Enabled Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Enabled" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Enabled♪ : /eˈnābəld/विशेषण : adjectiveसक्षम शक्ती द्या सक्षम करास्पष्टीकरण : Explanationनिर्दिष्ट अनुप्रयोग किंवा सिस्टमसह…

Continue ReadingEnabled Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Morphology Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Morphology" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Morphology♪ : /môrˈfäləjē/संज्ञा : nounमॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजीमध्ये वनस्पती शरीरविज्ञान (जीवन) प्राणी-वनस्पती-आकारातील मॉर्फोलॉजी (भाषा) व्युत्पत्तीवनस्पती आणि…

Continue ReadingMorphology Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण