Anomaly Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Anomaly” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Anomaly

  ♪ : /əˈnäməlē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಸಂಗತತೆ
   • ಸಂಘರ್ಷ
   • ಗೊಂದಲ
   • ಅಕ್ರಮ
   • ನೈತಿಕತೆ ನಿಂದನೆ
   • (ವಿ) ಭಾನುವಾರ-ಭಾನುವಾರ
   • ಗ್ರಹದ ಕೊನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಗ್ರಹದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಕೋನೀಯ ಗಾತ್ರ
   • ಅಕ್ರಮಗಳು
   • ವಿಚಲನ
   • ಅಸಹಜತೆ
   • ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ
   • ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
   • ಅಸಹಜತೆ
   • ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರ
   • ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಪ್ರಮಾಣಿತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಷಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೋ.
   • ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹದ ಕೋನೀಯ ಅಂತರವು ಅದರ ಕೊನೆಯ ಪೆರಿಹೆಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿಜಿಯಿಂದ.
   • ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ರೂಪ ಅಥವಾ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿಚಲನ
   • ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ
   • (ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ) ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನವು ಅದರ ಪೆರಿಹೆಲಿಯನ್ ನಿಂದ ಕೋನೀಯ ಅಂತರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ)
 2. Anomalies

  ♪ : /əˈnɒm(ə)li/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು
   • ಸಂಘರ್ಷಗಳು
 3. Anomalous

  ♪ : /əˈnämələs/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಅಸಾಮಾನ್ಯ
   • ಅಸಂಗತ
   • ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ
   • ನೆಲಗಟ್ಟು
   • ಸಂಘರ್ಷ
   • ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
   • ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
   • ಅನಿಯಮಿತ
   • ಅಗ್ಗದ
   • ಅಸಾಮಾನ್ಯ
   • ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ
 4. Anomalously

  ♪ : /əˈnämələslē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಅಸಂಗತವಾಗಿ
   • ಬದಲಿಗೆ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.