Banquet hall Meaning In Marathi

“Banquet hall” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Banquet hall

  ♪ : [Banquet hall]

  • संज्ञा : noun

   • वेडिंग हॉल
   • रिसेप्शन हॉल
   • कार्यक्रम हॉल
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल

Leave a Comment