Assistant Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Assistant” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Assistant

  ♪ : /əˈsistənt/

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • सहाय्यक
   • मदत
   • जोडीदार
   • संपार्श्विक
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • ज्येष्ठ व्यक्तीच्या खाली असलेला एक माणूस.
   • विशिष्ट कामात मदत करणारा माणूस.
   • एखादी व्यक्ती जी एखाद्या प्रयत्नाची किंवा हेतूची पूर्तता करण्यासाठी किंवा गरज पूर्ण करण्यासाठी योगदान देते
   • दुसर् याच्या अधीन असलेल्या व्यक्तीशी किंवा संबंधित
 2. Assist

  ♪ : /əˈsist/

  • वाक्यांश : –

   • आधार
   • भाग घ्या
  • विशेषण : adjective

   • सहाय्यक
   • दान करा आणि मदत करा
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • मदत करणे
   • मदत
   • स्थिर रहा
   • बेसबॉल मध्ये पूरक सहाय्यक चीअरलीडर
   • (क्रियापद) मदत करण्यासाठी
   • टुनेसी
   • कैककोटू
   • सहभाग
   • मदत करत आहे
  • क्रियापद : verb

   • कृपया मदत करा
   • आधार
   • सर्व्ह करावे
 3. Assistance

  ♪ : /əˈsistəns/

  • वाक्यांश : –

  • संज्ञा : noun

   • मदत
   • मदत
   • धर्मादाय
   • उप
   • क्लिक करा
   • सहाय्य विनंती
   • मदत करा
   • सहाय्यक
 4. Assistants

  ♪ : /əˈsɪst(ə)nt/

  • संज्ञा : noun

   • सहाय्यक
   • सहाय्यक
 5. Assisted

  ♪ : /əˈsɪst/

  • क्रियापद : verb

   • सहाय्य
   • मदत करा
 6. Assisting

  ♪ : /əˈsɪst/

  • क्रियापद : verb

   • मदत करणे
   • मदत करा
   • मदत करत आहे
 7. Assists

  ♪ : /əˈsɪst/

  • क्रियापद : verb

   • मदत
   • मदत मदत करा
See also  Determinant Meaning In Hindi - हिंदी अर्थ व्याख्या

Leave a Comment