Abnormal Meaning In Marathi – मराठी अर्थ स्पष्टीकरण

Abnormal” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Abnormal

  ♪ : /abˈnôrməl/

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

   • असामान्य
   • अनैसर्गिक डिफियंट ट्रान्सग्रॅसिव्ह प्रकृति
   • असामान्य
   • अ ॅटिपिकल
   • नैसर्गिक अवस्थेतून वेगळे
   • भूतकाळातील निसर्ग
   • अट वेगळी आहे
   • अनियमित
   • अस्ताव्यस्त
   • असामान्य
   • असामान्य
   • विचित्र
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • सामान्य किंवा नेहमीच्या गोष्टीपासून विभक्त होणे, सामान्यत: अवांछनीय किंवा चिंताजनक मार्गाने.
   • सामानय नाही; ठराविक किंवा सामान्य किंवा नियमित किंवा सर्वसामान्य प्रमाणानुसार नाही
   • उदा मध्ये सामान्य पासून निर्गमन. बुद्धिमत्ता आणि विकास
   • सामान्यपेक्षा बरेच मोठे
 2. Abnormalities

  ♪ : /abnɔːˈmalɪti/

  • संज्ञा : noun

   • विकृती
   • विलक्षण प्रणाली
   • अलौकिक प्रणाली
   • अपंग सह
 3. Abnormality

  ♪ : /ˌabnôrˈmalədē/

  • संज्ञा : noun

   • विकृती
   • अनैसर्गिक स्थिती
   • हा मुद्दा
   • निसर्गाचा भूतकाळ
   • अप्राकृतिकता
   • विचित्र घटना
 4. Abnormally

  ♪ : /abˈnôrməlē/

  • क्रियाविशेषण : adverb

   • विलक्षण
   • विकृती
   • अपारंपरिक
  • संज्ञा : noun

See also  Midwife Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply