Assessment Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Assessment” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Assessment

  ♪ : /əˈsesmənt/

  • संज्ञा : noun

   • मूल्यांकन
   • मूल्यांकन
   • करपात्र रक्कम
   • कर
   • ओळ
   • गणना
   • मूल्यांकन
   • कर हेतूंसाठी योग्य मालमत्ता किंवा उत्पन्नाचे मूल्यांकन
   • निर्धार
   • गुणधर्मांचे मूल्यांकन
   • कर हेतूंसाठी योग्य मालमत्ता किंवा उत्पन्नाचे मूल्यांकन
  • क्रियापद : verb

   • कर आकारणी
   • उत्पन्न निर्धार
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • एखाद्याचे किंवा कशाचे तरी स्वरूप, गुणवत्ता किंवा क्षमता यांचे मूल्यांकन किंवा आकलन.
   • एखाद्याचे वर्गीकरण करणे किंवा त्याच्या फायद्याच्या संदर्भात काहीतरी
   • देय म्हणून निश्चित केलेली रक्कम
   • मालमत्ता वर बाजार मूल्य सेट
   • एखाद्या व्यक्तीची किंवा परिस्थितीची किंवा घटनेचा न्याय करण्यासाठी किंवा मूल्यांकन करण्याचे कार्य
 2. Assess

  ♪ : /əˈses/

  • संज्ञा : noun

   • मूल्य
   • किंमत
   • कर
   • मूल्य निश्चित करा
   • कौतुक
   • ठरवा
  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • मूल्यांकन
   • मूल्यांकन
   • दर
   • कर
   • विलाइमाटिपुककुरी
  • क्रियापद : verb

   • गोळा करा
   • गणना करा
   • सत्यापित करा
   • एखाद्या व्यक्तीचा किंवा मालमत्तेचा फायदा
   • वागणूक
   • किंमतीचा अंदाज लावा
 3. Assessable

  ♪ : /əˈsesəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • आकलन करण्यायोग्य
   • माटिप्पिटट्टाक्का
   • कर मूल्यवान
 4. Assessed

  ♪ : /əˈsɛs/

  • क्रियापद : verb

   • मूल्यमापन
   • मूल्यांकन
 5. Assesses

  ♪ : /əˈsɛs/

  • क्रियापद : verb

   • मूल्यमापन
   • अनरेटेड
   • व्यक्तींना
 6. Assessing

  ♪ : /əˈsɛs/

  • क्रियापद : verb

   • मूल्यमापन
 7. Assessments

  ♪ : /əˈsɛsmənt/

  • संज्ञा : noun

   • आकलन
   • अंदाज
   • मूल्यांकन
 8. Assessor

  ♪ : /əˈsesər/

  • संज्ञा : noun

   • मूल्यांकनकर्ता
   • करदाता
   • नियंत्रक
   • निर्धारक
   • करदाता
   • कायदा सल्लागार
 9. Assessors

  ♪ : /əˈsɛsə/

  • संज्ञा : noun

   • निर्धारक
   • मूल्यांकन करणारे
   • कर वसूल करणारा
See also  Pto Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Reply