Achieved Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Achieved” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Achieved

  ♪ : /əˈtʃiːv/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

  • क्रियापद : verb

   • साध्य
   • पोहोच
   • जास्त शक्ती
   • ते संपवा
   • दर्शविले
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • प्रयत्न, कौशल्य किंवा धैर्याने यशस्वीरित्या पोहोचवणे किंवा पोहोचणे (इच्छित उद्देश किंवा परिणाम).
   • प्रयत्नाने मिळविणे
 2. Achievable

  ♪ : /əˈCHēvəb(ə)l/

  • विशेषण : adjective

   • प्राप्य
   • पूर्ण
   • जिंकण्याची क्षमता
   • प्राप्य
   • शक्य
   • प्राप्य
  • संज्ञा : noun

   • संभाव्य गोष्ट
 3. Achieve

  ♪ : /əˈCHēv/

  • सकर्मक क्रियापद : transitive verb

   • साध्य
   • कमाई
   • ते संपवा
   • मिळवणे
   • पूर्ण
   • पोहोच
   • जास्त शक्ती
   • एटाप्पोरू मिळवा
   • घेणे
  • क्रियापद : verb

   • साध्य करा
   • पूर्ण झाले
   • पूर्ण
   • मिळवा
   • कमवा
   • कमवा
   • पूर्ण झाले
   • साध्य करा
   • कमवा
 4. Achievement

  ♪ : /əˈCHēvmənt/

  • संज्ञा : noun

   • साध्य
   • भरणे
   • साहस
   • सियालवेरीकनाल
   • कामगिरी
   • वेरीरिकेयम
   • लाभ
   • अंमलबजावणी
   • पर्यायी
   • शक्य
   • यश
   • नक्की
   • महानता
 5. Achievements

  ♪ : /əˈtʃiːvm(ə)nt/

  • संज्ञा : noun

   • उपलब्धी
   • साहस
   • यश म्हणतात
 6. Achiever

  ♪ : /əˈCHēvər/

  • संज्ञा : noun

   • प्राप्तकर्ता
   • साध्य
 7. Achievers

  ♪ : /əˈtʃiːvə/

  • संज्ञा : noun

   • प्राप्तकर्ते
 8. Achieves

  ♪ : /əˈtʃiːv/

  • क्रियापद : verb

   • साध्य
   • पोहोचते
 9. Achieving

  ♪ : /əˈtʃiːv/

  • विशेषण : adjective

  • क्रियापद : verb

   • साध्य करणे
   • साध्य करण्यासाठी
See also  Radiation Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Reply