Battle Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Battle” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Battle

  ♪ : /ˈbadl/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಂಘರ್ಷ
   • ಹೋರಾಟ
   • ಅಂಜೂರ
   • ಯುದ್ಧ
   • ಬಹು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಾದ
   • ಕದನ
   • ಹೋರಾಟ
   • ಯುದ್ಧ
   • ವಿವಾದ
   • ಹ್ಯಾಗಲ್
   • ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
   • ಯುದ್ಧ
   • ಸ್ಪರ್ಧೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಹೋರಾಡಿ
   • ಹೋರಾಡಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ.
   • ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ.
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸಲು ದೃ ac ವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೋರಾಡಿ.
   • ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
   • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ.
   • ಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲು ಆಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ).
   • ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ವಿವಾದ.
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ.
   • ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.
   • ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಭೆ
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರಯತ್ನ
   • ಎರಡು ಎದುರಾಳಿ ಗುಂಪುಗಳ (ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ) ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ಘರ್ಷಣೆ
   • ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ
 2. Battled

  ♪ : /ˈbat(ə)l/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಹೋರಾಡಿದರು
   • ಹೋರಾಟ
   • ಯುದ್ಧ
   • ಹ್ಯಾಗಲ್
 3. Battleground

  ♪ : /ˈbat(ə)lfiːld/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಯುದ್ಧಭೂಮಿ
   • ಪೋರ್ಟಲಂ
   • ಯುದ್ಧಭೂಮಿ
 4. Battlegrounds

  ♪ : [Battlegrounds]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳು
 5. Battlement

  ♪ : /ˈbadlmənt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಯುದ್ಧ
   • ಯುದ್ಧಗಳು
   • ಫಿರಂಗಿ ರಕ್ಷಣಾ
 6. Battlements

  ♪ : /ˈbat(ə)lm(ə)nt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಯುದ್ಧಗಳು
   • ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಫಿರಂಗಿದಳದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
   • ಫಿರಂಗಿಗಳ ಸಮೂಹ
   • ಕಾಲುವೆ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
   • ಸು ನಲ್ಲಿ
   • ಸ್ವಚ್ wall ವಾದ ಗೋಡೆ
   • ಸ್ವಚ್ wall ವಾದ ಗೋಡೆ
 7. Battler

  ♪ : /ˈbatlər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಬ್ಯಾಟ್ಲರ್
 8. Battlers

  ♪ : /ˈbat(ə)lə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಯುದ್ಧಗಾರರು
 9. Battles

  ♪ : /ˈbat(ə)l/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಯುದ್ಧಗಳು
   • ಯುದ್ಧ
 10. Battling

  ♪ : /ˈbat(ə)l/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಹೋರಾಟ
   • ಹೋರಾಟ
See also  Oblique Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.