Believers Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Believers” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Believers

  ♪ : /bɪˈliːvə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಂಬುವವರು
   • ನಂಬಪಾವಲ್
   • ನಂಬಪವನ್
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಯಾವುದೋ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯ ಸರಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
   • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ; ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ಯಾರಾದರೂ.
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿಜವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಬಲಿಗ
   • ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
 2. Belief

  ♪ : /bəˈlēf/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಂಬಿಕೆ
   • ವಿಶ್ವಾಸ
   • ಸಿದ್ಧಾಂತ
   • ಉದ್ದೇಶ
   • ಕಾಮೆಂಟ್
   • ಭಾವನೆ
   • ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು
   • ನಂಬಿಕೆಯ ವಸ್ತು
   • ಸಮಯ
   • ನಂಬಿಕೆ
   • ನಂಬಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ
   • ಕಳವಳ
   • ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
   • ಖಂಡಿತವಾಗಿ
   • ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
   • ಐಚ್ al ಿಕ
   • ಗಮನ
   • ಧರ್ಮ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ
 3. Beliefs

  ♪ : /bɪˈliːf/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಂಬಿಕೆಗಳು
   • ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
   • ಹೋಪ್
 4. Believability

  ♪ : /bəˌlēvəˈbilədē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಂಬಿಕೆ
   • ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ
 5. Believable

  ♪ : /bəˈlēvəb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ನಂಬಲರ್ಹ
   • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
 6. Believably

  ♪ : [Believably]

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

 7. Believe

  ♪ : /bəˈlēv/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ನಂಬಿಕೆ
  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ನಂಬು
   • ವಿಶ್ವಾಸ
   • ನಂಬಿಕೆ
   • ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ
   • ಪದ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ
   • ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು
   • ನಿರಂತರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ
   • ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಮೌಲ್ಯವು ಒಳ್ಳೆಯದು
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನಂಬಿರಿ
   • ಇದು ನಿಜವೆಂದು ume ಹಿಸಿ
   • ನಂಬಿಕೆ
   • ಪರಿಗಣಿಸಿ
   • ಊಹಿಸು ನೋಡೋಣ
   • ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ಇದು ನಿಜವೆಂದು ume ಹಿಸಿ
   • ಧರಿಸಿ
   • ನಂಬಿ
 8. Believed

  ♪ : /bɪˈliːv/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ನಂಬಬಹುದಾದ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನಂಬಲಾಗಿದೆ
   • ನಂಬು
   • ನಂಬಿಕೆ
 9. Believer

  ♪ : /bəˈlēvər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ
   • ಟ್ರಸ್ಟೀ
   • ನಂಬಪಾವಲ್
   • ನಂಬಪವನ್
   • ನಂಬಿಕೆ
   • ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟಕ
   • ಮೈಕೊಟ್ಪಟ್ಟಲಾರ್
   • ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನು
 10. Believes

  ♪ : /bɪˈliːv/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನಂಬುತ್ತಾರೆ
   • ಭರವಸೆಗಳು
   • ನಂಬಿಕೆ
 11. Believing

  ♪ : /bɪˈliːv/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ನಂಬುವುದು
   • ವಿಶ್ವಾಸ
   • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
   • ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.