A few Meaning In Marathi

A few” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. A few

  ♪ : [A few]

  • वाक्यांश : –

  • विशेषण : adjective

  • संज्ञा : noun

   • काही
   • खूप कमी
   • सारांश
  • स्पष्टीकरण : Explanation

   • लवकरच मराठी व्याख्या जोडली जाईल
See also  Inclination Meaning In Tamil - தமிழ் பொருள் விளக்கம்

Leave a Reply