Badges Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Badges” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Badges

  ♪ : /badʒ/

  • संज्ञा : noun

   • बॅजेस
   • पदके
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी धातू, प्लास्टिक किंवा कपड्याचा एक छोटासा तुकडा ज्यामध्ये रचना किंवा शब्द असतात, सामान्यत: एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी किंवा एखाद्या संस्थेचे सदस्यत्व दर्शविण्यासाठी किंवा एखाद्या कारणासाठी आधार म्हणून वापरला जातो.
   • एक विशिष्ट वस्तू किंवा चिन्ह
   • एक वैशिष्ट्य किंवा चिन्ह जे विशिष्ट गुणवत्तेचे प्रदर्शन करते.
   • बॅज किंवा इतर विशिष्ट चिन्हांसह चिन्हांकित करा.
   • प्रतीक (प्लास्टिक किंवा कापड किंवा धातूचा एक छोटासा तुकडा) जो आपली स्थिती दर्शवितो (रँक किंवा सदस्यता किंवा संबद्धता इ.)
   • स्थितीचे चिन्ह म्हणून ओळखली जाणारी कोणतीही वैशिष्ट्ये (विशिष्ट शक्ती किंवा गुणवत्ता किंवा रँक)
   • एक बॅज लावा
 2. Badge

  ♪ : /baj/

  • संज्ञा : noun

   • बॅज
   • लोगो
   • सनद
   • बुकमार्क
   • विशेष कोड
   • सील प्रतीक
   • शिक्का
   • चिन्ह
   • सही
   • चिन्ह
   • लक्षणं
   • खूप
See also  Charming Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply