Associate Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Associate” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Associate

  ♪ : /əˈsōsēˌāt/

  • वाक्यांश : –

   • जोडा
   • अभिसरण
   • एकत्र करा
  • विशेषण : adjective

   • सहाय्यक
   • समान रँकचा
  • संज्ञा : noun

   • कॉलेज
   • साथीदार
   • मित्र
   • साथीदार
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • सहयोगी
   • संलग्न
   • एकत्रित
   • समाविष्ट
   • सहभागी
   • समांतर
   • जोडीदार
   • मित्रांना सहमतीने सहभागी करा
   • ज्यांचेसह
   • कॉम्रेड
   • सहयोगी
   • तुनाईमायलर
   • अनधिकृत सभासद संबंधित सामग्री
   • दुय्यम
   • संबंधित
   • उतानुलाइकिरा
   • हे
   • (क्रियापद) सामील होण्यासाठी
   • घरटे
   • इनाइटेंनु
   • सामायिकरण
  • क्रियापद : verb

   • जोडू
   • सहयोगी
   • सहयोगी म्हणून काम करत आहे
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्याच्या मनातील एखाद्या गोष्टीसह (कोणीतरी किंवा काहीतरी) कनेक्ट व्हा.
   • (काहीतरी) दुसर् या कशाशी कनेक्ट करा कारण ते एकत्रित उद्भवतात किंवा एखादे दुसरे उत्पन्न करतात.
   • सामील व्हा.
   • स्वत: शी कनेक्ट होण्यास अनुमती द्या किंवा त्यांचे समर्थक असल्याचे पहा.
   • सामान्यत: नापसंती दर्शविलेल्या एखाद्याशी भेटा किंवा व्यवहार करा.
   • व्यवसायात किंवा कामावर भागीदार किंवा सहकारी.
   • एक सहकारी किंवा मित्र.
   • एखाद्या संस्थेची मर्यादित किंवा गौण सदस्यता असलेली व्यक्ती.
   • ज्युनियर कॉलेजने शैक्षणिक पदवी प्राप्त केलेली व्यक्ती (केवळ शीर्षक किंवा सेट अभिव्यक्तींमध्ये)
   • दुसर् याशी जोडलेली संकल्पना.
   • एखाद्या संघटना किंवा व्यवसायासह सामील झाले किंवा कनेक्ट झाले.
   • सामायिक कार्य किंवा सदस्यता दर्शवित आहे परंतु कमी स्थितीसह.
   • एखादी व्यक्ती जी काही क्रिया किंवा प्रयत्नात इतरांसह सामील होते
   • एखादा मित्र जो वारंवार दुस .्याच्या सहवासात असतो
   • समाज, संस्था किंवा व्यावसायिक उपक्रमात गौण सदस्यता घेतलेली व्यक्ती
   • सहसा सोबत असणारी किंवा दुसर्याशी जवळून जोडलेली कोणतीही घटना
   • पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर दोन वर्षांच्या महाविद्यालयाने दिलेली पदवी
   • तार्किक किंवा कार्यक्षम कनेक्शन बनवा
   • सहवास ठेवा; सह हँग आउट
   • संघटना किंवा क्रियेत आणा किंवा या
   • आंशिक हक्क आणि विशेषाधिकार किंवा गौण स्थिती असणे
 2. Associated

  ♪ : /əˈsōsēˌādid/

  • विशेषण : adjective

   • संबंधित
   • संबंधित
   • आयोजित
 3. Associates

  ♪ : /əˈsəʊʃɪeɪt/

  • संज्ञा : noun

   • भागीदार
   • मदतनीस
  • क्रियापद : verb

   • सहकारी
   • भागीदार
   • साथीदार
 4. Associateship

  ♪ : /əˈsōsēətˌSHip/

  • संज्ञा : noun

 5. Associating

  ♪ : /əˈsəʊʃɪeɪt/

  • क्रियापद : verb

 6. Association

  ♪ : /əˌsōsēˈāSH(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • संघटना
   • महानगरपालिका
   • फेडरेशन
   • कन्सोर्टियम
   • समाज
   • परिषद
   • अतिरिक्त
   • संयोग
   • जोडून
   • सहयोग
   • सोबती
   • अनुकूल जवळीक देण्याची सवय
   • करुत्तुत्तारपू
   • संघटना
   • समिती
   • पुनर्मिलन
   • कार्यसंघ
   • भागीदारी
   • मित्र
   • संपर्क
   • भागीदारी
 7. Associational

  ♪ : /-SHənl/

  • विशेषण : adjective

   • संघटनात्मक
 8. Associations

  ♪ : /əsəʊʃɪˈeɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

 9. Associative

  ♪ : /əˈsōSHēˌādiv/

  • विशेषण : adjective

   • सहकारी
   • उप
   • एकत्रित स्वभावाचे
 10. Associatively

  ♪ : [Associatively]

  • संज्ञा : noun

See also  Comprehension Meaning In Gujarati - ગુજરાતી અર્થ

Leave a Reply