Await Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Await” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Await

  ♪ : /əˈwāt/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು
   • ಪತಿವಿರು
   • ವರೈರು
   • ನವೀಕೃತವಾಗಿರಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ದಯಮಾಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
   • ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾಯಿರಿ
   • ತಯಾರಾಗಿರು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • (ವ್ಯಕ್ತಿಯ) ಒಂದು ಘಟನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ
   • (ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ) (ಯಾರಿಗಾದರೂ) ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರಿ
   • ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಭವವನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು
 2. Awaited

  ♪ : /əˈweɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
 3. Awaiting

  ♪ : /əˈweɪt/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ
   • ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
   • ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
 4. Awaits

  ♪ : /əˈweɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಾಯುತ್ತದೆ
   • ಕಾಯಬೇಡ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
 5. Wait

  ♪ : /wāt/

  • ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ : intransitive verb

   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿರಿ
   • ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಬಹುದು
   • ಕಾಯುವ ಸಮಯ
   • ಹೊರಹೋಗುವ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
   • ಪತಿವಿರುಕ್ಕೈ
   • (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ವಿಳಂಬ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ
   • ನಿಯೋಜಿತ ಬದ್ಧತೆ
   • ಸ್ವಯಂಸೇವಕ
   • ಆಹಾರ ಟೇಬಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
   • ವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
   • ಹೋಪ್
   • ವಿಳಂಬ
   • ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ದಯಮಾಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ
   • ಹೊಂಚುದಾಳಿ
   • ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು
   • ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ
   • ಶಾಂತವಾಗಿಸಲು
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
   • ವಿಳಂಬ
   • ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ
 6. Waited

  ♪ : /weɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು
 7. Waiter

  ♪ : /ˈwādər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಾಣಿ
   • ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಾಣಿ
   • ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಟೇಬಲ್
   • ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್
   • ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಣಿ
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ಹೋಪ್
   • ಅವಲಂಬಿತ
   • ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್
   • ಟ್ರೇ
   • ಪ್ಲೇಟ್
   • Table ಟದ ಟೇಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್
   • ಹೋಟೆಲ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್
   • ಮಾಣಿ
   • ಕೆಲಸಗಾರ
   • ಸೇವಕ
   • ಸೇವಕ
   • ಹೋಟೆಲ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್
   • ಮಾಣಿ
 8. Waiters

  ♪ : /ˈweɪtə/

 9. Waiting

  ♪ : /ˈwādiNG/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ತೂಗು
   • ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
   • ಪೊರುಟ್ಟಿರುಟ್ಟಲ್
   • ನಿರೀಕ್ಷೆ
   • ಅಪರಾಧೀಕರಣ
   • ಫುಡ್ ಟೇಬಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 10. Waitress

  ♪ : /ˈwātris/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಚಾರಿಕೆ
   • ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಹಿಳೆ
   • ಪರಿಮರುಪಾವಾಲ್
   • ಅಟೆಂಡೆಂಟ್
   • ಡೆಸ್ಕ್ ಸೇವಕಿ
   • ಪರಿಚಾರಿಕೆ
   • ಸೇವಕಿ
   • ಸೇವಕ
   • ಪರಿಚಾರಿಕೆ
 11. Waitresses

  ♪ : /ˈweɪtrəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪರಿಚಾರಿಕೆಗಳು
 12. Waits

  ♪ : /weɪt/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಕಾಯುತ್ತದೆ
   • ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
See also  Daily Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.