Bloating Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Bloating” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Bloating

  ♪ : /ˈblōdiNG/

  • संज्ञा : noun

   • सूज येणे
   • सूज
  • प्रतिमा : Image

   Bloating photo

  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • द्रव किंवा वायूच्या धारणामुळे उद्भवलेली सूज.
   • फुगलेला किंवा फुगलेला किंवा फुगवटा होऊ
   • फुगलेला किंवा सुजलेला बनवा
 2. Bloat

  ♪ : /blōt/

  • क्रियापद : verb

   • फुगणे
   • पोळ्या
   • पाण्यात मीठ
   • एअर ब्लोअर
   • अन्नाची भरपाई करा
   • सूज
   • लठ्ठ व्हा
   • सूज
   • विस्तृत करा
   • सूज
   • लठ्ठ व्हा
   • अभिमान बाळगा
   • सूज
   • जाड
   • अभिमान बाळगा
 3. Bloated

  ♪ : /ˈblōdəd/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • फुगलेला
   • चरबी
   • हवा देऊन सोललेली चरबी द्या
   • अहंकारी
   • विकसित

Leave a Comment