Pulmonologist Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Pulmonologist" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Pulmonologist ♪ : [Pulmonologist] वाक्यांश : Meaning of "pulmonologist" will be added soon…

Continue ReadingPulmonologist Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Monocytes Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Monocytes" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Monocytes ♪ : /ˈmɒnə(ʊ)sʌɪt/ संज्ञा : noun मोनोसाइट्स स्पष्टीकरण : Explanation एक साधा…

Continue ReadingMonocytes Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Locomotor disability Meaning In Marathi

"Locomotor disability meaning in marathi" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.   Locomotor disability ♪ : [Locomotor disability] संज्ञा :…

Continue ReadingLocomotor disability Meaning In Marathi

Read between the lines Meaning In Marathi

"Read between the lines" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Read between the lines ♪ : [Read between the lines]…

Continue ReadingRead between the lines Meaning In Marathi

Enjoyed Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Enjoyed" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Enjoyed ♪ : /ɪnˈdʒɔɪ/ विशेषण : adjective आनंद झाला क्रियापद : verb आनंद…

Continue ReadingEnjoyed Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Congruent Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Congruent" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Congruent ♪ : /kənˈɡro͞oənt/ विशेषण : adjective एकरुप समान मुलुटोटा मरीरिकैवना लोकसंख्याशास्त्रावर आधारित…

Continue ReadingCongruent Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Laissez-faire Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Laissez-faire" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Laissez-faire ♪ : [Laissez-faire] संज्ञा : noun सरकारी व्यक्तीच्या कामात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप…

Continue ReadingLaissez-faire Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Draconian Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Draconian" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Draconian ♪ : /drəˈkōnēən/ विशेषण : adjective ड्रॅकोनिअन कठीण क्रूर कायद्यांच्या बाबतीत कठोर…

Continue ReadingDraconian Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Stately Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Stately" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Stately ♪ : /ˈstātlē/ विशेषण : adjective सभ्य शौर्य फॅन्सी विररंता पेरुविमाना मूल्य…

Continue ReadingStately Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Scion Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Scion" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Scion ♪ : [Scion] वाक्यांश : - संज्ञा : noun फुटणे तरुण वंशज…

Continue ReadingScion Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Stochastic Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Stochastic" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Stochastic ♪ : /stəˈkastik/ वाक्यांश : - विशेषण : adjective स्टोकेस्टिक अपघाती स्पष्टीकरण…

Continue ReadingStochastic Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Abbe Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Abbe" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Abbe ♪ : /aˈbā/ संज्ञा : noun अबे अबी पाळकासाठी एक आदरणीय प्रकरण…

Continue ReadingAbbe Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Telehealth Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Telehealth ♪ : [Telehealth] संज्ञा : noun प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य मिळवा स्पष्टीकरण : Explanation…

Continue ReadingTelehealth Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Phyto Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Phyto" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता.Phyto♪ : [Phyto]संज्ञा : nounस्पष्टीकरण : Explanationलवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल pkdeveloperOffers Indian Language…

Continue ReadingPhyto Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Greatly Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Greatly" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Greatly ♪ : /ˈɡrātlē/ विशेषण : adjective बरेच याची खात्री करण्यासाठी उदारपणे योग्य…

Continue ReadingGreatly Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Contortion Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

"Contortion" मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे - आपण येथे वाचू शकता. Contortion ♪ : [Contortion] वाक्यांश : - कुरूपता विकृती संज्ञा : noun विसंगती…

Continue ReadingContortion Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण