Authentication Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

 • by

Authentication” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Authentication

  ♪ : /ôˌTHen(t)iˈkāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • प्रमाणीकरण
   • अनुरूपता
   • निर्धार
   • प्रमाणपत्र
   • महत्व
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखादी गोष्ट खरी, अस्सल किंवा वैध असल्याचे सिद्ध करण्याची किंवा दर्शविण्याची प्रक्रिया किंवा कृती.
   • वापरकर्त्याची किंवा प्रक्रियेची ओळख सत्यापित करण्याची प्रक्रिया किंवा कृती.
   • व्यापाराच्या लेखावर त्याचे मूळ आणि सत्यता दर्शविण्यासाठी चिन्ह
   • एखाद्याची किंवा एखाद्याची सत्यता सत्यापित करणे
 2. Authentic

  ♪ : /ôˈTHen(t)ik/

  • विशेषण : adjective

   • प्रामाणिक
   • वास्तविक
   • विश्वासार्ह
   • कार्यक्षेत्र अधिकारी
   • थांबलेली स्थिती
   • विश्वासार्ह
   • अधिकृत
   • खरा
   • विकृत
   • विश्वासार्ह
   • विश्वासार्ह
   • प्रामाणिक
   • विश्वासार्ह
   • प्रामाणिक
 3. Authentically

  ♪ : /əˈTHen(t)ək(ə)lē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • प्रामाणिकपणे
   • प्रामाणिक
  • क्रियापद : verb

   • वास्तविक असल्याचे सिद्ध करा
   • कायदेशीरपणा द्या
   • हे चुकीचे आहे याची खात्री करुन घ्या
   • प्रभु अस्तित्त्वात आहे हे स्थापित करा
 4. Authenticate

  ♪ : /ôˈTHen(t)əˌkāt/

  • विशेषण : adjective

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • प्रमाणित
   • हमी
   • प्रमाणित
   • कॅटपरपर्मासाठी
   • मंजूर
   • ओळखणे
   • पुष्टी
   • खरे साठी
   • समावेश
   • अचियन हक्कांचे प्रमाणनकर्ता आहे
  • क्रियापद : verb

   • ठरवा
   • पुष्टी
   • प्रमाणित करा
   • रक्षण करा
   • प्रमाणित करा
   • खरे असल्याचे सिद्ध करा
 5. Authenticated

  ♪ : /ɔːˈθɛntɪkeɪt/

  • विशेषण : adjective

   • प्रामाणिक
  • क्रियापद : verb

   • प्रमाणित
   • कॅनराला मध्ये
   • कॅटपरपर्मासाठी
 6. Authenticates

  ♪ : /ɔːˈθɛntɪkeɪt/

  • क्रियापद : verb

   • प्रमाणित
   • कॅटपरपर्मासाठी
 7. Authenticating

  ♪ : /ɔːˈθɛntɪkeɪt/

  • क्रियापद : verb

   • प्रमाणीकरण
   • ओळख
 8. Authenticity

  ♪ : /ˌôTHenˈtisədē/

  • संज्ञा : noun

   • सत्यता
   • विश्वसनीयता
   • विश्वसनीय स्थिती
   • महत्व

Leave a Reply

Your email address will not be published.