Branded Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Branded” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Branded

  ♪ : /ˈbrandəd/

  • विशेषण : adjective

   • ब्रांडेड
   • शिक्का
   • कटिट्टा
   • व्यावसायिक निंदा
   • चिन्हांकित
   • कटूवेक्युप्यूलीलिस्का
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एक ब्रँड नाव आहे.
   • (पशुधनाचे) ब्रँडिंग लोह सह चिन्हांकित केले.
   • मालकी दर्शविण्यासाठी ब्रँडिंग लोहसह बर्न करा; प्राण्यांचे
   • दोषारोप करणे किंवा निषेध करणे किंवा उघडपणे किंवा औपचारिकरित्या किंवा ब्रँडला बदनाम करणे
   • ब्रँड किंवा ट्रेडमार्कसह चिन्हांकित करा
   • चिन्हांकित करा किंवा कुप्रसिद्ध म्हणून उघड करा
   • (वस्तू आणि वस्तूंचा) विशिष्ट शब्द दर्शविणार् या किंवा विशिष्ट हक्क दर्शविणार् या चिन्हाद्वारे चिन्हांकित किंवा लेबल लावा
   • एका ब्रँडसह चिन्हांकित
 2. Brand

  ♪ : /brand/

  • संज्ञा : noun

   • ब्रँड
   • लोगो
   • व्यापार चिन्ह पत्ता: ब्रँड
   • व्यापार चिन्ह स्टेशन ओळख
   • हॉटबेड गुणवत्ता ओळख
   • कोल्लीकट्टाताई
   • कोळसा
   • जर कट्टुक्के
   • कटिटॅटलम्पू
   • गरम करण्यासाठी लोह साचा
   • उबदार सील टोलीरीसिनाम
   • वनीकप्पोरीप्पु
   • पानपुवाकाई
   • नायकवई
   • वेगवान तलवार
   • पॉलिश ब्लेड
   • इलिव्हुककुरी
   • पायर्वेप्पा
   • आग
   • भाजलेले लोखंडी चिन्ह
   • प्रकार
   • गुन्हे मुद्रांक
   • गरम करण्यासाठी लोह
   • ट्रेडमार्क
   • ब्रान्ड
   • उत्पादन
   • एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्या उत्पादनाचे चिन्ह
   • मानहानिचा शिक्का
   • जळण्याचे चिन्ह
   • लोखंडाचा तुकडा चिन्ह बनवण्यासाठी वापरला जात असे
   • ब्रँड
   • उत्पादन
   • एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्या उत्पादनाचे चिन्ह
   • आग
   • जळण्याचे चिन्ह
   • लोखंडाचा तुकडा चिन्ह बनवण्यासाठी वापरला जात असे
  • क्रियापद : verb

   • लोह उकळवा आणि खूण करा
   • दोषी ठरवा
   • शिक्का
   • उष्णता
   • लक्षात ठेवा
   • बदनाम व्हा
   • विशिष्ट कंपनी किंवा उत्पादनाचा ट्रेडमार्क
 3. Branding

  ♪ : /ˈbrandiNG/

  • संज्ञा : noun

   • ब्रँडिंग
   • व्यापार
   • ओळख
   • मुद्रांकन
  • क्रियापद : verb

   • बर्न आणि सील
 4. Brands

  ♪ : /brand/

  • संज्ञा : noun

   • ब्रँड
   • स्टेशन ओळख
   • हॉटबेड गुणवत्ता ओळख
See also  Reservoir Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply