Accountant Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Accountant” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Accountant

  ♪ : /əˈkount(ə)nt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
   • ಅಕೌಂಟನ್ಸಿ
   • ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ
   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
   • ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು
   • ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
   • ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
   • ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation

   • ಹಣಕಾಸಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸ.
   • ವ್ಯವಹಾರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ
 2. Account

  ♪ : /əˈkount/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
   • ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಖಾತೆ
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ವ್ಯಾಂಕಿಸಿಟ್ಟು
   • ಎಣಿಸುವುದು
   • ಭವಿಷ್ಯ
   • ಗೌರವ ವಿವರ
   • ವಿವರವಾದ ವರದಿ
   • (ಕ್ರಿಯಾಪದ) ಎಣಿಕೆ
   • ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳು
   • ಶ್ರೀಮತಿ
   • ಎಣಿಕೆಗಳು
   • ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ണ
   • ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು
   • ವಿವರಣೆ
   • ಮಹತ್ವ
   • ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ನೀಡಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ
   • ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
   • ವೈಭವ
   • ವಿವರಣೆ
   • ಖಾತೆ
   • ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ
   • ವಿವರಣೆ
   • ಖಾತೆ
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

   • ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ
   • ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
   • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ
   • ಯೋಚಿಸಿ
   • ಕಾರಣವಾಗಿರಿ
   • ಕಾರಣ
 3. Accountability

  ♪ : /əˌkoun(t)əˈbilədē/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
   • ಭರವಸೆ
   • ಉತ್ತರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
   • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
   • ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿ
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿ
   • ಕಾರ್ಯ
 4. Accountable

  ♪ : /əˈkoun(t)əb(ə)l/

  • ವಿಶೇಷಣ : adjective

   • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ
   • ಭರವಸೆ
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿ
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು
   • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
   • ಉತ್ತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
   • ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ
   • ಜವಾಬ್ದಾರಿ
   • ಖಾತೆಗೆ
   • ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ
   • ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್
   • ಪರಿಹಾರ
 5. Accountancy

  ♪ : /əˈkountənsē/

  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : –

   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ
  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಕೌಂಟನ್ಸಿ
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ವ್ಯಾಪಾರ
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ
   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ
   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನ
   • ಅಕೌಂಟನ್ಸಿ ಇಲಾಖೆ
   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ
   • ಅಕೌಂಟನ್ಸಿಯ ವಿಷಯ
   • ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ
 6. Accountants

  ♪ : /əˈkaʊnt(ə)nt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್
   • ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
 7. Accounted

  ♪ : /əˈkaʊnt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಖಾತೆ
   • ಎಣಿಕೆಗಳು
 8. Accounting

  ♪ : /əˈkoun(t)iNG/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ಮೀಟರಿಂಗ್
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
   • ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಲೆ
 9. Accounts

  ♪ : /əˈkaʊnt/

  • ನಾಮಪದ : noun

   • ಖಾತೆಗಳು
   • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
   • ಕಾರಣ ಅಂಶ
   • ಅಂಕಿ
   • ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
See also  Innovative Meaning In Bengali - বাঙালি অর্থ ব্যাখ্যা

Leave a Comment

Your email address will not be published.