Adore Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“Adore” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Adore

  ♪ : /əˈdô(ə)r/

  • ಪರಿವರ್ತಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ : transitive verb

   • ಆರಾಧಿಸು
   • ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು
   • ಪೂಜ್ಯ
   • ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಟ್
   • ಕುಷ್ಠರೋಗ
   • ಪೂಜೆ
   • ಮೆಚ್ಚುಗೆ
   • ಕವರ್
   • ವಾಲಿಟು
   • ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಪೂಜೆ
   • ಪೂಜೆ
   • ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
   • ತಲೆ ಬಾಗು
   • ಗೌರವ
   • ಲವ್ ಗಾಮಾ
   • ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ
   • ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
   • ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • (ಯಾರನ್ನಾದರೂ) ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ.
   • ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.
   • ಪೂಜೆ; ಪೂಜಿಸು.
   • ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ
 2. Adorable

  ♪ : /əˈdôrəb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಆರಾಧ್ಯ
   • ಪ್ರೀತಿಯ
   • ವಲಿಪಟತ್ತಕ್ಕ
   • ವಲಿಪತ್ತತ್ತಕ್ಕ
   • ಪುಕ್ಕೈಕುರಿಯಾ
   • ಪ್ರಶಂಸನೀಯ
   • ಆರಾಧ್ಯ
   • ಸುಂದರ
   • ಅತ್ಯುತ್ತಮ
   • ಪ್ರೀತಿಯ
   • ಶ್ಲಾಘನೀಯ
   • ಆರಾಧ್ಯ
   • ಸಭ್ಯ
   • ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ
   • ಸುಂದರ
   • ಶ್ಲಾಘನೀಯ
 3. Adorably

  ♪ : /əˈdôrəblē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಆರಾಧ್ಯ
   • ಚಂದ್ರ
 4. Adoration

  ♪ : /ˌadəˈrāSH(ə)n/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಆರಾಧನೆ
   • ಈ ಯೂಕರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೂಜೆ
   • ಯೂಕರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೂಜೆ
   • ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ
   • ಪೂಜೆ
   • ಹಲೋ
   • ಬಂದೆ
   • ಅನ್ರಮತಿಪ್ಪು
   • ಅರ್ಚನಾ
   • ಭಯ
   • ಪೂಜೆ
   • ಅರ್ಪಣೆ
   • ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
   • ಶುಭಾಶಯಗಳು
   • ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 5. Adored

  ♪ : /əˈdɔː/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಆರಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ
   • ಪೂಜ್ಯ
   • ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಟ್
   • ಕುಷ್ಠರೋಗ
   • ಪೂಜೆ
 6. Adorer

  ♪ : /əˈdôrər/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಆರಾಧಕ
   • ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು
   • ಆರಾಧಕ
   • ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ
   • ಉತ್ಸಾಹಿ
   • ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್
   • ಅಭಿಮಾನಿ
 7. Adorers

  ♪ : /əˈdɔːrə/

 8. Adores

  ♪ : /əˈdɔː/

  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಅಡೋರ್ಸ್
   • ಪೂಜೆ
 9. Adoring

  ♪ : /əˈdôriNG/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಆರಾಧಿಸುವುದು
   • ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ
   • ಮೆಚ್ಚುಗೆ
   • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ
   • ಪೂಜೆ ತುಂಬಿದೆ
   • ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ
 10. Adoringly

  ♪ : /əˈdôriNGlē/

  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ : adverb

   • ಆರಾಧ್ಯವಾಗಿ

pkdeveloper Offers Indian Language Dictionaries with meaning, definition, examples, Translation, pronunciation, synonyms, antonyms and relevant words.

We are working to develop an application which can help people to translate english words to indian languages with translation, word definition, examples, transliteration, synonyms, antonyms, relevant words and more.

Leave a Comment

Your email address will not be published.