Archery Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Archery” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Archery

  ♪ : /ˈärCH(ə)rē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ
   • ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
   • ವಿಲ್ಲನ್ಮೈ
   • ಮಾರಾಟದ ಕಲೆ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರರ ಗಳಿಕೆ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ.
   • ಬಾಣದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಕ್ರೀಡೆ
 2. Arch

  ♪ : /ärCH/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ವೃತ್ತ
   • ಕರ್ವ್
  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ
   • ಅಲಂಕೃತ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ
   • ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಮಾನು
   • ಕರ್ವ್
   • ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ
   • ಶ್ರೇಷ್ಠ
   • ವಂಚಕ
   • ಕಮಾನಿನ
   • ಮೆಲ್ವಾಲೈವು
   • ಕವನ್
   • ಬೆಂಡ್ ಸೇತುವೆ ಆರ್ಕಿಟೈಪ್ ತರಹದ ವಸ್ತು
   • ವಿಲ್ವಾಲೈವನಕುರೈ
   • ಕಾರವಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
   • ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ
   • ಕ್ಯಾಟುರಪ್ಪಟ್ಸ್
   • ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ
   • ಕರ್ವ್
   • ಕಮಾನು
   • ಬಾಗಿದ ಬಾಗಿಲು
   • ಮೇಲಾವರಣ
   • ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
   • ಗಮನ
   • ಚೌಕ
   • ಮಹತ್ವ
   • ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
   • ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ
   • ಆರ್ಕ್
   • ಬಾಗಿದ ಬಾಗಿಲು
 3. Arched

  ♪ : /ärCHt/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಕಮಾನಿನ
   • ಬಾಗುತ್ತದೆ
   • ಕವನ್ ರೂಪಣ್ಣ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮೀರಿದೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಬಾಗಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ
 4. Archer

  ♪ : /ˈärCHər/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರ
   • ಖಳನಾಯಕ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರ
   • ಒಂದು ವೇಳೆ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ
   • ಧನು ರಾಶಿ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ
   • ಅನ್ಪುಕರನ್
 5. Archers

  ♪ : /ˈɑːtʃə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರ
   • ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ
 6. Arches

  ♪ : /ˈärCHəz/

  • ಬಹುವಚನ ನಾಮಪದ : plural noun

   • ಕಮಾನುಗಳು
   • ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು
   • ಕಲ್ಲಿನ ಕಮಾನುಗಳು
 7. Arching

  ♪ : /ɑːtʃ/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಬಾಗಿದ
   • ಕಮಾನಿನ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಮಾನು
   • ಕಮಾನು ಕಮಾನು
 8. Archly

  ♪ : /ˈärCHlē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಆರ್ಚ್ಲಿ
   • ಅಶ್ವದಳದ ಬೆಂಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
   • ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯಂತೆ
 9. Archness

  ♪ : /ˈärCHnəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಕಮಾನು
   • ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
   • ಗೂಂಡಾಗಿರಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Satisfying Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.