Arbitration Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Arbitration” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Arbitration

  ♪ : /ˌärbəˈtrāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತೀರ್ಪು
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ತೀರ್ಪಿನ ಬಿಡುಗಡೆ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನ ನಿರ್ಣಯ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ಪಂಚಾಯತ್
   • ನಿರ್ಣಯ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನ ನಿರ್ಣಯ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಬಳಕೆ.
   • ವಿವಾದವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
   • (ಕಾನೂನು) ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ)
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ; ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದು
 2. Arbiter

  ♪ : /ˈärbədər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ
   • ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ
   • ಮಧ್ಯವರ್ತಿ
   • ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವವನು
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ನ್ಯಾಯ
   • ಕರಣಿಕರ್
   • ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ
   • ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವವನು
   • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು:
 3. Arbiters

  ♪ : /ˈɑːbɪtə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥರು
   • ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ
 4. Arbitrage

  ♪ : /ˈärbəˌträZH/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ವಿನಿಮಯ ದರ ಸಮತೋಲನ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟು
   • ಬೆಲೆ ಭೇದಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರ
   • ಹುಂಡಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ
 5. Arbitrageur

  ♪ : /ˌärbəˌträˈZHər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
 6. Arbitrageurs

  ♪ : /ˌɑːbɪtraˈʒəː/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು
 7. Arbitrarily

  ♪ : /ˌärbəˈtrerəlē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತ
   • ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ
   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ
   • ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ
 8. Arbitrariness

  ♪ : /ˈärbəˌtrərēnəs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತತೆ
   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತತೆಯ
   • ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ
   • ಅಪಾಯ
   • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
   • ಅಪಾಯ
 9. Arbitrary

  ♪ : /ˈärbəˌtrerē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತ
   • ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ
   • ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಅಸಮಂಜಸ
   • ವಿಟ್ಟಕ್ಕಟ್ಟಿನ್ರಿ
   • ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ
   • (ಸೂಟ್) ಐಚ್ al ಿಕ
   • ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ
   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತ
   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತ
   • ಬಯಸಿದ
   • ಅನಿಯಂತ್ರಿತ
   • ಅವಾಸ್ತವಿಕ
   • ಏಕಪಕ್ಷೀಯ
   • ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ
   • ಉದ್ದೇಶರಹಿತ
 10. Arbitrate

  ♪ : /ˈärbəˌtrāt/

  • ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ : intransitive verb

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ
   • ರಾಜಿ ಮಾಡಲು
   • ಶಿಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಿಡಿ
   • ಅಂಶವಾಗಿರಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ
   • ನಿರ್ಧರಿಸಿ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ
   • ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳಿ
   • ಒದಗಿಸಿ
   • ನಿರ್ಧರಿಸಿ
 11. Arbitrated

  ♪ : /ˈɑːbɪtreɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
 12. Arbitrates

  ♪ : /ˈɑːbɪtreɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
 13. Arbitrating

  ♪ : /ˈɑːbɪtreɪt/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
 14. Arbitrations

  ♪ : /ɑːbɪˈtreɪʃ(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
 15. Arbitrator

  ♪ : /ˈärbəˌtrādər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ
   • ಪಂಚಾಯತ್
   • ಮಧ್ಯವರ್ತಿ
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
   • (ಸೂಟ್) ತೀರ್ಪುಗಾರ
   • ಕರಣಿಕರ್
   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ
   • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು:
   • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
   • ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
 16. Arbitrators

  ♪ : /ˈɑːbɪtreɪtə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು
   • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
   • ಮಾಡರೇಟರ್
   • ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು
See also  Corridor Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.