Annulled Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Annulled” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Annulled

  ♪ : /əˈnʌl/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಸೆಲ್ಯುಪತಿಯತತಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟು
   • ರದ್ದತಿಗಳು
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ (ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದ, ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ)
   • ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ (ಮದುವೆ).
   • ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ
   • ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ
 2. Annul

  ♪ : /əˈnəl/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಅನ್ನೂಲ್
   • ರದ್ದುಮಾಡು (ವಿಮಾನ)
   • ರದ್ದತಿ
   • ಅನ್ನೂಲ್ ರದ್ದುಮಾಡು
   • ಫ್ಲಿಪ್
   • ಒಲಿ
   • ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್
   • ವರಿಟಾಗೆ
   • ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
   • ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ವ್ಯರ್ಥ್ವವಾಯಿತು
   • ಅಳಿಸಿ
   • ರದ್ದುಮಾಡಿ
   • ರದ್ದುಮಾಡಿ
   • ರದ್ದುಮಾಡಿ
   • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
   • ಅನೂರ್ಜಿತ
   • ನಾಶ
 3. Annulling

  ♪ : /əˈnʌl/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅನೂಲಿಂಗ್
   • ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 4. Annulment

  ♪ : /əˈnəlmənt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರಕಟಣೆ
   • ನಿರ್ಮೂಲನೆ
   • ಗೈರುಹಾಜರಿ
   • ಅಪ್
   • ಅದನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು
   • ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
   • ವಿಲಕ್ಕಿಟು
   • ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು
   • ರದ್ದತಿ
   • ದೋಷ
   • ವಿನಾಶ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

 5. Annuls

  ♪ : /əˈnʌl/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Hanuman Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.