Advised Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Advised” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Advised

  ♪ : /ədˈvīzd/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸಲಹೆ
   • ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಪ್ರಚೋದಿಸಿ
   • ವರದಿ ಮಾಡುವುದು
   • ಸಲಹಾ ಘಟಕ
   • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲಹೆ
   • ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಸಲಹೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು
   • ನೆನಾಕರಿಂಟಾ
   • ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
   • ದುರದೃಷ್ಟಕರ
   • ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಯೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಯಾರಾದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಸಂವೇದನಾಶೀಲ; ಬುದ್ಧಿವಂತ.
   • ಸಲಹೆ ನೀಡಿ
   • ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿ (ಯಾರಿಗಾದರೂ)
   • ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ
   • ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರಿಗಣನೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
   • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ
 2. Advice

  ♪ : /ədˈvīs/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆ
   • ಅರೈವುರೈ
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ವಕೀಲ
   • ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
   • ಅರಾವೂರೈ
   • ನಲ್ಲು
   • ಗಮನಿಸಿ
   • ಸಲಹೆ
   • ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
   • ಗಮನಿಸಿ
   • ಜ್ಞಾನ
   • ಗಮನಿಸಿ
 3. Advices

  ♪ : /ədˈvʌɪs/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಳು
   • ಸೂಚನೆಗಳು
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಸುದ್ದಿ
   • ಮಾಹಿತಿ
 4. Advisability

  ♪ : /ədˌvīzəˈbilədē/

 5. Advisable

  ♪ : /ədˈvīzəb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪರಿಂತುರೈಕ್ಕಟಕವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು
   • ಇತರರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು
   • ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ
   • ಸುರಕ್ಷಿತ
   • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
   • ಅಟರಿಕಟ್ಟಕ್ಕ
   • ಸಂವೇದನಾಶೀಲ
   • ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ
   • ಸೂಕ್ತ
   • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
   • ಬುದ್ಧಿವಂತ
   • ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ
   • ಸೂಕ್ತ
   • ಯೋಗ್ಯ
   • ಸಲಹೆ
   • ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ
 6. Advise

  ♪ : /ədˈvīz/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ
   • ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆ
   • ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
   • ಸೂಚನಾ
   • ಗಮನಿಸಿ
   • ಜ್ಞಾನ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಲಹೆ
   • ವರದಿ ಮಾಡುವುದು
   • ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್
   • ಪ್ರಚೋದಿಸಿ
   • ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್
   • ಸಲಹಾ ಘಟಕ
   • ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ
   • ಸೂಚಿಸಿ
   • ಪರಿಗಣಿಸಿ
   • ತಿಳಿಸಿ
   • ಸಲಹೆ ನೀಡಿ
   • ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು
   • ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
   • ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳು
   • ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು
   • ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳು
 7. Advisedly

  ♪ : /ədˈvīzidlē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವಿವೇಕದಿಂದ
   • ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ
   • ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಸಲಹೆಯಂತೆ
   • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ
   • ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲ
   • ಅರಿವುರೈಕ್ಕಿನಂಕಿ
   • ನೆಂಕರಿಂಟು
   • ಮಾಡಬೇಕು
 8. Advisement

  ♪ : [Advisement]

 9. Adviser

  ♪ : /ədˈvīzər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಬೋಧಕ
   • ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ
   • ಶಬ್ದಾರ್ಥ
   • ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
 10. Advisers

  ♪ : /ədˈvʌɪzə/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರರು
   • ಸಲಹೆಗಾರರು
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆಗಾರರು
 11. Advises

  ♪ : /ədˈvʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಲಹೆ
   • ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
 12. Advising

  ♪ : /ədˈvʌɪz/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಸಲಹೆ
   • ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್
 13. Advisor

  ♪ : [Advisor]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
 14. Advisors

  ♪ : [Advisors]

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಸಲಹೆಗಾರರು
 15. Advisory

  ♪ : /ədˈvīzərē/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಸಲಹಾ
   • ಸಲಹೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಲಹಾ
   • ಸಲಹೆ
   • ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ
   • ಸಲಹೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
   • ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು
   • ಸಲಹಾ
   • ಸಲಹೆಗಾರ
   • ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು
   • ಸಲಹಾ
   • ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.