Adverse Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Adverse” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Adverse

  ♪ : /adˈvərs/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ಅಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ
   • ವಿರುದ್ಧ
   • ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
   • ವಿರೋಧಿ
   • ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ
   • ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
   • ಹಾನಿಕಾರಕ
   • ವಿರುದ್ಧ
   • ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು; ಹಾನಿಕಾರಕ; ಪ್ರತಿಕೂಲ.
   • ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ
   • ಎದುರಾಳಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
 2. Adversarial

  ♪ : /ˌadvərˈserēəl/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ವಿರೋಧಿ
   • ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ
 3. Adversaries

  ♪ : /ˈadvəs(ə)ri/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ವಿರೋಧಿಗಳು
   • ಶತ್ರುಗಳು
 4. Adversary

  ♪ : /ˈadvərˌserē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಎದುರಾಳಿ
   • ಶತ್ರು
   • ವಿರೋಧಿ
   • ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ
   • ಸೈತಾನ
   • ಎದುರಾಳಿ
   • ಶತ್ರು
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ಎದುರಾಳಿ
 5. Adversely

  ♪ : /ˈadvərslē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ
   • ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲ
   • ಕೆಟ್ಟದು
   • ವಿರುದ್ಧ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ದುರಂತದ
   • ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯ
 6. Adversities

  ♪ : /ədˈvəːsɪti/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಗಳು
   • ಸಮಯದಲ್ಲಿ
 7. Adversity

  ♪ : /ədˈvərsədē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ
   • ಡುರ್ ಎಸ್ತಮ್
   • ಅಪಘಾತ
   • ತುರ್ಲಾಪಂ
   • ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯ
   • ಪರಿಶ್ರಮ
   • ಡ್ಯೂಸ್
   • ದುಃಖದ
   • ಅಪಾಯ
   • ನೋವು
   • ಅಲಾರ್ಕಲಂ
   • ಗಡುವು
   • ದುರದೃಷ್ಟ
   • ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯ
   • ದುರಂತದ
   • ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್
   • ಕಠಿಣ ಸಮಯ
   • ಪತನ
   • ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಯ
   • ದುರಂತದ
   • ಕಠಿಣ ಸಮಯ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

See also  Rota Meaning In Kannada - ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.