वर कृतम्)

गले कलितकालिमः प्रकटितेन्दुफालस्थलेविनाटितजटोत्करं रुचिरपाणिपाथोरुहे ।उदञ्चितकपालजं जघनसीम्नि सन्दर्शितद्विपाजिनमनुक्षणं किमपि धाम वन्दामहे ॥ १ ॥ वृषोपरि परिस्फुरद्धवलदामधामश्रियाकुबेरगिरि-गौरिमप्रभवगर्वनिर्वासि तत् ।क्वचित्पुनरुमा-कुचोपचितकुङ्कुमै रञ्जितंगजाजिनविराजितं वृजिनभङ्गबीजं भजे ॥ २ ॥ उदित्वर-विलोचनत्रय-विसृत्वरज्योतिषाकलाकरकलाकर-व्यतिकरेण चाहर्निशम् ।विकासित जटाटवी विहरणोत्सवप्रोल्लस-त्तरामर तरङ्गिणी तरल-चूडमीडे…

Continue ReadingLankeshwara Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (लंकेश्वर कृतम्)

Sundarakanda Sarga (Chapter) 5 – suṁdarakāṁḍa – paṁcama sargaḥ (5)

|| bhavanavicayaḥ || tataḥ sa madhyaṁ gatamaṁśumaṁtaṁjyotsnāvitānaṁ mahadudvamaṁtam |dadarśa dhīmāndivi bhānumaṁtaṁgoṣṭhe vr̥ṣaṁ mattamiva bhramaṁtam || 1 || lokasya pāpāni vināśayaṁtaṁmahodadhiṁ cāpi samedhayaṁtam |bhūtāni sarvāṇi virājayaṁtaṁdadarśa śītāṁśumathābhiyāṁtam || 2 || yā…

Continue ReadingSundarakanda Sarga (Chapter) 5 – suṁdarakāṁḍa – paṁcama sargaḥ (5)

Sri Ganesha Bhujangam – శ్రీ గణేశ భుజంగం

స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → శ్రీ గణేశ భుజంగం (గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామంచలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలమ్ |లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారంగణాధీశమీశానసూనుం తమీడే || ౧ || ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రంస్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరమ్…

Continue ReadingSri Ganesha Bhujangam – శ్రీ గణేశ భుజంగం

Jaya Jagadeesa Hare – जय जगदीश हरे

ओं जय जगदीश हरेस्वामि जय जगदीश हरेभक्त जनोँ के सङ्कटदास जनोँ के सङ्कटक्षण मे दूर् करेओं जय जगदीश हरे ॥ जो ध्यावे फल् पावेदुख् बिनसे मन् कास्वामि दुख् बिनसे मन्…

Continue ReadingJaya Jagadeesa Hare – जय जगदीश हरे

Sri Sudarshana Vimsathi – śrī sudarśana vimśati

ṣaṭkōṇāntara madhyavarti nilayaṁ svacchēndu damṣṭrānanaṁśrīcakrādyāyudha cāru ṣōḍaśabhujaṁ prajvālakēśōjjvalaṁ |vastrālēpanamālyavigraha guṇaistaṁ bālamitrāruṇaiḥpratyālīḍha padāmbujaṁ trinayanaṁ cakrādhirājaṁ bhajē || 1 || śaṅkhaṁ śārṅgaṁ sakhēṭaṁ halaparaśu gadā kunta pāśān dadhānaṁanyairvāmaiśca cakrēṣvasi musalalasadvajraśūlāṁ kuśāgnīn |jvālākēśaṁ…

Continue ReadingSri Sudarshana Vimsathi – śrī sudarśana vimśati

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram – శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం

స్తోత్రనిధి → శ్రీ గణేశ స్తోత్రాలు → శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం (గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) శ్రీకంఠప్రేమపుత్రాయ గౌరీవామాంకవాసినే |ద్వాత్రింశద్రూపయుక్తాయ శ్రీగణేశాయ మంగళమ్ ||…

Continue ReadingSri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram – శ్రీ మహాగణపతి మంగళమాలికా స్తోత్రం

Yuddha Kanda Sarga 79 – yuddhakāṇḍa ēkōnāśītitamaḥ sargaḥ (79)

|| makarākṣavadhaḥ || nirgataṁ makarākṣaṁ tē dr̥ṣṭvā vānarayūthapāḥ |āplutya sahasā sarvē yōddhukāmā vyavasthitāḥ || 1 || tataḥ pravr̥ttaṁ sumahattadyuddhaṁ rōmaharṣaṇam |niśācaraiḥ plavaṅgānāṁ dēvānāṁ dānavairiva || 2 || vr̥kṣaśūlanipātaiśca śilāparighapātanaiḥ |anyōnyaṁ…

Continue ReadingYuddha Kanda Sarga 79 – yuddhakāṇḍa ēkōnāśītitamaḥ sargaḥ (79)

Triveni Stotram – ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮುಕ್ತಾಮಯಾಲಂಕೃತಮುದ್ರವೇಣೀಭಕ್ತಾಭಯತ್ರಾಣಸುಬದ್ಧವೇಣೀ |ಮತ್ತಾಲಿಗುಂಜನ್ಮಕರಂದವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೧ || ಲೋಕತ್ರಯೈಶ್ವರ್ಯನಿದಾನವೇಣೀತಾಪತ್ರಯೋಚ್ಚಾಟನಬದ್ಧವೇಣೀ |ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಕಲನೈಕವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೨ || ಮುಕ್ತಾಂಗನಾಮೋಹನಸಿದ್ಧವೇಣೀಭಕ್ತಾಂತರಾನಂದಸುಬೋಧವೇಣೀ |ವೃತ್ತ್ಯಂತರೋದ್ವೇಗವಿವೇಕವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೩ || ದುಗ್ಧೋದಧಿಸ್ಫೂರ್ಜಸುಭದ್ರವೇಣೀನೀಲಾಭ್ರಶೋಭಾಲಲಿತಾ ಚ ವೇಣೀ |ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಭಾಭಾಸುರಮಧ್ಯವೇಣೀಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ || ೪ ||…

Continue ReadingTriveni Stotram – ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti – śrī padmāvatī navaratnamālikā stutiḥ

śrīmān yasyāḥ priyassan sakalamapi jagajjaṅgamasthāvarādyaṁsvarbhūpātālabhēdaṁ vividhavidhamahāśilpasāmarthyasiddham |rañjan brahmāmarēndraistribhuvanajanakaḥ stūyatē bhūriśō yaḥsā viṣṇōrēkapatnī tribhuvanajananī pātu padmāvatī naḥ || 1 || śrīśr̥ṅgāraikadēvīṁ vidhimukhasumanaḥkōṭikōṭīrajāgra--dratnajyōtsnāprasāraprakaṭitacaraṇāmbhōjanīrājitārcām |gīrvāṇastraiṇavāṇīpariphaṇitamahākīrtisaubhāgyabhāgyāṁhēlānirdagdhadainyaśramaviṣamamahāraṇyagaṇyāṁ namāmi || 2 || vidyutkōṭiprakāśāṁ vividhamaṇigaṇōnnidrasusnigdhaśōbhā-sampatsampūrṇahārādyabhinavavibhavālaṅkriyōllāsikaṇṭhām |ādyāṁ vidyōtamānasmitaruciracitānalpacandraprakāśāṁpadmāṁ…

Continue ReadingSri Padmavati Navaratna Malika Stuti – śrī padmāvatī navaratnamālikā stutiḥ