Authoritative Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Authoritative” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Authoritative

  ♪ : /əˈTHôrəˌtādiv/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಆಜ್ಞೆಯಂತಹ
   • ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
   • ಅರ್ಹತೆ
   • ಅಧಿಕಾರ
   • ಅರ್ಹರು
   • ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಪವರ್ ಹೌಸ್
   • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ನಿಖರ ಅಥವಾ ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ.
   • (ಪಠ್ಯದ) ಈ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.
   • ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ; ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
   • ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಧೇಯತೆ ಅಗತ್ಯ.
   • ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
   • ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ
   • ಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ
 2. Authorisation

  ♪ : /ɔːθərʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಧಿಕಾರ
   • ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ
   • ದೃ ation ೀಕರಣ
 3. Authorise

  ♪ : /ˈɔːθərʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ
   • ಗುರುತಿಸಿ
   • ದೃ ation ೀಕರಣ
   • ಅಧಿಕಾರ
   • ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
   • ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ
 4. Authorised

  ♪ : /ˈɔːθərʌɪzd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಬ್ಲಾಗರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
   • ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
 5. Authorises

  ♪ : /ˈɔːθərʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 6. Authorising

  ♪ : /ˈɔːθərʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುವುದು
 7. Authoritarian

  ♪ : /əˌTHôrəˈterēən/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
   • ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ತತ್ವ
   • ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಧಿಕೃತ
   • പ്രമാണി
   • ಲೇಖಕ
 8. Authoritarianism

  ♪ : /ôˌTHäriˈterēənizəm/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ
   • ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ
   • ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
   • ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು
 9. Authoritarians

  ♪ : /ɔːˌθɒrɪˈtɛːrɪən/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು
 10. Authoritatively

  ♪ : /əˈTHôrəˌtādivlē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಶಿಸ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ
   • ದೃ he ವಾಗಿ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ
   • ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ
 11. Authorities

  ♪ : /ɔːˈθɒrɪti/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
   • ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
   • ಆಯುಕ್ತರು
   • ದಿನಚರಿಗಳು
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
   • ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು
   • ದಾಖಲೆಗಳು
   • ಆಡಳಿತಗಾರರು
 12. Authority

  ♪ : /əˈTHôrədē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಮಹತ್ವ
   • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ
   • ವಿಶೇಷಣ
   • ಸರಿ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
   • ಆದೇಶ
   • ಅಧಿಕೃತ
   • ಅನಾಯರಿಮಾಯಿ
   • ಅನಾಯುರಿಮೈ
   • ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕು
   • ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರ
   • ತೆರವು
   • ತಜ್ಞ
   • ಉಲ್ಲೇಖ
   • ಶಕ್ತಿ
   • ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
   • ಗಂಭೀರತೆ
   • ನಿಯೋಜನೆ
   • ಶಿಸ್ತು
   • ವಿಶೇಷಣ
   • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್
   • ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು
   • ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
   • ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
   • ಆಜ್ಞೆ
   • ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ
   • ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು
   • ತಜ್ಞ
   • ಅನುಮತಿ
   • ಅಧಿಕಾರಿ
 13. Authorization

  ♪ : [Authorization]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲ
   • ಪ್ರವೇಶ
   • ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
   • ಅನುಮತಿ
 14. Authorize

  ♪ : [Authorize]

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ನಿಯೋಜಿಸಿ
   • ಒಪ್ಪಿಗೆ
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅನುಮತಿಸಿ
   • ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ
   • ನಿಯೋಜಿಸಿ
   • ಅಧಿಕಾರ
   • ಅನುಮೋದಿಸಿ
 15. Authorized

  ♪ : [Authorized]

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.