Bronchitis Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Bronchitis” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Bronchitis

  ♪ : /bräNGˈkīdəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್
   • ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದ ಉರಿಯೂತ
   • ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ
   • ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಹೊರ ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ
   • ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ
   • ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಹೊರ ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಯ ಉರಿಯೂತ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಪಾಸ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
   • ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಪೊರೆಗಳ ಉರಿಯೂತ
 2. Bronchi

  ♪ : /ˈbrɒŋkəs/

 3. Bronchial

  ♪ : /ˈbräNGkēəl/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಶ್ವಾಸನಾಳದ
   • ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್
   • ಶ್ವಾಸನಾಳದ ರಕ್ತನಾಳ
   • ಗಾಳಿಯ ನಾಳದ
   • ವಾಯುಬಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Penance Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.