Appeared Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

“Appeared” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Appeared

  ♪ : /əˈpɪə/

  • क्रियापद : verb

   • दिसले
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • दृष्टीक्षेपात या; दृश्यमान किंवा सहज लक्षात येण्यासारखे व्हा, विशेषत: उघड कारणांशिवाय.
   • अस्तित्वात किंवा उपयोगात या.
   • प्रकाशित किंवा विक्रीसाठी देऊ.
   • स्वतःला औपचारिकपणे न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणासमोर सादर करा.
   • चित्रपट, नाटक इ. मध्ये सार्वजनिकपणे सादर करा.
   • वैशिष्ट्य किंवा दर्शविले जाऊ.
   • एका ठिकाणी पोचणे.
   • दिसते; असण्याची भावना द्या.
   • एक विशिष्ट संस्कार द्या किंवा एखादी विशिष्ट बाह्य पैलू द्या
   • दृष्टीस या दृश्यात या
   • जारी करणे किंवा प्रकाशित करणे
   • खरे, संभाव्य किंवा स्पष्ट दिसत आहे
   • अस्तित्वात किंवा अस्तित्वात या, किंवा देखावा वर दिसू
   • रंगमंचावर एक पात्र म्हणून दिसणे किंवा नाटकात दिसणे इ.
   • (न्यायालयीन) प्राधिकरणाप्रमाणे स्वत: ला औपचारिकपणे सादर करा
 2. Apparent

  ♪ : /əˈperənt/

  • विशेषण : adjective

   • उघड
   • ज्ञात
   • साफ
   • दृश्यमान
   • स्पष्ट
   • पारदर्शक
   • वरवर पाहता
   • स्वरूप
   • वाउत्पातायना
   • सहज समजूतदार
   • जास्त प्रमाणात दिसणे
   • व्हिज्युअल द्वारे प्राप्त
   • उरुत्पादुत्तप्पेराता।
   • दृश्यमान
   • दिसते
   • दृश्यमान
   • खोटे
   • स्पष्ट आहे
   • फक्त
   • स्पष्ट आहे
   • साफ
   • देखील पाहिले
   • साफ
 3. Apparently

  ♪ : /əˈperəntlē/

  • विशेषण : adjective

   • वरवर पाहता
   • केवळ दृश्यात
   • वरवर पाहता
   • प्रकट
   • असे दिसते
  • क्रियाविशेषण : adverb

   • वरवर पाहता
   • पारदर्शक
 4. Apparition

  ♪ : /ˌapəˈriSH(ə)n/

  • वाक्यांश : –

   • स्वरूप
   • एखाद्या व्यक्तीचे किंवा ऑब्जेक्टचे दृश्य दृश्य
   • गायब झाल्यानंतर पुन्हा येणे
   • वाटत आहे
  • संज्ञा : noun

   • परिमाण
   • बेलनाकार देखावा कर्पणैयुरुवम
   • ट्रोल
   • भूत
   • इल्यूजन सिमुलेशन
   • मृतांचे स्वरूप
   • भांडे
   • भूत
   • गूढ स्वरूप
   • स्वरूप
   • वाटत आहे
   • जादू
   • भूत
   • जादू
   • भूत
 5. Apparitions

  ♪ : /apəˈrɪʃ(ə)n/

  • संज्ञा : noun

   • apparitions
 6. Appear

  ♪ : /əˈpir/

  • अकर्मक क्रियापद : intransitive verb

   • दिसणे
   • कन्नुकुट्नरू
   • आधी अनेकांना हायलाइट करा
   • प्रतिनिधी म्हणून कार्य करा
   • वाऊतपटू
   • तसे पहायला पाहिजे
  • क्रियापद : verb

   • ते दृश्यमान करा
   • वास्तव वाटते
   • पहा
   • वळा
   • प्रकाशित करा
   • उपस्थित रहा
   • वाटते
   • उठून
   • प्रकट करा
 7. Appearance

  ♪ : /əˈpirəns/

  • संज्ञा : noun

   • स्वरूप
   • उपस्थिती
   • दृश्य स्वरूप
   • उदय
   • वाउट्टोटरम
   • वाऊतप्पाकट्टू
   • नक्कल
   • उरुवाउट्टोटरम
   • वाटावरल
   • उदय
   • दृष्टी
   • आकार
   • उदय
   • स्वरूप
   • जन्म
   • फॉर्म
   • मूळ
   • प्रकाशन
   • भूमिका
   • बाहेरील अट
   • प्रात्यक्षिक
   • स्वरूप
   • उपस्थिती
   • घटना
   • स्वरूप
   • आढावा
 8. Appearances

  ♪ : /əˈpɪər(ə)ns/

  • संज्ञा : noun

   • स्वरूप
   • स्वरूप
   • दृश्य स्वरूप
   • उदय
 9. Appearing

  ♪ : /əˈpɪə/

  • विशेषण : adjective

   • सिद्ध करीत आहे
   • आढळले
  • क्रियापद : verb

   • दिसणे
   • दिसणे
   • आढळले
   • वळा
   • पुन्हा भेटू
 10. Appears

  ♪ : /əˈpɪə/

  • क्रियापद : verb

   • दिसते
   • दिसणे

Leave a Comment