Shuttering Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Shuttering" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Shuttering ♪ : /ˈSHədəriNG/ संज्ञा : noun स्पष्टीकरण : Explanation फलक किंवा पट्ट्यामधील…

Continue ReadingShuttering Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Heavy rain Meaning In Marathi

"Heavy rain" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Heavy rain ♪ : [Heavy rain] संज्ञा : noun मुसळधार पाऊस स्पष्टीकरण…

Continue ReadingHeavy rain Meaning In Marathi

Cooker Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Cooker" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Cooker ♪ : /ˈko͝okər/ संज्ञा : noun कुकर स्वयंपाक भांडी स्टोव्ह पोरीयाटप्पू कामिकलं…

Continue ReadingCooker Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Imperil Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Imperil" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Imperil ♪ : /imˈperəl/ सकर्मक क्रियापद : transitive verb क्रियापद : verb धोका…

Continue ReadingImperil Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Impugn Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Impugn" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Impugn ♪ : /imˈpyo͞on/ सकर्मक क्रियापद : transitive verb न लागलेला क्रियापद :…

Continue ReadingImpugn Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Micrometer Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Micrometer" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Micrometer ♪ : /ˌmīˈkrämədər/ संज्ञा : noun मायक्रोमीटर मायक्रोमीटर मायक्रोस्कोप हे अंतर कोन…

Continue ReadingMicrometer Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Gerontocracy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Gerontocracy" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Gerontocracy ♪ : /ˌjerənˈtäkrəsē/ संज्ञा : noun जेरोन्टोक्रेसी वयस्कर नियम वृद्ध लोक आहेत…

Continue ReadingGerontocracy Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Syntagmatic Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Syntagmatic" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Syntagmatic♪ : /ˌsinˌtaɡˈmadik/विशेषण : adjectiveसिंटॅग्मॅटिकस्पष्टीकरण : Explanationदोन किंवा अधिक भाषिक एककांमधील संबंध सुसंघटित रचना…

Continue ReadingSyntagmatic Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Lapdog Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Lapdog" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Lapdog♪ : /ˈlapˌdôɡ/संज्ञा : nounलॅपडॉगसर्वभक्षी पिल्लाक्रियापद : verbलपेटणेगुंडाळणेपरतपोलिशगुंडाळणेदळणेलपेटणेस्पष्टीकरण : Explanationएक लहान कुत्रा पाळीव प्राणी…

Continue ReadingLapdog Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Golf-course Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Golf-course" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Golf-course♪ : [Golf-course]संज्ञा : nounगोल्फ खेळाचे मैदानस्पष्टीकरण : Explanationलवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल pkdeveloperOffers…

Continue ReadingGolf-course Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Unknown Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Unknown" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Unknown♪ : /ˌənˈnōn/विशेषण : adjectiveअज्ञात यापूर्वी अज्ञातअज्ञातअज्ञानीकुप्रसिद्धअज्ञातसंज्ञा : nounस्पष्टीकरण : Explanationज्ञात किंवा परिचित नाही.(एखादा…

Continue ReadingUnknown Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Moondrop Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Moondrop" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Moondrop♪ : [Moondrop]संज्ञा : nounचंद्रकांतमनीस्पष्टीकरण : Explanationलवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल pkdeveloperOffers Indian Language…

Continue ReadingMoondrop Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Spectacled Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Spectacled" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Spectacled♪ : [Spectacled]विशेषण : adjectiveचष्मा घालूनस्पष्टीकरण : Explanationलवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल pkdeveloperOffers Indian…

Continue ReadingSpectacled Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Leftovers Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Leftovers" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Leftovers♪ : /ˈlɛftəʊvə/संज्ञा : nounउरलेलेअंतिमस्पष्टीकरण : Explanationकाहीतरी, विशेषत: अन्न, उर्वरित उर्वरित वापरल्या गेल्यानंतर.शिल्लक; अतिरिक्तएक…

Continue ReadingLeftovers Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Gelation Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Gelation" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Gelation♪ : [Gelation]संज्ञा : nounशीतकरण आणि एकत्रीकरणस्पष्टीकरण : Explanationलवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल pkdeveloperOffers…

Continue ReadingGelation Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Sourdough Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Sourdough" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Sourdough♪ : [Sourdough]संज्ञा : nounगव्हाचे पीठ आंबायला ठेवायला बाकी आहेगव्हाचे पीठ आंबायला ठेवायला बाकी…

Continue ReadingSourdough Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण