๐Ÿ˜ƒ Every Emoji by Codepoint

๐Ÿ˜€ Grinning Face U+1F600 ๐Ÿ˜ƒ Grinning Face with Big Eyes U+1F603 ๐Ÿ˜„ Grinning Face with Smiling Eyes U+1F604 ๐Ÿ˜ Beaming Face with Smiling Eyes U+1F601 ๐Ÿ˜† Grinning Squinting Face U+1F606 ๐Ÿ˜… Grinning Face with Sweat U+1F605 ๐Ÿคฃ Rolling on the Floor Laughing U+1F923 ๐Ÿ˜‚ Face with Tears of Joy U+1F602 ๐Ÿ™‚ Slightly Smiling Face U+1F642 ๐Ÿ™ƒ Upside-Down Face U+1F643 ๐Ÿซ  Melting Face U+1FAE0 ๐Ÿ˜‰ Winking Face U+1F609 ๐Ÿ˜Š Smiling Face with Smiling Eyes U+1F60A ๐Ÿ˜‡ Smiling Face with Halo U+1F607 ๐Ÿฅฐ Smiling Face with Hearts U+1F970 ๐Ÿ˜ Smiling Face with Heart-Eyes U+1F60D ๐Ÿคฉ Star-Struck U+1F929 ๐Ÿ˜˜ Face Blowing a Kiss U+1F618 ๐Ÿ˜— Kissing Face U+1F617 โ˜บ๏ธ Smiling Face U+263A, U+FE0F ๐Ÿ˜š Kissing Face with Closed Eyes U+1F61A ๐Ÿ˜™ Kissing Face with Smiling Eyes U+1F619 ๐Ÿฅฒ Smiling Face with Tear U+1F972 ๐Ÿ˜‹ Face Savoring Food U+1F60B ๐Ÿ˜› Face with Tongue U+1F61B ๐Ÿ˜œ Winking Face with Tongue U+1F61C ๐Ÿคช Zany Face U+1F92A ๐Ÿ˜ Squinting Face with Tongue U+1F61D ๐Ÿค‘ Money-Mouth Face U+1F911 ๐Ÿค— Smiling Face with Open Hands U+1F917 ๐Ÿคญ Face with Hand Over Mouth U+1F92D ๐Ÿซข Face with Open Eyes and Hand Over Mouth U+1FAE2 ๐Ÿซฃ Face with Peeking Eye U+1FAE3 ๐Ÿคซ Shushing Face U+1F92B ๐Ÿค” Thinking Face U+1F914 ๐Ÿซก Saluting Face U+1FAE1 ๐Ÿค Zipper-Mouth Face U+1F910 ๐Ÿคจ Face with Raised Eyebrow U+1F928 ๐Ÿ˜ Neutral Face U+1F610 ๐Ÿ˜‘ Expressionless Face U+1F611 ๐Ÿ˜ถ Face Without Mouth U+1F636 ๐Ÿซฅ Dotted Line Face U+1FAE5 ๐Ÿ˜ถโ€๐ŸŒซ๏ธ Face in Clouds U+1F636, U+200D, U+1F32B, U+FE0F ๐Ÿ˜ Smirking Face U+1F60F ๐Ÿ˜’ Unamused Face U+1F612 ๐Ÿ™„ Face with Rolling Eyes U+1F644 ๐Ÿ˜ฌ Grimacing Face U+1F62C ๐Ÿ˜ฎโ€๐Ÿ’จ Face Exhaling U+1F62E, U+200D, U+1F4A8 ๐Ÿคฅ Lying Face U+1F925 ๐Ÿ˜Œ Relieved Face U+1F60C ๐Ÿ˜” Pensive Face U+1F614 ๐Ÿ˜ช Sleepy Face U+1F62A ๐Ÿคค Drooling Face U+1F924 ๐Ÿ˜ด Sleeping Face U+1F634 ๐Ÿ˜ท Face with Medical Mask U+1F637 ๐Ÿค’ Face with Thermometer U+1F912 ๐Ÿค• Face with Head-Bandage U+1F915 ๐Ÿคข Nauseated Face U+1F922 ๐Ÿคฎ Face Vomiting U+1F92E ๐Ÿคง Sneezing Face U+1F927 ๐Ÿฅต Hot Face U+1F975 ๐Ÿฅถ Cold Face U+1F976 ๐Ÿฅด Woozy Face U+1F974 ๐Ÿ˜ต Face with Crossed-Out Eyes U+1F635 ๐Ÿ˜ตโ€๐Ÿ’ซ Face with Spiral Eyes U+1F635, U+200D, U+1F4AB ๐Ÿคฏ Exploding Head U+1F92F ๐Ÿค  Cowboy Hat Face U+1F920 ๐Ÿฅณ Partying Face U+1F973 ๐Ÿฅธ Disguised Face U+1F978 ๐Ÿ˜Ž Smiling Face with Sunglasses U+1F60E ๐Ÿค“ Nerd Face U+1F913 ๐Ÿง Face with Monocle U+1F9D0 ๐Ÿ˜• Confused Face U+1F615 ๐Ÿซค Face with Diagonal Mouth U+1FAE4 ๐Ÿ˜Ÿ Worried Face U+1F61F ๐Ÿ™ Slightly Frowning Face U+1F641 โ˜น๏ธ Frowning Face U+2639, U+FE0F ๐Ÿ˜ฎ Face with Open Mouth U+1F62E ๐Ÿ˜ฏ Hushed Face U+1F62F ๐Ÿ˜ฒ Astonished Face U+1F632 ๐Ÿ˜ณ Flushed Face U+1F633 ๐Ÿฅบ Pleading Face U+1F97A ๐Ÿฅน Face Holding Back Tears U+1F979 ๐Ÿ˜ฆ Frowning Face with Open Mouth U+1F626 ๐Ÿ˜ง Anguished Face U+1F627 ๐Ÿ˜จ Fearful Face U+1F628 ๐Ÿ˜ฐ Anxious Face with Sweat U+1F630 ๐Ÿ˜ฅ Sad but Relieved Face U+1F625 ๐Ÿ˜ข Crying Face U+1F622 ๐Ÿ˜ญ Loudly Crying Face U+1F62D ๐Ÿ˜ฑ Face Screaming in Fear U+1F631 ๐Ÿ˜– Confounded Face U+1F616 ๐Ÿ˜ฃ Persevering Face U+1F623 ๐Ÿ˜ž Disappointed Face U+1F61E ๐Ÿ˜“ Downcast Face with Sweat U+1F613 ๐Ÿ˜ฉ Weary Face U+1F629 ๐Ÿ˜ซ Tired Face U+1F62B ๐Ÿฅฑ Yawning Face U+1F971 ๐Ÿ˜ค Face with Steam From Nose U+1F624 ๐Ÿ˜ก Enraged Face U+1F621 ๐Ÿ˜  Angry Face U+1F620 ๐Ÿคฌ Face with Symbols on Mouth U+1F92C ๐Ÿ˜ˆ Smiling Face with Horns U+1F608 ๐Ÿ‘ฟ Angry Face with Horns U+1F47F ๐Ÿ’€ Skull U+1F480 โ˜ ๏ธ Skull and Crossbones U+2620, U+FE0F ๐Ÿ’ฉ Pile of Poo U+1F4A9 ๐Ÿคก Clown Face U+1F921 ๐Ÿ‘น Ogre U+1F479 ๐Ÿ‘บ Goblin U+1F47A ๐Ÿ‘ป Ghost U+1F47B ๐Ÿ‘ฝ Alien U+1F47D ๐Ÿ‘พ Alien Monster U+1F47E ๐Ÿค– Robot U+1F916 ๐Ÿ˜บ Grinning Cat U+1F63A ๐Ÿ˜ธ Grinning Cat with Smiling Eyes U+1F638 ๐Ÿ˜น Cat with Tears of Joy U+1F639 ๐Ÿ˜ป Smiling Cat with Heart-Eyes U+1F63B ๐Ÿ˜ผ Cat with Wry Smile U+1F63C ๐Ÿ˜ฝ Kissing Cat U+1F63D ๐Ÿ™€ Weary Cat U+1F640 ๐Ÿ˜ฟ Crying Cat U+1F63F ๐Ÿ˜พ Pouting Cat U+1F63E ๐Ÿ™ˆ See-No-Evil Monkey U+1F648 ๐Ÿ™‰ Hear-No-Evil Monkey U+1F649 ๐Ÿ™Š Speak-No-Evil Monkey U+1F64A ๐Ÿ’‹ Kiss Mark U+1F48B ๐Ÿ’Œ Love Letter U+1F48C ๐Ÿ’˜ Heart with Arrow U+1F498 ๐Ÿ’ Heart with Ribbon U+1F49D ๐Ÿ’– Sparkling Heart U+1F496 ๐Ÿ’— Growing Heart U+1F497 ๐Ÿ’“ Beating Heart U+1F493 ๐Ÿ’ž Revolving Hearts U+1F49E ๐Ÿ’• Two Hearts U+1F495 ๐Ÿ’Ÿ Heart Decoration U+1F49F โฃ๏ธ Heart Exclamation U+2763, U+FE0F ๐Ÿ’” Broken Heart U+1F494 โค๏ธโ€๐Ÿ”ฅ Heart on Fire U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F525 โค๏ธโ€๐Ÿฉน Mending Heart U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1FA79 โค๏ธ Red Heart U+2764, U+FE0F ๐Ÿงก Orange Heart U+1F9E1 ๐Ÿ’› Yellow Heart U+1F49B ๐Ÿ’š Green Heart U+1F49A ๐Ÿ’™ Blue Heart U+1F499 ๐Ÿ’œ Purple Heart U+1F49C ๐ŸคŽ Brown Heart U+1F90E ๐Ÿ–ค Black Heart U+1F5A4 ๐Ÿค White Heart U+1F90D ๐Ÿ’ฏ Hundred Points U+1F4AF ๐Ÿ’ข Anger Symbol U+1F4A2 ๐Ÿ’ฅ Collision U+1F4A5 ๐Ÿ’ซ Dizzy U+1F4AB ๐Ÿ’ฆ Sweat Droplets U+1F4A6 ๐Ÿ’จ Dashing Away U+1F4A8 ๐Ÿ•ณ๏ธ Hole U+1F573, U+FE0F ๐Ÿ’ฃ Bomb U+1F4A3 ๐Ÿ’ฌ Speech Balloon U+1F4AC ๐Ÿ‘๏ธโ€๐Ÿ—จ๏ธ Eye in Speech Bubble U+1F441, U+FE0F, U+200D, U+1F5E8, U+FE0F ๐Ÿ—จ๏ธ Left Speech Bubble U+1F5E8, U+FE0F ๐Ÿ—ฏ๏ธ Right Anger Bubble U+1F5EF, U+FE0F ๐Ÿ’ญ Thought Balloon U+1F4AD ๐Ÿ’ค Zzz U+1F4A4 ๐Ÿ‘‹ Waving Hand U+1F44B ๐Ÿ‘‹๐Ÿป Waving Hand: Light Skin Tone U+1F44B, U+1F3FB ๐Ÿ‘‹๐Ÿผ Waving Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F44B, U+1F3FC ๐Ÿ‘‹๐Ÿฝ Waving Hand: Medium Skin Tone U+1F44B, U+1F3FD ๐Ÿ‘‹๐Ÿพ Waving Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F44B, U+1F3FE ๐Ÿ‘‹๐Ÿฟ Waving Hand: Dark Skin Tone U+1F44B, U+1F3FF ๐Ÿคš Raised Back of Hand U+1F91A ๐Ÿคš๐Ÿป Raised Back of Hand: Light Skin Tone U+1F91A, U+1F3FB ๐Ÿคš๐Ÿผ Raised Back of Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F91A, U+1F3FC ๐Ÿคš๐Ÿฝ Raised Back of Hand: Medium Skin Tone U+1F91A, U+1F3FD ๐Ÿคš๐Ÿพ Raised Back of Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F91A, U+1F3FE ๐Ÿคš๐Ÿฟ Raised Back of Hand: Dark Skin Tone U+1F91A, U+1F3FF ๐Ÿ–๏ธ Hand with Fingers Splayed U+1F590, U+FE0F ๐Ÿ–๐Ÿป Hand with Fingers Splayed: Light Skin Tone U+1F590, U+1F3FB ๐Ÿ–๐Ÿผ Hand with Fingers Splayed: Medium-Light Skin Tone U+1F590, U+1F3FC ๐Ÿ–๐Ÿฝ Hand with Fingers Splayed: Medium Skin Tone U+1F590, U+1F3FD ๐Ÿ–๐Ÿพ Hand with Fingers Splayed: Medium-Dark Skin Tone U+1F590, U+1F3FE ๐Ÿ–๐Ÿฟ Hand with Fingers Splayed: Dark Skin Tone U+1F590, U+1F3FF โœ‹ Raised Hand U+270B โœ‹๐Ÿป Raised Hand: Light Skin Tone U+270B, U+1F3FB โœ‹๐Ÿผ Raised Hand: Medium-Light Skin Tone U+270B, U+1F3FC โœ‹๐Ÿฝ Raised Hand: Medium Skin Tone U+270B, U+1F3FD โœ‹๐Ÿพ Raised Hand: Medium-Dark Skin Tone U+270B, U+1F3FE โœ‹๐Ÿฟ Raised Hand: Dark Skin Tone U+270B, U+1F3FF ๐Ÿ–– Vulcan Salute U+1F596 ๐Ÿ––๐Ÿป Vulcan Salute: Light Skin Tone U+1F596, U+1F3FB ๐Ÿ––๐Ÿผ Vulcan Salute: Medium-Light Skin Tone U+1F596, U+1F3FC ๐Ÿ––๐Ÿฝ Vulcan Salute: Medium Skin Tone U+1F596, U+1F3FD ๐Ÿ––๐Ÿพ Vulcan Salute: Medium-Dark Skin Tone U+1F596, U+1F3FE ๐Ÿ––๐Ÿฟ Vulcan Salute: Dark Skin Tone U+1F596, U+1F3FF ๐Ÿซฑ Rightwards Hand U+1FAF1 ๐Ÿซฑ๐Ÿป Rightwards Hand: Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FB ๐Ÿซฑ๐Ÿผ Rightwards Hand: Medium-Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FC ๐Ÿซฑ๐Ÿฝ Rightwards Hand: Medium Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FD ๐Ÿซฑ๐Ÿพ Rightwards Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FE ๐Ÿซฑ๐Ÿฟ Rightwards Hand: Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FF ๐Ÿซฒ Leftwards Hand U+1FAF2 ๐Ÿซฒ๐Ÿป Leftwards Hand: Light Skin Tone U+1FAF2, U+1F3FB ๐Ÿซฒ๐Ÿผ Leftwards Hand: Medium-Light Skin Tone U+1FAF2, U+1F3FC ๐Ÿซฒ๐Ÿฝ Leftwards Hand: Medium Skin Tone U+1FAF2, U+1F3FD ๐Ÿซฒ๐Ÿพ Leftwards Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF2, U+1F3FE ๐Ÿซฒ๐Ÿฟ Leftwards Hand: Dark Skin Tone U+1FAF2, U+1F3FF ๐Ÿซณ Palm Down Hand U+1FAF3 ๐Ÿซณ๐Ÿป Palm Down Hand: Light Skin Tone U+1FAF3, U+1F3FB ๐Ÿซณ๐Ÿผ Palm Down Hand: Medium-Light Skin Tone U+1FAF3, U+1F3FC ๐Ÿซณ๐Ÿฝ Palm Down Hand: Medium Skin Tone U+1FAF3, U+1F3FD ๐Ÿซณ๐Ÿพ Palm Down Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF3, U+1F3FE ๐Ÿซณ๐Ÿฟ Palm Down Hand: Dark Skin Tone U+1FAF3, U+1F3FF ๐Ÿซด Palm Up Hand U+1FAF4 ๐Ÿซด๐Ÿป Palm Up Hand: Light Skin Tone U+1FAF4, U+1F3FB ๐Ÿซด๐Ÿผ Palm Up Hand: Medium-Light Skin Tone U+1FAF4, U+1F3FC ๐Ÿซด๐Ÿฝ Palm Up Hand: Medium Skin Tone U+1FAF4, U+1F3FD ๐Ÿซด๐Ÿพ Palm Up Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF4, U+1F3FE ๐Ÿซด๐Ÿฟ Palm Up Hand: Dark Skin Tone U+1FAF4, U+1F3FF ๐Ÿ‘Œ OK Hand U+1F44C ๐Ÿ‘Œ๐Ÿป OK Hand: Light Skin Tone U+1F44C, U+1F3FB ๐Ÿ‘Œ๐Ÿผ OK Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F44C, U+1F3FC ๐Ÿ‘Œ๐Ÿฝ OK Hand: Medium Skin Tone U+1F44C, U+1F3FD ๐Ÿ‘Œ๐Ÿพ OK Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F44C, U+1F3FE ๐Ÿ‘Œ๐Ÿฟ OK Hand: Dark Skin Tone U+1F44C, U+1F3FF ๐ŸคŒ Pinched Fingers U+1F90C ๐ŸคŒ๐Ÿป Pinched Fingers: Light Skin Tone U+1F90C, U+1F3FB ๐ŸคŒ๐Ÿผ Pinched Fingers: Medium-Light Skin Tone U+1F90C, U+1F3FC ๐ŸคŒ๐Ÿฝ Pinched Fingers: Medium Skin Tone U+1F90C, U+1F3FD ๐ŸคŒ๐Ÿพ Pinched Fingers: Medium-Dark Skin Tone U+1F90C, U+1F3FE ๐ŸคŒ๐Ÿฟ Pinched Fingers: Dark Skin Tone U+1F90C, U+1F3FF ๐Ÿค Pinching Hand U+1F90F ๐Ÿค๐Ÿป Pinching Hand: Light Skin Tone U+1F90F, U+1F3FB ๐Ÿค๐Ÿผ Pinching Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F90F, U+1F3FC ๐Ÿค๐Ÿฝ Pinching Hand: Medium Skin Tone U+1F90F, U+1F3FD ๐Ÿค๐Ÿพ Pinching Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F90F, U+1F3FE ๐Ÿค๐Ÿฟ Pinching Hand: Dark Skin Tone U+1F90F, U+1F3FF โœŒ๏ธ Victory Hand U+270C, U+FE0F โœŒ๐Ÿป Victory Hand: Light Skin Tone U+270C, U+1F3FB โœŒ๐Ÿผ Victory Hand: Medium-Light Skin Tone U+270C, U+1F3FC โœŒ๐Ÿฝ Victory Hand: Medium Skin Tone U+270C, U+1F3FD โœŒ๐Ÿพ Victory Hand: Medium-Dark Skin Tone U+270C, U+1F3FE โœŒ๐Ÿฟ Victory Hand: Dark Skin Tone U+270C, U+1F3FF ๐Ÿคž Crossed Fingers U+1F91E ๐Ÿคž๐Ÿป Crossed Fingers: Light Skin Tone U+1F91E, U+1F3FB ๐Ÿคž๐Ÿผ Crossed Fingers: Medium-Light Skin Tone U+1F91E, U+1F3FC ๐Ÿคž๐Ÿฝ Crossed Fingers: Medium Skin Tone U+1F91E, U+1F3FD ๐Ÿคž๐Ÿพ Crossed Fingers: Medium-Dark Skin Tone U+1F91E, U+1F3FE ๐Ÿคž๐Ÿฟ Crossed Fingers: Dark Skin Tone U+1F91E, U+1F3FF ๐Ÿซฐ Hand with Index Finger and Thumb Crossed U+1FAF0 ๐Ÿซฐ๐Ÿป Hand with Index Finger and Thumb Crossed: Light Skin Tone U+1FAF0, U+1F3FB ๐Ÿซฐ๐Ÿผ Hand with Index Finger and Thumb Crossed: Medium-Light Skin Tone U+1FAF0, U+1F3FC ๐Ÿซฐ๐Ÿฝ Hand with Index Finger and Thumb Crossed: Medium Skin Tone U+1FAF0, U+1F3FD ๐Ÿซฐ๐Ÿพ Hand with Index Finger and Thumb Crossed: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF0, U+1F3FE ๐Ÿซฐ๐Ÿฟ Hand with Index Finger and Thumb Crossed: Dark Skin Tone U+1FAF0, U+1F3FF ๐ŸคŸ Love-You Gesture U+1F91F ๐ŸคŸ๐Ÿป Love-You Gesture: Light Skin Tone U+1F91F, U+1F3FB ๐ŸคŸ๐Ÿผ Love-You Gesture: Medium-Light Skin Tone U+1F91F, U+1F3FC ๐ŸคŸ๐Ÿฝ Love-You Gesture: Medium Skin Tone U+1F91F, U+1F3FD ๐ŸคŸ๐Ÿพ Love-You Gesture: Medium-Dark Skin Tone U+1F91F, U+1F3FE ๐ŸคŸ๐Ÿฟ Love-You Gesture: Dark Skin Tone U+1F91F, U+1F3FF ๐Ÿค˜ Sign of the Horns U+1F918 ๐Ÿค˜๐Ÿป Sign of the Horns: Light Skin Tone U+1F918, U+1F3FB ๐Ÿค˜๐Ÿผ Sign of the Horns: Medium-Light Skin Tone U+1F918, U+1F3FC ๐Ÿค˜๐Ÿฝ Sign of the Horns: Medium Skin Tone U+1F918, U+1F3FD ๐Ÿค˜๐Ÿพ Sign of the Horns: Medium-Dark Skin Tone U+1F918, U+1F3FE ๐Ÿค˜๐Ÿฟ Sign of the Horns: Dark Skin Tone U+1F918, U+1F3FF ๐Ÿค™ Call Me Hand U+1F919 ๐Ÿค™๐Ÿป Call Me Hand: Light Skin Tone U+1F919, U+1F3FB ๐Ÿค™๐Ÿผ Call Me Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F919, U+1F3FC ๐Ÿค™๐Ÿฝ Call Me Hand: Medium Skin Tone U+1F919, U+1F3FD ๐Ÿค™๐Ÿพ Call Me Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F919, U+1F3FE ๐Ÿค™๐Ÿฟ Call Me Hand: Dark Skin Tone U+1F919, U+1F3FF ๐Ÿ‘ˆ Backhand Index Pointing Left U+1F448 ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿป Backhand Index Pointing Left: Light Skin Tone U+1F448, U+1F3FB ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿผ Backhand Index Pointing Left: Medium-Light Skin Tone U+1F448, U+1F3FC ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿฝ Backhand Index Pointing Left: Medium Skin Tone U+1F448, U+1F3FD ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿพ Backhand Index Pointing Left: Medium-Dark Skin Tone U+1F448, U+1F3FE ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿฟ Backhand Index Pointing Left: Dark Skin Tone U+1F448, U+1F3FF ๐Ÿ‘‰ Backhand Index Pointing Right U+1F449 ๐Ÿ‘‰๐Ÿป Backhand Index Pointing Right: Light Skin Tone U+1F449, U+1F3FB ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Backhand Index Pointing Right: Medium-Light Skin Tone U+1F449, U+1F3FC ๐Ÿ‘‰๐Ÿฝ Backhand Index Pointing Right: Medium Skin Tone U+1F449, U+1F3FD ๐Ÿ‘‰๐Ÿพ Backhand Index Pointing Right: Medium-Dark Skin Tone U+1F449, U+1F3FE ๐Ÿ‘‰๐Ÿฟ Backhand Index Pointing Right: Dark Skin Tone U+1F449, U+1F3FF ๐Ÿ‘† Backhand Index Pointing Up U+1F446 ๐Ÿ‘†๐Ÿป Backhand Index Pointing Up: Light Skin Tone U+1F446, U+1F3FB ๐Ÿ‘†๐Ÿผ Backhand Index Pointing Up: Medium-Light Skin Tone U+1F446, U+1F3FC ๐Ÿ‘†๐Ÿฝ Backhand Index Pointing Up: Medium Skin Tone U+1F446, U+1F3FD ๐Ÿ‘†๐Ÿพ Backhand Index Pointing Up: Medium-Dark Skin Tone U+1F446, U+1F3FE ๐Ÿ‘†๐Ÿฟ Backhand Index Pointing Up: Dark Skin Tone U+1F446, U+1F3FF ๐Ÿ–• Middle Finger U+1F595 ๐Ÿ–•๐Ÿป Middle Finger: Light Skin Tone U+1F595, U+1F3FB ๐Ÿ–•๐Ÿผ Middle Finger: Medium-Light Skin Tone U+1F595, U+1F3FC ๐Ÿ–•๐Ÿฝ Middle Finger: Medium Skin Tone U+1F595, U+1F3FD ๐Ÿ–•๐Ÿพ Middle Finger: Medium-Dark Skin Tone U+1F595, U+1F3FE ๐Ÿ–•๐Ÿฟ Middle Finger: Dark Skin Tone U+1F595, U+1F3FF ๐Ÿ‘‡ Backhand Index Pointing Down U+1F447 ๐Ÿ‘‡๐Ÿป Backhand Index Pointing Down: Light Skin Tone U+1F447, U+1F3FB ๐Ÿ‘‡๐Ÿผ Backhand Index Pointing Down: Medium-Light Skin Tone U+1F447, U+1F3FC ๐Ÿ‘‡๐Ÿฝ Backhand Index Pointing Down: Medium Skin Tone U+1F447, U+1F3FD ๐Ÿ‘‡๐Ÿพ Backhand Index Pointing Down: Medium-Dark Skin Tone U+1F447, U+1F3FE ๐Ÿ‘‡๐Ÿฟ Backhand Index Pointing Down: Dark Skin Tone U+1F447, U+1F3FF โ˜๏ธ Index Pointing Up U+261D, U+FE0F โ˜๐Ÿป Index Pointing Up: Light Skin Tone U+261D, U+1F3FB โ˜๐Ÿผ Index Pointing Up: Medium-Light Skin Tone U+261D, U+1F3FC โ˜๐Ÿฝ Index Pointing Up: Medium Skin Tone U+261D, U+1F3FD โ˜๐Ÿพ Index Pointing Up: Medium-Dark Skin Tone U+261D, U+1F3FE โ˜๐Ÿฟ Index Pointing Up: Dark Skin Tone U+261D, U+1F3FF ๐Ÿซต Index Pointing at the Viewer U+1FAF5 ๐Ÿซต๐Ÿป Index Pointing at the Viewer: Light Skin Tone U+1FAF5, U+1F3FB ๐Ÿซต๐Ÿผ Index Pointing at the Viewer: Medium-Light Skin Tone U+1FAF5, U+1F3FC ๐Ÿซต๐Ÿฝ Index Pointing at the Viewer: Medium Skin Tone U+1FAF5, U+1F3FD ๐Ÿซต๐Ÿพ Index Pointing at the Viewer: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF5, U+1F3FE ๐Ÿซต๐Ÿฟ Index Pointing at the Viewer: Dark Skin Tone U+1FAF5, U+1F3FF ๐Ÿ‘ Thumbs Up U+1F44D ๐Ÿ‘๐Ÿป Thumbs Up: Light Skin Tone U+1F44D, U+1F3FB ๐Ÿ‘๐Ÿผ Thumbs Up: Medium-Light Skin Tone U+1F44D, U+1F3FC ๐Ÿ‘๐Ÿฝ Thumbs Up: Medium Skin Tone U+1F44D, U+1F3FD ๐Ÿ‘๐Ÿพ Thumbs Up: Medium-Dark Skin Tone U+1F44D, U+1F3FE ๐Ÿ‘๐Ÿฟ Thumbs Up: Dark Skin Tone U+1F44D, U+1F3FF ๐Ÿ‘Ž Thumbs Down U+1F44E ๐Ÿ‘Ž๐Ÿป Thumbs Down: Light Skin Tone U+1F44E, U+1F3FB ๐Ÿ‘Ž๐Ÿผ Thumbs Down: Medium-Light Skin Tone U+1F44E, U+1F3FC ๐Ÿ‘Ž๐Ÿฝ Thumbs Down: Medium Skin Tone U+1F44E, U+1F3FD ๐Ÿ‘Ž๐Ÿพ Thumbs Down: Medium-Dark Skin Tone U+1F44E, U+1F3FE ๐Ÿ‘Ž๐Ÿฟ Thumbs Down: Dark Skin Tone U+1F44E, U+1F3FF โœŠ Raised Fist U+270A โœŠ๐Ÿป Raised Fist: Light Skin Tone U+270A, U+1F3FB โœŠ๐Ÿผ Raised Fist: Medium-Light Skin Tone U+270A, U+1F3FC โœŠ๐Ÿฝ Raised Fist: Medium Skin Tone U+270A, U+1F3FD โœŠ๐Ÿพ Raised Fist: Medium-Dark Skin Tone U+270A, U+1F3FE โœŠ๐Ÿฟ Raised Fist: Dark Skin Tone U+270A, U+1F3FF ๐Ÿ‘Š Oncoming Fist U+1F44A ๐Ÿ‘Š๐Ÿป Oncoming Fist: Light Skin Tone U+1F44A, U+1F3FB ๐Ÿ‘Š๐Ÿผ Oncoming Fist: Medium-Light Skin Tone U+1F44A, U+1F3FC ๐Ÿ‘Š๐Ÿฝ Oncoming Fist: Medium Skin Tone U+1F44A, U+1F3FD ๐Ÿ‘Š๐Ÿพ Oncoming Fist: Medium-Dark Skin Tone U+1F44A, U+1F3FE ๐Ÿ‘Š๐Ÿฟ Oncoming Fist: Dark Skin Tone U+1F44A, U+1F3FF ๐Ÿค› Left-Facing Fist U+1F91B ๐Ÿค›๐Ÿป Left-Facing Fist: Light Skin Tone U+1F91B, U+1F3FB ๐Ÿค›๐Ÿผ Left-Facing Fist: Medium-Light Skin Tone U+1F91B, U+1F3FC ๐Ÿค›๐Ÿฝ Left-Facing Fist: Medium Skin Tone U+1F91B, U+1F3FD ๐Ÿค›๐Ÿพ Left-Facing Fist: Medium-Dark Skin Tone U+1F91B, U+1F3FE ๐Ÿค›๐Ÿฟ Left-Facing Fist: Dark Skin Tone U+1F91B, U+1F3FF ๐Ÿคœ Right-Facing Fist U+1F91C ๐Ÿคœ๐Ÿป Right-Facing Fist: Light Skin Tone U+1F91C, U+1F3FB ๐Ÿคœ๐Ÿผ Right-Facing Fist: Medium-Light Skin Tone U+1F91C, U+1F3FC ๐Ÿคœ๐Ÿฝ Right-Facing Fist: Medium Skin Tone U+1F91C, U+1F3FD ๐Ÿคœ๐Ÿพ Right-Facing Fist: Medium-Dark Skin Tone U+1F91C, U+1F3FE ๐Ÿคœ๐Ÿฟ Right-Facing Fist: Dark Skin Tone U+1F91C, U+1F3FF ๐Ÿ‘ Clapping Hands U+1F44F ๐Ÿ‘๐Ÿป Clapping Hands: Light Skin Tone U+1F44F, U+1F3FB ๐Ÿ‘๐Ÿผ Clapping Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F44F, U+1F3FC ๐Ÿ‘๐Ÿฝ Clapping Hands: Medium Skin Tone U+1F44F, U+1F3FD ๐Ÿ‘๐Ÿพ Clapping Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F44F, U+1F3FE ๐Ÿ‘๐Ÿฟ Clapping Hands: Dark Skin Tone U+1F44F, U+1F3FF ๐Ÿ™Œ Raising Hands U+1F64C ๐Ÿ™Œ๐Ÿป Raising Hands: Light Skin Tone U+1F64C, U+1F3FB ๐Ÿ™Œ๐Ÿผ Raising Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F64C, U+1F3FC ๐Ÿ™Œ๐Ÿฝ Raising Hands: Medium Skin Tone U+1F64C, U+1F3FD ๐Ÿ™Œ๐Ÿพ Raising Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F64C, U+1F3FE ๐Ÿ™Œ๐Ÿฟ Raising Hands: Dark Skin Tone U+1F64C, U+1F3FF ๐Ÿซถ Heart Hands U+1FAF6 ๐Ÿซถ๐Ÿป Heart Hands: Light Skin Tone U+1FAF6, U+1F3FB ๐Ÿซถ๐Ÿผ Heart Hands: Medium-Light Skin Tone U+1FAF6, U+1F3FC ๐Ÿซถ๐Ÿฝ Heart Hands: Medium Skin Tone U+1FAF6, U+1F3FD ๐Ÿซถ๐Ÿพ Heart Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF6, U+1F3FE ๐Ÿซถ๐Ÿฟ Heart Hands: Dark Skin Tone U+1FAF6, U+1F3FF ๐Ÿ‘ Open Hands U+1F450 ๐Ÿ‘๐Ÿป Open Hands: Light Skin Tone U+1F450, U+1F3FB ๐Ÿ‘๐Ÿผ Open Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F450, U+1F3FC ๐Ÿ‘๐Ÿฝ Open Hands: Medium Skin Tone U+1F450, U+1F3FD ๐Ÿ‘๐Ÿพ Open Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F450, U+1F3FE ๐Ÿ‘๐Ÿฟ Open Hands: Dark Skin Tone U+1F450, U+1F3FF ๐Ÿคฒ Palms Up Together U+1F932 ๐Ÿคฒ๐Ÿป Palms Up Together: Light Skin Tone U+1F932, U+1F3FB ๐Ÿคฒ๐Ÿผ Palms Up Together: Medium-Light Skin Tone U+1F932, U+1F3FC ๐Ÿคฒ๐Ÿฝ Palms Up Together: Medium Skin Tone U+1F932, U+1F3FD ๐Ÿคฒ๐Ÿพ Palms Up Together: Medium-Dark Skin Tone U+1F932, U+1F3FE ๐Ÿคฒ๐Ÿฟ Palms Up Together: Dark Skin Tone U+1F932, U+1F3FF ๐Ÿค Handshake U+1F91D ๐Ÿค๐Ÿป Handshake: Light Skin Tone U+1F91D, U+1F3FB ๐Ÿค๐Ÿผ Handshake: Medium-Light Skin Tone U+1F91D, U+1F3FC ๐Ÿค๐Ÿฝ Handshake: Medium Skin Tone U+1F91D, U+1F3FD ๐Ÿค๐Ÿพ Handshake: Medium-Dark Skin Tone U+1F91D, U+1F3FE ๐Ÿค๐Ÿฟ Handshake: Dark Skin Tone U+1F91D, U+1F3FF ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ Handshake: Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FB, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FC ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ Handshake: Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FB, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FD ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ Handshake: Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FB, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FE ๐Ÿซฑ๐Ÿปโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ Handshake: Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FB, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FF ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป Handshake: Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FC, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FB ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ Handshake: Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FC, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FD ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ Handshake: Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FC, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FE ๐Ÿซฑ๐Ÿผโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ Handshake: Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FC, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FF ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป Handshake: Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FD, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FB ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ Handshake: Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FD, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FC ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ Handshake: Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FD, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FE ๐Ÿซฑ๐Ÿฝโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ Handshake: Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FD, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FF ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป Handshake: Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FE, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FB ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ Handshake: Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FE, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FC ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ Handshake: Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FE, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FD ๐Ÿซฑ๐Ÿพโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฟ Handshake: Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FE, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FF ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿป Handshake: Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FF, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FB ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿผ Handshake: Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FF, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FC ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿฝ Handshake: Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FF, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FD ๐Ÿซฑ๐Ÿฟโ€๐Ÿซฒ๐Ÿพ Handshake: Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1FAF1, U+1F3FF, U+200D, U+1FAF2, U+1F3FE ๐Ÿ™ Folded Hands U+1F64F ๐Ÿ™๐Ÿป Folded Hands: Light Skin Tone U+1F64F, U+1F3FB ๐Ÿ™๐Ÿผ Folded Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F64F, U+1F3FC ๐Ÿ™๐Ÿฝ Folded Hands: Medium Skin Tone U+1F64F, U+1F3FD ๐Ÿ™๐Ÿพ Folded Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F64F, U+1F3FE ๐Ÿ™๐Ÿฟ Folded Hands: Dark Skin Tone U+1F64F, U+1F3FF โœ๏ธ Writing Hand U+270D, U+FE0F โœ๐Ÿป Writing Hand: Light Skin Tone U+270D, U+1F3FB โœ๐Ÿผ Writing Hand: Medium-Light Skin Tone U+270D, U+1F3FC โœ๐Ÿฝ Writing Hand: Medium Skin Tone U+270D, U+1F3FD โœ๐Ÿพ Writing Hand: Medium-Dark Skin Tone U+270D, U+1F3FE โœ๐Ÿฟ Writing Hand: Dark Skin Tone U+270D, U+1F3FF ๐Ÿ’… Nail Polish U+1F485 ๐Ÿ’…๐Ÿป Nail Polish: Light Skin Tone U+1F485, U+1F3FB ๐Ÿ’…๐Ÿผ Nail Polish: Medium-Light Skin Tone U+1F485, U+1F3FC ๐Ÿ’…๐Ÿฝ Nail Polish: Medium Skin Tone U+1F485, U+1F3FD ๐Ÿ’…๐Ÿพ Nail Polish: Medium-Dark Skin Tone U+1F485, U+1F3FE ๐Ÿ’…๐Ÿฟ Nail Polish: Dark Skin Tone U+1F485, U+1F3FF ๐Ÿคณ Selfie U+1F933 ๐Ÿคณ๐Ÿป Selfie: Light Skin Tone U+1F933, U+1F3FB ๐Ÿคณ๐Ÿผ Selfie: Medium-Light Skin Tone U+1F933, U+1F3FC ๐Ÿคณ๐Ÿฝ Selfie: Medium Skin Tone U+1F933, U+1F3FD ๐Ÿคณ๐Ÿพ Selfie: Medium-Dark Skin Tone U+1F933, U+1F3FE ๐Ÿคณ๐Ÿฟ Selfie: Dark Skin Tone U+1F933, U+1F3FF ๐Ÿ’ช Flexed Biceps U+1F4AA ๐Ÿ’ช๐Ÿป Flexed Biceps: Light Skin Tone U+1F4AA, U+1F3FB ๐Ÿ’ช๐Ÿผ Flexed Biceps: Medium-Light Skin Tone U+1F4AA, U+1F3FC ๐Ÿ’ช๐Ÿฝ Flexed Biceps: Medium Skin Tone U+1F4AA, U+1F3FD ๐Ÿ’ช๐Ÿพ Flexed Biceps: Medium-Dark Skin Tone U+1F4AA, U+1F3FE ๐Ÿ’ช๐Ÿฟ Flexed Biceps: Dark Skin Tone U+1F4AA, U+1F3FF ๐Ÿฆพ Mechanical Arm U+1F9BE ๐Ÿฆฟ Mechanical Leg U+1F9BF ๐Ÿฆต Leg U+1F9B5 ๐Ÿฆต๐Ÿป Leg: Light Skin Tone U+1F9B5, U+1F3FB ๐Ÿฆต๐Ÿผ Leg: Medium-Light Skin Tone U+1F9B5, U+1F3FC ๐Ÿฆต๐Ÿฝ Leg: Medium Skin Tone U+1F9B5, U+1F3FD ๐Ÿฆต๐Ÿพ Leg: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B5, U+1F3FE ๐Ÿฆต๐Ÿฟ Leg: Dark Skin Tone U+1F9B5, U+1F3FF ๐Ÿฆถ Foot U+1F9B6 ๐Ÿฆถ๐Ÿป Foot: Light Skin Tone U+1F9B6, U+1F3FB ๐Ÿฆถ๐Ÿผ Foot: Medium-Light Skin Tone U+1F9B6, U+1F3FC ๐Ÿฆถ๐Ÿฝ Foot: Medium Skin Tone U+1F9B6, U+1F3FD ๐Ÿฆถ๐Ÿพ Foot: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B6, U+1F3FE ๐Ÿฆถ๐Ÿฟ Foot: Dark Skin Tone U+1F9B6, U+1F3FF ๐Ÿ‘‚ Ear U+1F442 ๐Ÿ‘‚๐Ÿป Ear: Light Skin Tone U+1F442, U+1F3FB ๐Ÿ‘‚๐Ÿผ Ear: Medium-Light Skin Tone U+1F442, U+1F3FC ๐Ÿ‘‚๐Ÿฝ Ear: Medium Skin Tone U+1F442, U+1F3FD ๐Ÿ‘‚๐Ÿพ Ear: Medium-Dark Skin Tone U+1F442, U+1F3FE ๐Ÿ‘‚๐Ÿฟ Ear: Dark Skin Tone U+1F442, U+1F3FF ๐Ÿฆป Ear with Hearing Aid U+1F9BB ๐Ÿฆป๐Ÿป Ear with Hearing Aid: Light Skin Tone U+1F9BB, U+1F3FB ๐Ÿฆป๐Ÿผ Ear with Hearing Aid: Medium-Light Skin Tone U+1F9BB, U+1F3FC ๐Ÿฆป๐Ÿฝ Ear with Hearing Aid: Medium Skin Tone U+1F9BB, U+1F3FD ๐Ÿฆป๐Ÿพ Ear with Hearing Aid: Medium-Dark Skin Tone U+1F9BB, U+1F3FE ๐Ÿฆป๐Ÿฟ Ear with Hearing Aid: Dark Skin Tone U+1F9BB, U+1F3FF ๐Ÿ‘ƒ Nose U+1F443 ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿป Nose: Light Skin Tone U+1F443, U+1F3FB ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿผ Nose: Medium-Light Skin Tone U+1F443, U+1F3FC ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿฝ Nose: Medium Skin Tone U+1F443, U+1F3FD ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿพ Nose: Medium-Dark Skin Tone U+1F443, U+1F3FE ๐Ÿ‘ƒ๐Ÿฟ Nose: Dark Skin Tone U+1F443, U+1F3FF ๐Ÿง  Brain U+1F9E0 ๐Ÿซ€ Anatomical Heart U+1FAC0 ๐Ÿซ Lungs U+1FAC1 ๐Ÿฆท Tooth U+1F9B7 ๐Ÿฆด Bone U+1F9B4 ๐Ÿ‘€ Eyes U+1F440 ๐Ÿ‘๏ธ Eye U+1F441, U+FE0F ๐Ÿ‘… Tongue U+1F445 ๐Ÿ‘„ Mouth U+1F444 ๐Ÿซฆ Biting Lip U+1FAE6 ๐Ÿ‘ถ Baby U+1F476 ๐Ÿ‘ถ๐Ÿป Baby: Light Skin Tone U+1F476, U+1F3FB ๐Ÿ‘ถ๐Ÿผ Baby: Medium-Light Skin Tone U+1F476, U+1F3FC ๐Ÿ‘ถ๐Ÿฝ Baby: Medium Skin Tone U+1F476, U+1F3FD ๐Ÿ‘ถ๐Ÿพ Baby: Medium-Dark Skin Tone U+1F476, U+1F3FE ๐Ÿ‘ถ๐Ÿฟ Baby: Dark Skin Tone U+1F476, U+1F3FF ๐Ÿง’ Child U+1F9D2 ๐Ÿง’๐Ÿป Child: Light Skin Tone U+1F9D2, U+1F3FB ๐Ÿง’๐Ÿผ Child: Medium-Light Skin Tone U+1F9D2, U+1F3FC ๐Ÿง’๐Ÿฝ Child: Medium Skin Tone U+1F9D2, U+1F3FD ๐Ÿง’๐Ÿพ Child: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D2, U+1F3FE ๐Ÿง’๐Ÿฟ Child: Dark Skin Tone U+1F9D2, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฆ Boy U+1F466 ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿป Boy: Light Skin Tone U+1F466, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿผ Boy: Medium-Light Skin Tone U+1F466, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿฝ Boy: Medium Skin Tone U+1F466, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿพ Boy: Medium-Dark Skin Tone U+1F466, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿฟ Boy: Dark Skin Tone U+1F466, U+1F3FF ๐Ÿ‘ง Girl U+1F467 ๐Ÿ‘ง๐Ÿป Girl: Light Skin Tone U+1F467, U+1F3FB ๐Ÿ‘ง๐Ÿผ Girl: Medium-Light Skin Tone U+1F467, U+1F3FC ๐Ÿ‘ง๐Ÿฝ Girl: Medium Skin Tone U+1F467, U+1F3FD ๐Ÿ‘ง๐Ÿพ Girl: Medium-Dark Skin Tone U+1F467, U+1F3FE ๐Ÿ‘ง๐Ÿฟ Girl: Dark Skin Tone U+1F467, U+1F3FF ๐Ÿง‘ Person U+1F9D1 ๐Ÿง‘๐Ÿป Person: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿผ Person: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿฝ Person: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿพ Person: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿฟ Person: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฑ Person: Blond Hair U+1F471 ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿป Person: Light Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผ Person: Medium-Light Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝ Person: Medium Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพ Person: Medium-Dark Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟ Person: Dark Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ Man U+1F468 ๐Ÿ‘จ๐Ÿป Man: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Man: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Man: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Man: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Man: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿง” Person: Beard U+1F9D4 ๐Ÿง”๐Ÿป Person: Light Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FB ๐Ÿง”๐Ÿผ Person: Medium-Light Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FC ๐Ÿง”๐Ÿฝ Person: Medium Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FD ๐Ÿง”๐Ÿพ Person: Medium-Dark Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FE ๐Ÿง”๐Ÿฟ Person: Dark Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FF ๐Ÿง”โ€โ™‚๏ธ Man: Beard U+1F9D4, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man: Light Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man: Medium-Light Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man: Medium Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man: Medium-Dark Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man: Dark Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง”โ€โ™€๏ธ Woman: Beard U+1F9D4, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman: Light Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman: Medium-Light Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman: Medium Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman: Medium-Dark Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง”๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman: Dark Skin Tone, Beard U+1F9D4, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฐ Man: Red Hair U+1F468, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐ Man: Light Skin Tone, Red Hair U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐ Man: Medium-Light Skin Tone, Red Hair U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐ Man: Medium Skin Tone, Red Hair U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐ Man: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐ Man: Dark Skin Tone, Red Hair U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฑ Man: Curly Hair U+1F468, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑ Man: Light Skin Tone, Curly Hair U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑ Man: Medium-Light Skin Tone, Curly Hair U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑ Man: Medium Skin Tone, Curly Hair U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑ Man: Medium-Dark Skin Tone, Curly Hair U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑ Man: Dark Skin Tone, Curly Hair U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆณ Man: White Hair U+1F468, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆณ Man: Light Skin Tone, White Hair U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆณ Man: Medium-Light Skin Tone, White Hair U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณ Man: Medium Skin Tone, White Hair U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆณ Man: Medium-Dark Skin Tone, White Hair U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณ Man: Dark Skin Tone, White Hair U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฒ Man: Bald U+1F468, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒ Man: Light Skin Tone, Bald U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒ Man: Medium-Light Skin Tone, Bald U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒ Man: Medium Skin Tone, Bald U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒ Man: Medium-Dark Skin Tone, Bald U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒ Man: Dark Skin Tone, Bald U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘ฉ Woman U+1F469 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Woman: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Woman: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Woman: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Woman: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Woman: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฐ Woman: Red Hair U+1F469, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐ Woman: Light Skin Tone, Red Hair U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐ Woman: Medium-Light Skin Tone, Red Hair U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐ Woman: Medium Skin Tone, Red Hair U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐ Woman: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐ Woman: Dark Skin Tone, Red Hair U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฐ Person: Red Hair U+1F9D1, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฐ Person: Light Skin Tone, Red Hair U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฐ Person: Medium-Light Skin Tone, Red Hair U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฐ Person: Medium Skin Tone, Red Hair U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฐ Person: Medium-Dark Skin Tone, Red Hair U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฐ Person: Dark Skin Tone, Red Hair U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B0 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฑ Woman: Curly Hair U+1F469, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑ Woman: Light Skin Tone, Curly Hair U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑ Woman: Medium-Light Skin Tone, Curly Hair U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑ Woman: Medium Skin Tone, Curly Hair U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑ Woman: Medium-Dark Skin Tone, Curly Hair U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑ Woman: Dark Skin Tone, Curly Hair U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฑ Person: Curly Hair U+1F9D1, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฑ Person: Light Skin Tone, Curly Hair U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฑ Person: Medium-Light Skin Tone, Curly Hair U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฑ Person: Medium Skin Tone, Curly Hair U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฑ Person: Medium-Dark Skin Tone, Curly Hair U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฑ Person: Dark Skin Tone, Curly Hair U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B1 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆณ Woman: White Hair U+1F469, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆณ Woman: Light Skin Tone, White Hair U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆณ Woman: Medium-Light Skin Tone, White Hair U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณ Woman: Medium Skin Tone, White Hair U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆณ Woman: Medium-Dark Skin Tone, White Hair U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณ Woman: Dark Skin Tone, White Hair U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆณ Person: White Hair U+1F9D1, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆณ Person: Light Skin Tone, White Hair U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆณ Person: Medium-Light Skin Tone, White Hair U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆณ Person: Medium Skin Tone, White Hair U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆณ Person: Medium-Dark Skin Tone, White Hair U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆณ Person: Dark Skin Tone, White Hair U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B3 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฒ Woman: Bald U+1F469, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒ Woman: Light Skin Tone, Bald U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒ Woman: Medium-Light Skin Tone, Bald U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒ Woman: Medium Skin Tone, Bald U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒ Woman: Medium-Dark Skin Tone, Bald U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒ Woman: Dark Skin Tone, Bald U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฒ Person: Bald U+1F9D1, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฒ Person: Light Skin Tone, Bald U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฒ Person: Medium-Light Skin Tone, Bald U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฒ Person: Medium Skin Tone, Bald U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฒ Person: Medium-Dark Skin Tone, Bald U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฒ Person: Dark Skin Tone, Bald U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F9B2 ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ Woman: Blond Hair U+1F471, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman: Light Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman: Medium-Light Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman: Medium Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman: Medium-Dark Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman: Dark Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ Man: Blond Hair U+1F471, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man: Light Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man: Medium-Light Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man: Medium Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man: Medium-Dark Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฑ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man: Dark Skin Tone, Blond Hair U+1F471, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง“ Older Person U+1F9D3 ๐Ÿง“๐Ÿป Older Person: Light Skin Tone U+1F9D3, U+1F3FB ๐Ÿง“๐Ÿผ Older Person: Medium-Light Skin Tone U+1F9D3, U+1F3FC ๐Ÿง“๐Ÿฝ Older Person: Medium Skin Tone U+1F9D3, U+1F3FD ๐Ÿง“๐Ÿพ Older Person: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D3, U+1F3FE ๐Ÿง“๐Ÿฟ Older Person: Dark Skin Tone U+1F9D3, U+1F3FF ๐Ÿ‘ด Old Man U+1F474 ๐Ÿ‘ด๐Ÿป Old Man: Light Skin Tone U+1F474, U+1F3FB ๐Ÿ‘ด๐Ÿผ Old Man: Medium-Light Skin Tone U+1F474, U+1F3FC ๐Ÿ‘ด๐Ÿฝ Old Man: Medium Skin Tone U+1F474, U+1F3FD ๐Ÿ‘ด๐Ÿพ Old Man: Medium-Dark Skin Tone U+1F474, U+1F3FE ๐Ÿ‘ด๐Ÿฟ Old Man: Dark Skin Tone U+1F474, U+1F3FF ๐Ÿ‘ต Old Woman U+1F475 ๐Ÿ‘ต๐Ÿป Old Woman: Light Skin Tone U+1F475, U+1F3FB ๐Ÿ‘ต๐Ÿผ Old Woman: Medium-Light Skin Tone U+1F475, U+1F3FC ๐Ÿ‘ต๐Ÿฝ Old Woman: Medium Skin Tone U+1F475, U+1F3FD ๐Ÿ‘ต๐Ÿพ Old Woman: Medium-Dark Skin Tone U+1F475, U+1F3FE ๐Ÿ‘ต๐Ÿฟ Old Woman: Dark Skin Tone U+1F475, U+1F3FF ๐Ÿ™ Person Frowning U+1F64D ๐Ÿ™๐Ÿป Person Frowning: Light Skin Tone U+1F64D, U+1F3FB ๐Ÿ™๐Ÿผ Person Frowning: Medium-Light Skin Tone U+1F64D, U+1F3FC ๐Ÿ™๐Ÿฝ Person Frowning: Medium Skin Tone U+1F64D, U+1F3FD ๐Ÿ™๐Ÿพ Person Frowning: Medium-Dark Skin Tone U+1F64D, U+1F3FE ๐Ÿ™๐Ÿฟ Person Frowning: Dark Skin Tone U+1F64D, U+1F3FF ๐Ÿ™โ€โ™‚๏ธ Man Frowning U+1F64D, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Frowning: Light Skin Tone U+1F64D, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Frowning: Medium-Light Skin Tone U+1F64D, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Frowning: Medium Skin Tone U+1F64D, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Frowning: Medium-Dark Skin Tone U+1F64D, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Frowning: Dark Skin Tone U+1F64D, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™โ€โ™€๏ธ Woman Frowning U+1F64D, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Frowning: Light Skin Tone U+1F64D, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Frowning: Medium-Light Skin Tone U+1F64D, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Frowning: Medium Skin Tone U+1F64D, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Frowning: Medium-Dark Skin Tone U+1F64D, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Frowning: Dark Skin Tone U+1F64D, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™Ž Person Pouting U+1F64E ๐Ÿ™Ž๐Ÿป Person Pouting: Light Skin Tone U+1F64E, U+1F3FB ๐Ÿ™Ž๐Ÿผ Person Pouting: Medium-Light Skin Tone U+1F64E, U+1F3FC ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝ Person Pouting: Medium Skin Tone U+1F64E, U+1F3FD ๐Ÿ™Ž๐Ÿพ Person Pouting: Medium-Dark Skin Tone U+1F64E, U+1F3FE ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟ Person Pouting: Dark Skin Tone U+1F64E, U+1F3FF ๐Ÿ™Žโ€โ™‚๏ธ Man Pouting U+1F64E, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Pouting: Light Skin Tone U+1F64E, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Pouting: Medium-Light Skin Tone U+1F64E, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Pouting: Medium Skin Tone U+1F64E, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Pouting: Medium-Dark Skin Tone U+1F64E, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Pouting: Dark Skin Tone U+1F64E, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™Žโ€โ™€๏ธ Woman Pouting U+1F64E, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Pouting: Light Skin Tone U+1F64E, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Pouting: Medium-Light Skin Tone U+1F64E, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Pouting: Medium Skin Tone U+1F64E, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Pouting: Medium-Dark Skin Tone U+1F64E, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™Ž๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Pouting: Dark Skin Tone U+1F64E, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™… Person Gesturing No U+1F645 ๐Ÿ™…๐Ÿป Person Gesturing No: Light Skin Tone U+1F645, U+1F3FB ๐Ÿ™…๐Ÿผ Person Gesturing No: Medium-Light Skin Tone U+1F645, U+1F3FC ๐Ÿ™…๐Ÿฝ Person Gesturing No: Medium Skin Tone U+1F645, U+1F3FD ๐Ÿ™…๐Ÿพ Person Gesturing No: Medium-Dark Skin Tone U+1F645, U+1F3FE ๐Ÿ™…๐Ÿฟ Person Gesturing No: Dark Skin Tone U+1F645, U+1F3FF ๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ Man Gesturing No U+1F645, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing No: Light Skin Tone U+1F645, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing No: Medium-Light Skin Tone U+1F645, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing No: Medium Skin Tone U+1F645, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing No: Medium-Dark Skin Tone U+1F645, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing No: Dark Skin Tone U+1F645, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ Woman Gesturing No U+1F645, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing No: Light Skin Tone U+1F645, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing No: Medium-Light Skin Tone U+1F645, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing No: Medium Skin Tone U+1F645, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing No: Medium-Dark Skin Tone U+1F645, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™…๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing No: Dark Skin Tone U+1F645, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™† Person Gesturing OK U+1F646 ๐Ÿ™†๐Ÿป Person Gesturing OK: Light Skin Tone U+1F646, U+1F3FB ๐Ÿ™†๐Ÿผ Person Gesturing OK: Medium-Light Skin Tone U+1F646, U+1F3FC ๐Ÿ™†๐Ÿฝ Person Gesturing OK: Medium Skin Tone U+1F646, U+1F3FD ๐Ÿ™†๐Ÿพ Person Gesturing OK: Medium-Dark Skin Tone U+1F646, U+1F3FE ๐Ÿ™†๐Ÿฟ Person Gesturing OK: Dark Skin Tone U+1F646, U+1F3FF ๐Ÿ™†โ€โ™‚๏ธ Man Gesturing OK U+1F646, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing OK: Light Skin Tone U+1F646, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing OK: Medium-Light Skin Tone U+1F646, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing OK: Medium Skin Tone U+1F646, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing OK: Medium-Dark Skin Tone U+1F646, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Gesturing OK: Dark Skin Tone U+1F646, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™†โ€โ™€๏ธ Woman Gesturing OK U+1F646, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing OK: Light Skin Tone U+1F646, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing OK: Medium-Light Skin Tone U+1F646, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing OK: Medium Skin Tone U+1F646, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing OK: Medium-Dark Skin Tone U+1F646, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™†๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Gesturing OK: Dark Skin Tone U+1F646, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’ Person Tipping Hand U+1F481 ๐Ÿ’๐Ÿป Person Tipping Hand: Light Skin Tone U+1F481, U+1F3FB ๐Ÿ’๐Ÿผ Person Tipping Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F481, U+1F3FC ๐Ÿ’๐Ÿฝ Person Tipping Hand: Medium Skin Tone U+1F481, U+1F3FD ๐Ÿ’๐Ÿพ Person Tipping Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F481, U+1F3FE ๐Ÿ’๐Ÿฟ Person Tipping Hand: Dark Skin Tone U+1F481, U+1F3FF ๐Ÿ’โ€โ™‚๏ธ Man Tipping Hand U+1F481, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Tipping Hand: Light Skin Tone U+1F481, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Tipping Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F481, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Tipping Hand: Medium Skin Tone U+1F481, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Tipping Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F481, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Tipping Hand: Dark Skin Tone U+1F481, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ Woman Tipping Hand U+1F481, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Tipping Hand: Light Skin Tone U+1F481, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Tipping Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F481, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Tipping Hand: Medium Skin Tone U+1F481, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Tipping Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F481, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Tipping Hand: Dark Skin Tone U+1F481, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‹ Person Raising Hand U+1F64B ๐Ÿ™‹๐Ÿป Person Raising Hand: Light Skin Tone U+1F64B, U+1F3FB ๐Ÿ™‹๐Ÿผ Person Raising Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F64B, U+1F3FC ๐Ÿ™‹๐Ÿฝ Person Raising Hand: Medium Skin Tone U+1F64B, U+1F3FD ๐Ÿ™‹๐Ÿพ Person Raising Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F64B, U+1F3FE ๐Ÿ™‹๐Ÿฟ Person Raising Hand: Dark Skin Tone U+1F64B, U+1F3FF ๐Ÿ™‹โ€โ™‚๏ธ Man Raising Hand U+1F64B, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Raising Hand: Light Skin Tone U+1F64B, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Raising Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F64B, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Raising Hand: Medium Skin Tone U+1F64B, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Raising Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F64B, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Raising Hand: Dark Skin Tone U+1F64B, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‹โ€โ™€๏ธ Woman Raising Hand U+1F64B, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Raising Hand: Light Skin Tone U+1F64B, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Raising Hand: Medium-Light Skin Tone U+1F64B, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Raising Hand: Medium Skin Tone U+1F64B, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Raising Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1F64B, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‹๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Raising Hand: Dark Skin Tone U+1F64B, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง Deaf Person U+1F9CF ๐Ÿง๐Ÿป Deaf Person: Light Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FB ๐Ÿง๐Ÿผ Deaf Person: Medium-Light Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FC ๐Ÿง๐Ÿฝ Deaf Person: Medium Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FD ๐Ÿง๐Ÿพ Deaf Person: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FE ๐Ÿง๐Ÿฟ Deaf Person: Dark Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FF ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ Deaf Man U+1F9CF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Deaf Man: Light Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Deaf Man: Medium-Light Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Deaf Man: Medium Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Deaf Man: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Deaf Man: Dark Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ Deaf Woman U+1F9CF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Deaf Woman: Light Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Deaf Woman: Medium-Light Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Deaf Woman: Medium Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Deaf Woman: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Deaf Woman: Dark Skin Tone U+1F9CF, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‡ Person Bowing U+1F647 ๐Ÿ™‡๐Ÿป Person Bowing: Light Skin Tone U+1F647, U+1F3FB ๐Ÿ™‡๐Ÿผ Person Bowing: Medium-Light Skin Tone U+1F647, U+1F3FC ๐Ÿ™‡๐Ÿฝ Person Bowing: Medium Skin Tone U+1F647, U+1F3FD ๐Ÿ™‡๐Ÿพ Person Bowing: Medium-Dark Skin Tone U+1F647, U+1F3FE ๐Ÿ™‡๐Ÿฟ Person Bowing: Dark Skin Tone U+1F647, U+1F3FF ๐Ÿ™‡โ€โ™‚๏ธ Man Bowing U+1F647, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Bowing: Light Skin Tone U+1F647, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Bowing: Medium-Light Skin Tone U+1F647, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Bowing: Medium Skin Tone U+1F647, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Bowing: Medium-Dark Skin Tone U+1F647, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Bowing: Dark Skin Tone U+1F647, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ™‡โ€โ™€๏ธ Woman Bowing U+1F647, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Bowing: Light Skin Tone U+1F647, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Bowing: Medium-Light Skin Tone U+1F647, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Bowing: Medium Skin Tone U+1F647, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Bowing: Medium-Dark Skin Tone U+1F647, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ™‡๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Bowing: Dark Skin Tone U+1F647, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฆ Person Facepalming U+1F926 ๐Ÿคฆ๐Ÿป Person Facepalming: Light Skin Tone U+1F926, U+1F3FB ๐Ÿคฆ๐Ÿผ Person Facepalming: Medium-Light Skin Tone U+1F926, U+1F3FC ๐Ÿคฆ๐Ÿฝ Person Facepalming: Medium Skin Tone U+1F926, U+1F3FD ๐Ÿคฆ๐Ÿพ Person Facepalming: Medium-Dark Skin Tone U+1F926, U+1F3FE ๐Ÿคฆ๐Ÿฟ Person Facepalming: Dark Skin Tone U+1F926, U+1F3FF ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ Man Facepalming U+1F926, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Facepalming: Light Skin Tone U+1F926, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Facepalming: Medium-Light Skin Tone U+1F926, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Facepalming: Medium Skin Tone U+1F926, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Facepalming: Medium-Dark Skin Tone U+1F926, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Facepalming: Dark Skin Tone U+1F926, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฆโ€โ™€๏ธ Woman Facepalming U+1F926, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Facepalming: Light Skin Tone U+1F926, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Facepalming: Medium-Light Skin Tone U+1F926, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Facepalming: Medium Skin Tone U+1F926, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Facepalming: Medium-Dark Skin Tone U+1F926, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฆ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Facepalming: Dark Skin Tone U+1F926, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคท Person Shrugging U+1F937 ๐Ÿคท๐Ÿป Person Shrugging: Light Skin Tone U+1F937, U+1F3FB ๐Ÿคท๐Ÿผ Person Shrugging: Medium-Light Skin Tone U+1F937, U+1F3FC ๐Ÿคท๐Ÿฝ Person Shrugging: Medium Skin Tone U+1F937, U+1F3FD ๐Ÿคท๐Ÿพ Person Shrugging: Medium-Dark Skin Tone U+1F937, U+1F3FE ๐Ÿคท๐Ÿฟ Person Shrugging: Dark Skin Tone U+1F937, U+1F3FF ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ Man Shrugging U+1F937, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Shrugging: Light Skin Tone U+1F937, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Shrugging: Medium-Light Skin Tone U+1F937, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Shrugging: Medium Skin Tone U+1F937, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Shrugging: Medium-Dark Skin Tone U+1F937, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Shrugging: Dark Skin Tone U+1F937, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคทโ€โ™€๏ธ Woman Shrugging U+1F937, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Shrugging: Light Skin Tone U+1F937, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Shrugging: Medium-Light Skin Tone U+1F937, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Shrugging: Medium Skin Tone U+1F937, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Shrugging: Medium-Dark Skin Tone U+1F937, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคท๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Shrugging: Dark Skin Tone U+1F937, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง‘โ€โš•๏ธ Health Worker U+1F9D1, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โš•๏ธ Health Worker: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โš•๏ธ Health Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โš•๏ธ Health Worker: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โš•๏ธ Health Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โš•๏ธ Health Worker: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ Man Health Worker U+1F468, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โš•๏ธ Man Health Worker: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โš•๏ธ Man Health Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โš•๏ธ Man Health Worker: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โš•๏ธ Man Health Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โš•๏ธ Man Health Worker: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ Woman Health Worker U+1F469, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โš•๏ธ Woman Health Worker: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โš•๏ธ Woman Health Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โš•๏ธ Woman Health Worker: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โš•๏ธ Woman Health Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โš•๏ธ Woman Health Worker: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2695, U+FE0F ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“ Student U+1F9D1, U+200D, U+1F393 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽ“ Student: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F393 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽ“ Student: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F393 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“ Student: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F393 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽ“ Student: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F393 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“ Student: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“ Man Student U+1F468, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“ Man Student: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“ Man Student: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“ Man Student: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“ Man Student: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“ Man Student: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“ Woman Student U+1F469, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“ Woman Student: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽ“ Woman Student: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽ“ Woman Student: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽ“ Woman Student: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F393 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽ“ Woman Student: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F393 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ Teacher U+1F9D1, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿซ Teacher: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿซ Teacher: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿซ Teacher: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿซ Teacher: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿซ Teacher: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ Man Teacher U+1F468, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿซ Man Teacher: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿซ Man Teacher: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿซ Man Teacher: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿซ Man Teacher: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿซ Man Teacher: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ Woman Teacher U+1F469, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿซ Woman Teacher: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿซ Woman Teacher: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿซ Woman Teacher: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿซ Woman Teacher: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿซ Woman Teacher: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F3EB ๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ Judge U+1F9D1, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โš–๏ธ Judge: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โš–๏ธ Judge: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โš–๏ธ Judge: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โš–๏ธ Judge: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โš–๏ธ Judge: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ Man Judge U+1F468, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โš–๏ธ Man Judge: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โš–๏ธ Man Judge: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โš–๏ธ Man Judge: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โš–๏ธ Man Judge: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โš–๏ธ Man Judge: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธ Woman Judge U+1F469, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โš–๏ธ Woman Judge: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โš–๏ธ Woman Judge: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โš–๏ธ Woman Judge: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โš–๏ธ Woman Judge: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โš–๏ธ Woman Judge: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2696, U+FE0F ๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ Farmer U+1F9D1, U+200D, U+1F33E ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŒพ Farmer: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F33E ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŒพ Farmer: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F33E ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŒพ Farmer: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F33E ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŒพ Farmer: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F33E ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŒพ Farmer: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพ Man Farmer U+1F468, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŒพ Man Farmer: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŒพ Man Farmer: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŒพ Man Farmer: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŒพ Man Farmer: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŒพ Man Farmer: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ Woman Farmer U+1F469, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŒพ Woman Farmer: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŒพ Woman Farmer: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŒพ Woman Farmer: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŒพ Woman Farmer: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F33E ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŒพ Woman Farmer: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F33E ๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ Cook U+1F9D1, U+200D, U+1F373 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿณ Cook: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F373 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿณ Cook: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F373 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿณ Cook: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F373 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿณ Cook: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F373 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿณ Cook: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ Man Cook U+1F468, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿณ Man Cook: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿณ Man Cook: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿณ Man Cook: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿณ Man Cook: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿณ Man Cook: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ Woman Cook U+1F469, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿณ Woman Cook: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿณ Woman Cook: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿณ Woman Cook: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿณ Woman Cook: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F373 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿณ Woman Cook: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F373 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง Mechanic U+1F9D1, U+200D, U+1F527 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ”ง Mechanic: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F527 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ”ง Mechanic: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F527 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ง Mechanic: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F527 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ”ง Mechanic: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F527 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ง Mechanic: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ง Man Mechanic U+1F468, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ง Man Mechanic: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ง Man Mechanic: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ง Man Mechanic: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ง Man Mechanic: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ง Man Mechanic: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ง Woman Mechanic U+1F469, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ง Woman Mechanic: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ง Woman Mechanic: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ง Woman Mechanic: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ง Woman Mechanic: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F527 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ง Woman Mechanic: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F527 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿญ Factory Worker U+1F9D1, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿญ Factory Worker: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿญ Factory Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿญ Factory Worker: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿญ Factory Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿญ Factory Worker: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญ Man Factory Worker U+1F468, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿญ Man Factory Worker: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿญ Man Factory Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿญ Man Factory Worker: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿญ Man Factory Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿญ Man Factory Worker: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญ Woman Factory Worker U+1F469, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿญ Woman Factory Worker: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿญ Woman Factory Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿญ Woman Factory Worker: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿญ Woman Factory Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿญ Woman Factory Worker: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F3ED ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Office Worker U+1F9D1, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผ Office Worker: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผ Office Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผ Office Worker: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผ Office Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผ Office Worker: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผ Man Office Worker U+1F468, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผ Man Office Worker: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผ Man Office Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผ Man Office Worker: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผ Man Office Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผ Man Office Worker: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผ Woman Office Worker U+1F469, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ผ Woman Office Worker: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ผ Woman Office Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ผ Woman Office Worker: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ผ Woman Office Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ผ Woman Office Worker: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F4BC ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌ Scientist U+1F9D1, U+200D, U+1F52C ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌ Scientist: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F52C ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌ Scientist: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F52C ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌ Scientist: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F52C ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌ Scientist: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F52C ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌ Scientist: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌ Man Scientist U+1F468, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌ Man Scientist: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌ Man Scientist: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌ Man Scientist: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌ Man Scientist: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌ Man Scientist: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ Woman Scientist U+1F469, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ”ฌ Woman Scientist: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌ Woman Scientist: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌ Woman Scientist: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ”ฌ Woman Scientist: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F52C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ”ฌ Woman Scientist: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F52C ๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป Technologist U+1F9D1, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป Technologist: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Technologist: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ป Technologist: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿ’ป Technologist: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ป Technologist: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป Man Technologist U+1F468, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป Man Technologist: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Man Technologist: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ป Man Technologist: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ป Man Technologist: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ป Man Technologist: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ป Woman Technologist U+1F469, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป Woman Technologist: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Woman Technologist: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ’ป Woman Technologist: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ป Woman Technologist: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿ’ป Woman Technologist: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F4BB ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค Singer U+1F9D1, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽค Singer: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽค Singer: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽค Singer: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽค Singer: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽค Singer: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค Man Singer U+1F468, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽค Man Singer: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽค Man Singer: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽค Man Singer: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽค Man Singer: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽค Man Singer: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค Woman Singer U+1F469, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽค Woman Singer: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽค Woman Singer: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽค Woman Singer: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽค Woman Singer: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽค Woman Singer: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F3A4 ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ Artist U+1F9D1, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽจ Artist: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽจ Artist: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽจ Artist: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽจ Artist: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽจ Artist: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจ Man Artist U+1F468, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐ŸŽจ Man Artist: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐ŸŽจ Man Artist: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐ŸŽจ Man Artist: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐ŸŽจ Man Artist: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐ŸŽจ Man Artist: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽจ Woman Artist U+1F469, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽจ Woman Artist: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐ŸŽจ Woman Artist: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐ŸŽจ Woman Artist: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐ŸŽจ Woman Artist: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐ŸŽจ Woman Artist: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F3A8 ๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธ Pilot U+1F9D1, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โœˆ๏ธ Pilot: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โœˆ๏ธ Pilot: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธ Pilot: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โœˆ๏ธ Pilot: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธ Pilot: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธ Man Pilot U+1F468, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โœˆ๏ธ Man Pilot: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โœˆ๏ธ Man Pilot: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธ Man Pilot: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โœˆ๏ธ Man Pilot: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธ Man Pilot: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธ Woman Pilot U+1F469, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โœˆ๏ธ Woman Pilot: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โœˆ๏ธ Woman Pilot: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โœˆ๏ธ Woman Pilot: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โœˆ๏ธ Woman Pilot: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โœˆ๏ธ Woman Pilot: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2708, U+FE0F ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€ Astronaut U+1F9D1, U+200D, U+1F680 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿš€ Astronaut: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F680 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿš€ Astronaut: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F680 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿš€ Astronaut: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F680 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿš€ Astronaut: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F680 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿš€ Astronaut: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€ Man Astronaut U+1F468, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿš€ Man Astronaut: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿš€ Man Astronaut: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿš€ Man Astronaut: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿš€ Man Astronaut: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿš€ Man Astronaut: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€ Woman Astronaut U+1F469, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿš€ Woman Astronaut: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿš€ Woman Astronaut: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿš€ Woman Astronaut: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿš€ Woman Astronaut: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F680 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿš€ Woman Astronaut: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F680 ๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’ Firefighter U+1F9D1, U+200D, U+1F692 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿš’ Firefighter: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F692 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿš’ Firefighter: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F692 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿš’ Firefighter: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F692 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿš’ Firefighter: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F692 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿš’ Firefighter: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’ Man Firefighter U+1F468, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿš’ Man Firefighter: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿš’ Man Firefighter: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿš’ Man Firefighter: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿš’ Man Firefighter: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿš’ Man Firefighter: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’ Woman Firefighter U+1F469, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿš’ Woman Firefighter: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿš’ Woman Firefighter: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿš’ Woman Firefighter: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿš’ Woman Firefighter: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿš’ Woman Firefighter: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F692 ๐Ÿ‘ฎ Police Officer U+1F46E ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿป Police Officer: Light Skin Tone U+1F46E, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผ Police Officer: Medium-Light Skin Tone U+1F46E, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝ Police Officer: Medium Skin Tone U+1F46E, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพ Police Officer: Medium-Dark Skin Tone U+1F46E, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟ Police Officer: Dark Skin Tone U+1F46E, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ Man Police Officer U+1F46E, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Police Officer: Light Skin Tone U+1F46E, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Police Officer: Medium-Light Skin Tone U+1F46E, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Police Officer: Medium Skin Tone U+1F46E, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Police Officer: Medium-Dark Skin Tone U+1F46E, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Police Officer: Dark Skin Tone U+1F46E, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ Woman Police Officer U+1F46E, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Police Officer: Light Skin Tone U+1F46E, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Police Officer: Medium-Light Skin Tone U+1F46E, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Police Officer: Medium Skin Tone U+1F46E, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Police Officer: Medium-Dark Skin Tone U+1F46E, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Police Officer: Dark Skin Tone U+1F46E, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ•ต๏ธ Detective U+1F575, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿป Detective: Light Skin Tone U+1F575, U+1F3FB ๐Ÿ•ต๐Ÿผ Detective: Medium-Light Skin Tone U+1F575, U+1F3FC ๐Ÿ•ต๐Ÿฝ Detective: Medium Skin Tone U+1F575, U+1F3FD ๐Ÿ•ต๐Ÿพ Detective: Medium-Dark Skin Tone U+1F575, U+1F3FE ๐Ÿ•ต๐Ÿฟ Detective: Dark Skin Tone U+1F575, U+1F3FF ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ Man Detective U+1F575, U+FE0F, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Detective: Light Skin Tone U+1F575, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Detective: Medium-Light Skin Tone U+1F575, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Detective: Medium Skin Tone U+1F575, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Detective: Medium-Dark Skin Tone U+1F575, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Detective: Dark Skin Tone U+1F575, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ Woman Detective U+1F575, U+FE0F, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Detective: Light Skin Tone U+1F575, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Detective: Medium-Light Skin Tone U+1F575, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Detective: Medium Skin Tone U+1F575, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Detective: Medium-Dark Skin Tone U+1F575, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ•ต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Detective: Dark Skin Tone U+1F575, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‚ Guard U+1F482 ๐Ÿ’‚๐Ÿป Guard: Light Skin Tone U+1F482, U+1F3FB ๐Ÿ’‚๐Ÿผ Guard: Medium-Light Skin Tone U+1F482, U+1F3FC ๐Ÿ’‚๐Ÿฝ Guard: Medium Skin Tone U+1F482, U+1F3FD ๐Ÿ’‚๐Ÿพ Guard: Medium-Dark Skin Tone U+1F482, U+1F3FE ๐Ÿ’‚๐Ÿฟ Guard: Dark Skin Tone U+1F482, U+1F3FF ๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธ Man Guard U+1F482, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Guard: Light Skin Tone U+1F482, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Guard: Medium-Light Skin Tone U+1F482, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Guard: Medium Skin Tone U+1F482, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Guard: Medium-Dark Skin Tone U+1F482, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Guard: Dark Skin Tone U+1F482, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธ Woman Guard U+1F482, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Guard: Light Skin Tone U+1F482, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Guard: Medium-Light Skin Tone U+1F482, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Guard: Medium Skin Tone U+1F482, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Guard: Medium-Dark Skin Tone U+1F482, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‚๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Guard: Dark Skin Tone U+1F482, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฅท Ninja U+1F977 ๐Ÿฅท๐Ÿป Ninja: Light Skin Tone U+1F977, U+1F3FB ๐Ÿฅท๐Ÿผ Ninja: Medium-Light Skin Tone U+1F977, U+1F3FC ๐Ÿฅท๐Ÿฝ Ninja: Medium Skin Tone U+1F977, U+1F3FD ๐Ÿฅท๐Ÿพ Ninja: Medium-Dark Skin Tone U+1F977, U+1F3FE ๐Ÿฅท๐Ÿฟ Ninja: Dark Skin Tone U+1F977, U+1F3FF ๐Ÿ‘ท Construction Worker U+1F477 ๐Ÿ‘ท๐Ÿป Construction Worker: Light Skin Tone U+1F477, U+1F3FB ๐Ÿ‘ท๐Ÿผ Construction Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F477, U+1F3FC ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝ Construction Worker: Medium Skin Tone U+1F477, U+1F3FD ๐Ÿ‘ท๐Ÿพ Construction Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F477, U+1F3FE ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟ Construction Worker: Dark Skin Tone U+1F477, U+1F3FF ๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธ Man Construction Worker U+1F477, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Construction Worker: Light Skin Tone U+1F477, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Construction Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F477, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Construction Worker: Medium Skin Tone U+1F477, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Construction Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F477, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Construction Worker: Dark Skin Tone U+1F477, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธ Woman Construction Worker U+1F477, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Construction Worker: Light Skin Tone U+1F477, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Construction Worker: Medium-Light Skin Tone U+1F477, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Construction Worker: Medium Skin Tone U+1F477, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Construction Worker: Medium-Dark Skin Tone U+1F477, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ท๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Construction Worker: Dark Skin Tone U+1F477, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿซ… Person with Crown U+1FAC5 ๐Ÿซ…๐Ÿป Person with Crown: Light Skin Tone U+1FAC5, U+1F3FB ๐Ÿซ…๐Ÿผ Person with Crown: Medium-Light Skin Tone U+1FAC5, U+1F3FC ๐Ÿซ…๐Ÿฝ Person with Crown: Medium Skin Tone U+1FAC5, U+1F3FD ๐Ÿซ…๐Ÿพ Person with Crown: Medium-Dark Skin Tone U+1FAC5, U+1F3FE ๐Ÿซ…๐Ÿฟ Person with Crown: Dark Skin Tone U+1FAC5, U+1F3FF ๐Ÿคด Prince U+1F934 ๐Ÿคด๐Ÿป Prince: Light Skin Tone U+1F934, U+1F3FB ๐Ÿคด๐Ÿผ Prince: Medium-Light Skin Tone U+1F934, U+1F3FC ๐Ÿคด๐Ÿฝ Prince: Medium Skin Tone U+1F934, U+1F3FD ๐Ÿคด๐Ÿพ Prince: Medium-Dark Skin Tone U+1F934, U+1F3FE ๐Ÿคด๐Ÿฟ Prince: Dark Skin Tone U+1F934, U+1F3FF ๐Ÿ‘ธ Princess U+1F478 ๐Ÿ‘ธ๐Ÿป Princess: Light Skin Tone U+1F478, U+1F3FB ๐Ÿ‘ธ๐Ÿผ Princess: Medium-Light Skin Tone U+1F478, U+1F3FC ๐Ÿ‘ธ๐Ÿฝ Princess: Medium Skin Tone U+1F478, U+1F3FD ๐Ÿ‘ธ๐Ÿพ Princess: Medium-Dark Skin Tone U+1F478, U+1F3FE ๐Ÿ‘ธ๐Ÿฟ Princess: Dark Skin Tone U+1F478, U+1F3FF ๐Ÿ‘ณ Person Wearing Turban U+1F473 ๐Ÿ‘ณ๐Ÿป Person Wearing Turban: Light Skin Tone U+1F473, U+1F3FB ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผ Person Wearing Turban: Medium-Light Skin Tone U+1F473, U+1F3FC ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝ Person Wearing Turban: Medium Skin Tone U+1F473, U+1F3FD ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพ Person Wearing Turban: Medium-Dark Skin Tone U+1F473, U+1F3FE ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟ Person Wearing Turban: Dark Skin Tone U+1F473, U+1F3FF ๐Ÿ‘ณโ€โ™‚๏ธ Man Wearing Turban U+1F473, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Wearing Turban: Light Skin Tone U+1F473, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Wearing Turban: Medium-Light Skin Tone U+1F473, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Wearing Turban: Medium Skin Tone U+1F473, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Wearing Turban: Medium-Dark Skin Tone U+1F473, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Wearing Turban: Dark Skin Tone U+1F473, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ณโ€โ™€๏ธ Woman Wearing Turban U+1F473, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Wearing Turban: Light Skin Tone U+1F473, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Wearing Turban: Medium-Light Skin Tone U+1F473, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Wearing Turban: Medium Skin Tone U+1F473, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Wearing Turban: Medium-Dark Skin Tone U+1F473, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ณ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Wearing Turban: Dark Skin Tone U+1F473, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฒ Person with Skullcap U+1F472 ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿป Person with Skullcap: Light Skin Tone U+1F472, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿผ Person with Skullcap: Medium-Light Skin Tone U+1F472, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿฝ Person with Skullcap: Medium Skin Tone U+1F472, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿพ Person with Skullcap: Medium-Dark Skin Tone U+1F472, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฒ๐Ÿฟ Person with Skullcap: Dark Skin Tone U+1F472, U+1F3FF ๐Ÿง• Woman with Headscarf U+1F9D5 ๐Ÿง•๐Ÿป Woman with Headscarf: Light Skin Tone U+1F9D5, U+1F3FB ๐Ÿง•๐Ÿผ Woman with Headscarf: Medium-Light Skin Tone U+1F9D5, U+1F3FC ๐Ÿง•๐Ÿฝ Woman with Headscarf: Medium Skin Tone U+1F9D5, U+1F3FD ๐Ÿง•๐Ÿพ Woman with Headscarf: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D5, U+1F3FE ๐Ÿง•๐Ÿฟ Woman with Headscarf: Dark Skin Tone U+1F9D5, U+1F3FF ๐Ÿคต Person in Tuxedo U+1F935 ๐Ÿคต๐Ÿป Person in Tuxedo: Light Skin Tone U+1F935, U+1F3FB ๐Ÿคต๐Ÿผ Person in Tuxedo: Medium-Light Skin Tone U+1F935, U+1F3FC ๐Ÿคต๐Ÿฝ Person in Tuxedo: Medium Skin Tone U+1F935, U+1F3FD ๐Ÿคต๐Ÿพ Person in Tuxedo: Medium-Dark Skin Tone U+1F935, U+1F3FE ๐Ÿคต๐Ÿฟ Person in Tuxedo: Dark Skin Tone U+1F935, U+1F3FF ๐Ÿคตโ€โ™‚๏ธ Man in Tuxedo U+1F935, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man in Tuxedo: Light Skin Tone U+1F935, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man in Tuxedo: Medium-Light Skin Tone U+1F935, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man in Tuxedo: Medium Skin Tone U+1F935, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man in Tuxedo: Medium-Dark Skin Tone U+1F935, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man in Tuxedo: Dark Skin Tone U+1F935, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคตโ€โ™€๏ธ Woman in Tuxedo U+1F935, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman in Tuxedo: Light Skin Tone U+1F935, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman in Tuxedo: Medium-Light Skin Tone U+1F935, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman in Tuxedo: Medium Skin Tone U+1F935, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman in Tuxedo: Medium-Dark Skin Tone U+1F935, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman in Tuxedo: Dark Skin Tone U+1F935, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ Person with Veil U+1F470 ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿป Person with Veil: Light Skin Tone U+1F470, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผ Person with Veil: Medium-Light Skin Tone U+1F470, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝ Person with Veil: Medium Skin Tone U+1F470, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพ Person with Veil: Medium-Dark Skin Tone U+1F470, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟ Person with Veil: Dark Skin Tone U+1F470, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฐโ€โ™‚๏ธ Man with Veil U+1F470, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man with Veil: Light Skin Tone U+1F470, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man with Veil: Medium-Light Skin Tone U+1F470, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man with Veil: Medium Skin Tone U+1F470, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man with Veil: Medium-Dark Skin Tone U+1F470, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man with Veil: Dark Skin Tone U+1F470, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐโ€โ™€๏ธ Woman with Veil U+1F470, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman with Veil: Light Skin Tone U+1F470, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman with Veil: Medium-Light Skin Tone U+1F470, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman with Veil: Medium Skin Tone U+1F470, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman with Veil: Medium-Dark Skin Tone U+1F470, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‘ฐ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman with Veil: Dark Skin Tone U+1F470, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฐ Pregnant Woman U+1F930 ๐Ÿคฐ๐Ÿป Pregnant Woman: Light Skin Tone U+1F930, U+1F3FB ๐Ÿคฐ๐Ÿผ Pregnant Woman: Medium-Light Skin Tone U+1F930, U+1F3FC ๐Ÿคฐ๐Ÿฝ Pregnant Woman: Medium Skin Tone U+1F930, U+1F3FD ๐Ÿคฐ๐Ÿพ Pregnant Woman: Medium-Dark Skin Tone U+1F930, U+1F3FE ๐Ÿคฐ๐Ÿฟ Pregnant Woman: Dark Skin Tone U+1F930, U+1F3FF ๐Ÿซƒ Pregnant Man U+1FAC3 ๐Ÿซƒ๐Ÿป Pregnant Man: Light Skin Tone U+1FAC3, U+1F3FB ๐Ÿซƒ๐Ÿผ Pregnant Man: Medium-Light Skin Tone U+1FAC3, U+1F3FC ๐Ÿซƒ๐Ÿฝ Pregnant Man: Medium Skin Tone U+1FAC3, U+1F3FD ๐Ÿซƒ๐Ÿพ Pregnant Man: Medium-Dark Skin Tone U+1FAC3, U+1F3FE ๐Ÿซƒ๐Ÿฟ Pregnant Man: Dark Skin Tone U+1FAC3, U+1F3FF ๐Ÿซ„ Pregnant Person U+1FAC4 ๐Ÿซ„๐Ÿป Pregnant Person: Light Skin Tone U+1FAC4, U+1F3FB ๐Ÿซ„๐Ÿผ Pregnant Person: Medium-Light Skin Tone U+1FAC4, U+1F3FC ๐Ÿซ„๐Ÿฝ Pregnant Person: Medium Skin Tone U+1FAC4, U+1F3FD ๐Ÿซ„๐Ÿพ Pregnant Person: Medium-Dark Skin Tone U+1FAC4, U+1F3FE ๐Ÿซ„๐Ÿฟ Pregnant Person: Dark Skin Tone U+1FAC4, U+1F3FF ๐Ÿคฑ Breast-Feeding U+1F931 ๐Ÿคฑ๐Ÿป Breast-Feeding: Light Skin Tone U+1F931, U+1F3FB ๐Ÿคฑ๐Ÿผ Breast-Feeding: Medium-Light Skin Tone U+1F931, U+1F3FC ๐Ÿคฑ๐Ÿฝ Breast-Feeding: Medium Skin Tone U+1F931, U+1F3FD ๐Ÿคฑ๐Ÿพ Breast-Feeding: Medium-Dark Skin Tone U+1F931, U+1F3FE ๐Ÿคฑ๐Ÿฟ Breast-Feeding: Dark Skin Tone U+1F931, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿผ Woman Feeding Baby U+1F469, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿผ Woman Feeding Baby: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿผ Woman Feeding Baby: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿผ Woman Feeding Baby: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿผ Woman Feeding Baby: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿผ Woman Feeding Baby: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿผ Man Feeding Baby U+1F468, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿผ Man Feeding Baby: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿผ Man Feeding Baby: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿผ Man Feeding Baby: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿผ Man Feeding Baby: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿผ Man Feeding Baby: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F37C ๐Ÿง‘โ€๐Ÿผ Person Feeding Baby U+1F9D1, U+200D, U+1F37C ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿผ Person Feeding Baby: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F37C ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿผ Person Feeding Baby: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F37C ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿผ Person Feeding Baby: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F37C ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿผ Person Feeding Baby: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F37C ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿผ Person Feeding Baby: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F37C ๐Ÿ‘ผ Baby Angel U+1F47C ๐Ÿ‘ผ๐Ÿป Baby Angel: Light Skin Tone U+1F47C, U+1F3FB ๐Ÿ‘ผ๐Ÿผ Baby Angel: Medium-Light Skin Tone U+1F47C, U+1F3FC ๐Ÿ‘ผ๐Ÿฝ Baby Angel: Medium Skin Tone U+1F47C, U+1F3FD ๐Ÿ‘ผ๐Ÿพ Baby Angel: Medium-Dark Skin Tone U+1F47C, U+1F3FE ๐Ÿ‘ผ๐Ÿฟ Baby Angel: Dark Skin Tone U+1F47C, U+1F3FF ๐ŸŽ… Santa Claus U+1F385 ๐ŸŽ…๐Ÿป Santa Claus: Light Skin Tone U+1F385, U+1F3FB ๐ŸŽ…๐Ÿผ Santa Claus: Medium-Light Skin Tone U+1F385, U+1F3FC ๐ŸŽ…๐Ÿฝ Santa Claus: Medium Skin Tone U+1F385, U+1F3FD ๐ŸŽ…๐Ÿพ Santa Claus: Medium-Dark Skin Tone U+1F385, U+1F3FE ๐ŸŽ…๐Ÿฟ Santa Claus: Dark Skin Tone U+1F385, U+1F3FF ๐Ÿคถ Mrs. Claus U+1F936 ๐Ÿคถ๐Ÿป Mrs. Claus: Light Skin Tone U+1F936, U+1F3FB ๐Ÿคถ๐Ÿผ Mrs. Claus: Medium-Light Skin Tone U+1F936, U+1F3FC ๐Ÿคถ๐Ÿฝ Mrs. Claus: Medium Skin Tone U+1F936, U+1F3FD ๐Ÿคถ๐Ÿพ Mrs. Claus: Medium-Dark Skin Tone U+1F936, U+1F3FE ๐Ÿคถ๐Ÿฟ Mrs. Claus: Dark Skin Tone U+1F936, U+1F3FF ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„ Mx Claus U+1F9D1, U+200D, U+1F384 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐ŸŽ„ Mx Claus: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F384 ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐ŸŽ„ Mx Claus: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F384 ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐ŸŽ„ Mx Claus: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F384 ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐ŸŽ„ Mx Claus: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F384 ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐ŸŽ„ Mx Claus: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F384 ๐Ÿฆธ Superhero U+1F9B8 ๐Ÿฆธ๐Ÿป Superhero: Light Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FB ๐Ÿฆธ๐Ÿผ Superhero: Medium-Light Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FC ๐Ÿฆธ๐Ÿฝ Superhero: Medium Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FD ๐Ÿฆธ๐Ÿพ Superhero: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FE ๐Ÿฆธ๐Ÿฟ Superhero: Dark Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FF ๐Ÿฆธโ€โ™‚๏ธ Man Superhero U+1F9B8, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Superhero: Light Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Superhero: Medium-Light Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Superhero: Medium Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Superhero: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Superhero: Dark Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆธโ€โ™€๏ธ Woman Superhero U+1F9B8, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Superhero: Light Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Superhero: Medium-Light Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Superhero: Medium Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Superhero: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆธ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Superhero: Dark Skin Tone U+1F9B8, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆน Supervillain U+1F9B9 ๐Ÿฆน๐Ÿป Supervillain: Light Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FB ๐Ÿฆน๐Ÿผ Supervillain: Medium-Light Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FC ๐Ÿฆน๐Ÿฝ Supervillain: Medium Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FD ๐Ÿฆน๐Ÿพ Supervillain: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FE ๐Ÿฆน๐Ÿฟ Supervillain: Dark Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FF ๐Ÿฆนโ€โ™‚๏ธ Man Supervillain U+1F9B9, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Supervillain: Light Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Supervillain: Medium-Light Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Supervillain: Medium Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Supervillain: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Supervillain: Dark Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿฆนโ€โ™€๏ธ Woman Supervillain U+1F9B9, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Supervillain: Light Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Supervillain: Medium-Light Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Supervillain: Medium Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Supervillain: Medium-Dark Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿฆน๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Supervillain: Dark Skin Tone U+1F9B9, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง™ Mage U+1F9D9 ๐Ÿง™๐Ÿป Mage: Light Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FB ๐Ÿง™๐Ÿผ Mage: Medium-Light Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FC ๐Ÿง™๐Ÿฝ Mage: Medium Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FD ๐Ÿง™๐Ÿพ Mage: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FE ๐Ÿง™๐Ÿฟ Mage: Dark Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FF ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ Man Mage U+1F9D9, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Mage: Light Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Mage: Medium-Light Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Mage: Medium Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Mage: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Mage: Dark Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง™โ€โ™€๏ธ Woman Mage U+1F9D9, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Mage: Light Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Mage: Medium-Light Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Mage: Medium Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Mage: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง™๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Mage: Dark Skin Tone U+1F9D9, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงš Fairy U+1F9DA ๐Ÿงš๐Ÿป Fairy: Light Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FB ๐Ÿงš๐Ÿผ Fairy: Medium-Light Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FC ๐Ÿงš๐Ÿฝ Fairy: Medium Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FD ๐Ÿงš๐Ÿพ Fairy: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FE ๐Ÿงš๐Ÿฟ Fairy: Dark Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FF ๐Ÿงšโ€โ™‚๏ธ Man Fairy U+1F9DA, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Fairy: Light Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Fairy: Medium-Light Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Fairy: Medium Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Fairy: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Fairy: Dark Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงšโ€โ™€๏ธ Woman Fairy U+1F9DA, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Fairy: Light Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Fairy: Medium-Light Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Fairy: Medium Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Fairy: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงš๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Fairy: Dark Skin Tone U+1F9DA, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง› Vampire U+1F9DB ๐Ÿง›๐Ÿป Vampire: Light Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FB ๐Ÿง›๐Ÿผ Vampire: Medium-Light Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FC ๐Ÿง›๐Ÿฝ Vampire: Medium Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FD ๐Ÿง›๐Ÿพ Vampire: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FE ๐Ÿง›๐Ÿฟ Vampire: Dark Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FF ๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธ Man Vampire U+1F9DB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Vampire: Light Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Vampire: Medium-Light Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Vampire: Medium Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Vampire: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Vampire: Dark Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง›โ€โ™€๏ธ Woman Vampire U+1F9DB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Vampire: Light Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Vampire: Medium-Light Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Vampire: Medium Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Vampire: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง›๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Vampire: Dark Skin Tone U+1F9DB, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงœ Merperson U+1F9DC ๐Ÿงœ๐Ÿป Merperson: Light Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FB ๐Ÿงœ๐Ÿผ Merperson: Medium-Light Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FC ๐Ÿงœ๐Ÿฝ Merperson: Medium Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FD ๐Ÿงœ๐Ÿพ Merperson: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FE ๐Ÿงœ๐Ÿฟ Merperson: Dark Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FF ๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธ Merman U+1F9DC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Merman: Light Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Merman: Medium-Light Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Merman: Medium Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Merman: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Merman: Dark Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ Mermaid U+1F9DC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Mermaid: Light Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Mermaid: Medium-Light Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Mermaid: Medium Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Mermaid: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงœ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Mermaid: Dark Skin Tone U+1F9DC, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง Elf U+1F9DD ๐Ÿง๐Ÿป Elf: Light Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FB ๐Ÿง๐Ÿผ Elf: Medium-Light Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FC ๐Ÿง๐Ÿฝ Elf: Medium Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FD ๐Ÿง๐Ÿพ Elf: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FE ๐Ÿง๐Ÿฟ Elf: Dark Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FF ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ Man Elf U+1F9DD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Elf: Light Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Elf: Medium-Light Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Elf: Medium Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Elf: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Elf: Dark Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ Woman Elf U+1F9DD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Elf: Light Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Elf: Medium-Light Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Elf: Medium Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Elf: Medium-Dark Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Elf: Dark Skin Tone U+1F9DD, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿงž Genie U+1F9DE ๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธ Man Genie U+1F9DE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธ Woman Genie U+1F9DE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŸ Zombie U+1F9DF ๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธ Man Zombie U+1F9DF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธ Woman Zombie U+1F9DF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŒ Troll U+1F9CC ๐Ÿ’† Person Getting Massage U+1F486 ๐Ÿ’†๐Ÿป Person Getting Massage: Light Skin Tone U+1F486, U+1F3FB ๐Ÿ’†๐Ÿผ Person Getting Massage: Medium-Light Skin Tone U+1F486, U+1F3FC ๐Ÿ’†๐Ÿฝ Person Getting Massage: Medium Skin Tone U+1F486, U+1F3FD ๐Ÿ’†๐Ÿพ Person Getting Massage: Medium-Dark Skin Tone U+1F486, U+1F3FE ๐Ÿ’†๐Ÿฟ Person Getting Massage: Dark Skin Tone U+1F486, U+1F3FF ๐Ÿ’†โ€โ™‚๏ธ Man Getting Massage U+1F486, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Getting Massage: Light Skin Tone U+1F486, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Getting Massage: Medium-Light Skin Tone U+1F486, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Getting Massage: Medium Skin Tone U+1F486, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Getting Massage: Medium-Dark Skin Tone U+1F486, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Getting Massage: Dark Skin Tone U+1F486, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’†โ€โ™€๏ธ Woman Getting Massage U+1F486, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Getting Massage: Light Skin Tone U+1F486, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Getting Massage: Medium-Light Skin Tone U+1F486, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Getting Massage: Medium Skin Tone U+1F486, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Getting Massage: Medium-Dark Skin Tone U+1F486, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’†๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Getting Massage: Dark Skin Tone U+1F486, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‡ Person Getting Haircut U+1F487 ๐Ÿ’‡๐Ÿป Person Getting Haircut: Light Skin Tone U+1F487, U+1F3FB ๐Ÿ’‡๐Ÿผ Person Getting Haircut: Medium-Light Skin Tone U+1F487, U+1F3FC ๐Ÿ’‡๐Ÿฝ Person Getting Haircut: Medium Skin Tone U+1F487, U+1F3FD ๐Ÿ’‡๐Ÿพ Person Getting Haircut: Medium-Dark Skin Tone U+1F487, U+1F3FE ๐Ÿ’‡๐Ÿฟ Person Getting Haircut: Dark Skin Tone U+1F487, U+1F3FF ๐Ÿ’‡โ€โ™‚๏ธ Man Getting Haircut U+1F487, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Getting Haircut: Light Skin Tone U+1F487, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Getting Haircut: Medium-Light Skin Tone U+1F487, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Getting Haircut: Medium Skin Tone U+1F487, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Getting Haircut: Medium-Dark Skin Tone U+1F487, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Getting Haircut: Dark Skin Tone U+1F487, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ’‡โ€โ™€๏ธ Woman Getting Haircut U+1F487, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Getting Haircut: Light Skin Tone U+1F487, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Getting Haircut: Medium-Light Skin Tone U+1F487, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Getting Haircut: Medium Skin Tone U+1F487, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Getting Haircut: Medium-Dark Skin Tone U+1F487, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’‡๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Getting Haircut: Dark Skin Tone U+1F487, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšถ Person Walking U+1F6B6 ๐Ÿšถ๐Ÿป Person Walking: Light Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FB ๐Ÿšถ๐Ÿผ Person Walking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FC ๐Ÿšถ๐Ÿฝ Person Walking: Medium Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FD ๐Ÿšถ๐Ÿพ Person Walking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FE ๐Ÿšถ๐Ÿฟ Person Walking: Dark Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FF ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ Man Walking U+1F6B6, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Walking: Light Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Walking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Walking: Medium Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Walking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Walking: Dark Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธ Woman Walking U+1F6B6, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Walking: Light Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Walking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Walking: Medium Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Walking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšถ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Walking: Dark Skin Tone U+1F6B6, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง Person Standing U+1F9CD ๐Ÿง๐Ÿป Person Standing: Light Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FB ๐Ÿง๐Ÿผ Person Standing: Medium-Light Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FC ๐Ÿง๐Ÿฝ Person Standing: Medium Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FD ๐Ÿง๐Ÿพ Person Standing: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FE ๐Ÿง๐Ÿฟ Person Standing: Dark Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FF ๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ Man Standing U+1F9CD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Standing: Light Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Standing: Medium-Light Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Standing: Medium Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Standing: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Standing: Dark Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ Woman Standing U+1F9CD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Standing: Light Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Standing: Medium-Light Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Standing: Medium Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Standing: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Standing: Dark Skin Tone U+1F9CD, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŽ Person Kneeling U+1F9CE ๐ŸงŽ๐Ÿป Person Kneeling: Light Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FB ๐ŸงŽ๐Ÿผ Person Kneeling: Medium-Light Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FC ๐ŸงŽ๐Ÿฝ Person Kneeling: Medium Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FD ๐ŸงŽ๐Ÿพ Person Kneeling: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FE ๐ŸงŽ๐Ÿฟ Person Kneeling: Dark Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FF ๐ŸงŽโ€โ™‚๏ธ Man Kneeling U+1F9CE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Kneeling: Light Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Kneeling: Medium-Light Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Kneeling: Medium Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Kneeling: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Kneeling: Dark Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸงŽโ€โ™€๏ธ Woman Kneeling U+1F9CE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Kneeling: Light Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Kneeling: Medium-Light Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Kneeling: Medium Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Kneeling: Medium-Dark Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸงŽ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Kneeling: Dark Skin Tone U+1F9CE, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฏ Person with White Cane U+1F9D1, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏ Person with White Cane: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏ Person with White Cane: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏ Person with White Cane: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏ Person with White Cane: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏ Person with White Cane: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฏ Man with White Cane U+1F468, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏ Man with White Cane: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏ Man with White Cane: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏ Man with White Cane: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏ Man with White Cane: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏ Man with White Cane: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฏ Woman with White Cane U+1F469, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฏ Woman with White Cane: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฏ Woman with White Cane: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฏ Woman with White Cane: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฏ Woman with White Cane: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฏ Woman with White Cane: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F9AF ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆผ Person in Motorized Wheelchair U+1F9D1, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆผ Person in Motorized Wheelchair: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆผ Person in Motorized Wheelchair: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผ Person in Motorized Wheelchair: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆผ Person in Motorized Wheelchair: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผ Person in Motorized Wheelchair: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆผ Man in Motorized Wheelchair U+1F468, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆผ Man in Motorized Wheelchair: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆผ Man in Motorized Wheelchair: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผ Man in Motorized Wheelchair: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆผ Man in Motorized Wheelchair: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผ Man in Motorized Wheelchair: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆผ Woman in Motorized Wheelchair U+1F469, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆผ Woman in Motorized Wheelchair: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆผ Woman in Motorized Wheelchair: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆผ Woman in Motorized Wheelchair: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆผ Woman in Motorized Wheelchair: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆผ Woman in Motorized Wheelchair: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F9BC ๐Ÿง‘โ€๐Ÿฆฝ Person in Manual Wheelchair U+1F9D1, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝ Person in Manual Wheelchair: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝ Person in Manual Wheelchair: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝ Person in Manual Wheelchair: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝ Person in Manual Wheelchair: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝ Person in Manual Wheelchair: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฝ Man in Manual Wheelchair U+1F468, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝ Man in Manual Wheelchair: Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝ Man in Manual Wheelchair: Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝ Man in Manual Wheelchair: Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝ Man in Manual Wheelchair: Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝ Man in Manual Wheelchair: Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฝ Woman in Manual Wheelchair U+1F469, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿฆฝ Woman in Manual Wheelchair: Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿฆฝ Woman in Manual Wheelchair: Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿฆฝ Woman in Manual Wheelchair: Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿฆฝ Woman in Manual Wheelchair: Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿฆฝ Woman in Manual Wheelchair: Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F9BD ๐Ÿƒ Person Running U+1F3C3 ๐Ÿƒ๐Ÿป Person Running: Light Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FB ๐Ÿƒ๐Ÿผ Person Running: Medium-Light Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FC ๐Ÿƒ๐Ÿฝ Person Running: Medium Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FD ๐Ÿƒ๐Ÿพ Person Running: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FE ๐Ÿƒ๐Ÿฟ Person Running: Dark Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FF ๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Man Running U+1F3C3, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Running: Light Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Running: Medium-Light Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Running: Medium Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Running: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Running: Dark Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿƒโ€โ™€๏ธ Woman Running U+1F3C3, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Running: Light Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Running: Medium-Light Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Running: Medium Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Running: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿƒ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Running: Dark Skin Tone U+1F3C3, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ’ƒ Woman Dancing U+1F483 ๐Ÿ’ƒ๐Ÿป Woman Dancing: Light Skin Tone U+1F483, U+1F3FB ๐Ÿ’ƒ๐Ÿผ Woman Dancing: Medium-Light Skin Tone U+1F483, U+1F3FC ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฝ Woman Dancing: Medium Skin Tone U+1F483, U+1F3FD ๐Ÿ’ƒ๐Ÿพ Woman Dancing: Medium-Dark Skin Tone U+1F483, U+1F3FE ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฟ Woman Dancing: Dark Skin Tone U+1F483, U+1F3FF ๐Ÿ•บ Man Dancing U+1F57A ๐Ÿ•บ๐Ÿป Man Dancing: Light Skin Tone U+1F57A, U+1F3FB ๐Ÿ•บ๐Ÿผ Man Dancing: Medium-Light Skin Tone U+1F57A, U+1F3FC ๐Ÿ•บ๐Ÿฝ Man Dancing: Medium Skin Tone U+1F57A, U+1F3FD ๐Ÿ•บ๐Ÿพ Man Dancing: Medium-Dark Skin Tone U+1F57A, U+1F3FE ๐Ÿ•บ๐Ÿฟ Man Dancing: Dark Skin Tone U+1F57A, U+1F3FF ๐Ÿ•ด๏ธ Person in Suit Levitating U+1F574, U+FE0F ๐Ÿ•ด๐Ÿป Person in Suit Levitating: Light Skin Tone U+1F574, U+1F3FB ๐Ÿ•ด๐Ÿผ Person in Suit Levitating: Medium-Light Skin Tone U+1F574, U+1F3FC ๐Ÿ•ด๐Ÿฝ Person in Suit Levitating: Medium Skin Tone U+1F574, U+1F3FD ๐Ÿ•ด๐Ÿพ Person in Suit Levitating: Medium-Dark Skin Tone U+1F574, U+1F3FE ๐Ÿ•ด๐Ÿฟ Person in Suit Levitating: Dark Skin Tone U+1F574, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฏ People with Bunny Ears U+1F46F ๐Ÿ‘ฏโ€โ™‚๏ธ Men with Bunny Ears U+1F46F, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‘ฏโ€โ™€๏ธ Women with Bunny Ears U+1F46F, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง– Person in Steamy Room U+1F9D6 ๐Ÿง–๐Ÿป Person in Steamy Room: Light Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FB ๐Ÿง–๐Ÿผ Person in Steamy Room: Medium-Light Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FC ๐Ÿง–๐Ÿฝ Person in Steamy Room: Medium Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FD ๐Ÿง–๐Ÿพ Person in Steamy Room: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FE ๐Ÿง–๐Ÿฟ Person in Steamy Room: Dark Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FF ๐Ÿง–โ€โ™‚๏ธ Man in Steamy Room U+1F9D6, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man in Steamy Room: Light Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man in Steamy Room: Medium-Light Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man in Steamy Room: Medium Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man in Steamy Room: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man in Steamy Room: Dark Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง–โ€โ™€๏ธ Woman in Steamy Room U+1F9D6, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman in Steamy Room: Light Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman in Steamy Room: Medium-Light Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman in Steamy Room: Medium Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman in Steamy Room: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง–๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman in Steamy Room: Dark Skin Tone U+1F9D6, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง— Person Climbing U+1F9D7 ๐Ÿง—๐Ÿป Person Climbing: Light Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FB ๐Ÿง—๐Ÿผ Person Climbing: Medium-Light Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FC ๐Ÿง—๐Ÿฝ Person Climbing: Medium Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FD ๐Ÿง—๐Ÿพ Person Climbing: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FE ๐Ÿง—๐Ÿฟ Person Climbing: Dark Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FF ๐Ÿง—โ€โ™‚๏ธ Man Climbing U+1F9D7, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Climbing: Light Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Climbing: Medium-Light Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Climbing: Medium Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Climbing: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Climbing: Dark Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง—โ€โ™€๏ธ Woman Climbing U+1F9D7, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Climbing: Light Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Climbing: Medium-Light Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Climbing: Medium Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Climbing: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง—๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Climbing: Dark Skin Tone U+1F9D7, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคบ Person Fencing U+1F93A ๐Ÿ‡ Horse Racing U+1F3C7 ๐Ÿ‡๐Ÿป Horse Racing: Light Skin Tone U+1F3C7, U+1F3FB ๐Ÿ‡๐Ÿผ Horse Racing: Medium-Light Skin Tone U+1F3C7, U+1F3FC ๐Ÿ‡๐Ÿฝ Horse Racing: Medium Skin Tone U+1F3C7, U+1F3FD ๐Ÿ‡๐Ÿพ Horse Racing: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C7, U+1F3FE ๐Ÿ‡๐Ÿฟ Horse Racing: Dark Skin Tone U+1F3C7, U+1F3FF โ›ท๏ธ Skier U+26F7, U+FE0F ๐Ÿ‚ Snowboarder U+1F3C2 ๐Ÿ‚๐Ÿป Snowboarder: Light Skin Tone U+1F3C2, U+1F3FB ๐Ÿ‚๐Ÿผ Snowboarder: Medium-Light Skin Tone U+1F3C2, U+1F3FC ๐Ÿ‚๐Ÿฝ Snowboarder: Medium Skin Tone U+1F3C2, U+1F3FD ๐Ÿ‚๐Ÿพ Snowboarder: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C2, U+1F3FE ๐Ÿ‚๐Ÿฟ Snowboarder: Dark Skin Tone U+1F3C2, U+1F3FF ๐ŸŒ๏ธ Person Golfing U+1F3CC, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿป Person Golfing: Light Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FB ๐ŸŒ๐Ÿผ Person Golfing: Medium-Light Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FC ๐ŸŒ๐Ÿฝ Person Golfing: Medium Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FD ๐ŸŒ๐Ÿพ Person Golfing: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FE ๐ŸŒ๐Ÿฟ Person Golfing: Dark Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FF ๐ŸŒ๏ธโ€โ™‚๏ธ Man Golfing U+1F3CC, U+FE0F, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Golfing: Light Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Golfing: Medium-Light Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Golfing: Medium Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Golfing: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Golfing: Dark Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŒ๏ธโ€โ™€๏ธ Woman Golfing U+1F3CC, U+FE0F, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Golfing: Light Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Golfing: Medium-Light Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Golfing: Medium Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Golfing: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŒ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Golfing: Dark Skin Tone U+1F3CC, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ„ Person Surfing U+1F3C4 ๐Ÿ„๐Ÿป Person Surfing: Light Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FB ๐Ÿ„๐Ÿผ Person Surfing: Medium-Light Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FC ๐Ÿ„๐Ÿฝ Person Surfing: Medium Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FD ๐Ÿ„๐Ÿพ Person Surfing: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FE ๐Ÿ„๐Ÿฟ Person Surfing: Dark Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FF ๐Ÿ„โ€โ™‚๏ธ Man Surfing U+1F3C4, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Surfing: Light Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Surfing: Medium-Light Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Surfing: Medium Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Surfing: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Surfing: Dark Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ„โ€โ™€๏ธ Woman Surfing U+1F3C4, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Surfing: Light Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Surfing: Medium-Light Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Surfing: Medium Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Surfing: Medium-Dark Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ„๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Surfing: Dark Skin Tone U+1F3C4, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšฃ Person Rowing Boat U+1F6A3 ๐Ÿšฃ๐Ÿป Person Rowing Boat: Light Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FB ๐Ÿšฃ๐Ÿผ Person Rowing Boat: Medium-Light Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FC ๐Ÿšฃ๐Ÿฝ Person Rowing Boat: Medium Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FD ๐Ÿšฃ๐Ÿพ Person Rowing Boat: Medium-Dark Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FE ๐Ÿšฃ๐Ÿฟ Person Rowing Boat: Dark Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FF ๐Ÿšฃโ€โ™‚๏ธ Man Rowing Boat U+1F6A3, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Rowing Boat: Light Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Rowing Boat: Medium-Light Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Rowing Boat: Medium Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Rowing Boat: Medium-Dark Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Rowing Boat: Dark Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšฃโ€โ™€๏ธ Woman Rowing Boat U+1F6A3, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Rowing Boat: Light Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Rowing Boat: Medium-Light Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Rowing Boat: Medium Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Rowing Boat: Medium-Dark Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšฃ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Rowing Boat: Dark Skin Tone U+1F6A3, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŠ Person Swimming U+1F3CA ๐ŸŠ๐Ÿป Person Swimming: Light Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FB ๐ŸŠ๐Ÿผ Person Swimming: Medium-Light Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FC ๐ŸŠ๐Ÿฝ Person Swimming: Medium Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FD ๐ŸŠ๐Ÿพ Person Swimming: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FE ๐ŸŠ๐Ÿฟ Person Swimming: Dark Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FF ๐ŸŠโ€โ™‚๏ธ Man Swimming U+1F3CA, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Swimming: Light Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Swimming: Medium-Light Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Swimming: Medium Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Swimming: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Swimming: Dark Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐ŸŠโ€โ™€๏ธ Woman Swimming U+1F3CA, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Swimming: Light Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Swimming: Medium-Light Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Swimming: Medium Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Swimming: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐ŸŠ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Swimming: Dark Skin Tone U+1F3CA, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F โ›น๏ธ Person Bouncing Ball U+26F9, U+FE0F โ›น๐Ÿป Person Bouncing Ball: Light Skin Tone U+26F9, U+1F3FB โ›น๐Ÿผ Person Bouncing Ball: Medium-Light Skin Tone U+26F9, U+1F3FC โ›น๐Ÿฝ Person Bouncing Ball: Medium Skin Tone U+26F9, U+1F3FD โ›น๐Ÿพ Person Bouncing Ball: Medium-Dark Skin Tone U+26F9, U+1F3FE โ›น๐Ÿฟ Person Bouncing Ball: Dark Skin Tone U+26F9, U+1F3FF โ›น๏ธโ€โ™‚๏ธ Man Bouncing Ball U+26F9, U+FE0F, U+200D, U+2642, U+FE0F โ›น๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Bouncing Ball: Light Skin Tone U+26F9, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F โ›น๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Bouncing Ball: Medium-Light Skin Tone U+26F9, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F โ›น๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Bouncing Ball: Medium Skin Tone U+26F9, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F โ›น๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Bouncing Ball: Medium-Dark Skin Tone U+26F9, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F โ›น๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Bouncing Ball: Dark Skin Tone U+26F9, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F โ›น๏ธโ€โ™€๏ธ Woman Bouncing Ball U+26F9, U+FE0F, U+200D, U+2640, U+FE0F โ›น๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Bouncing Ball: Light Skin Tone U+26F9, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F โ›น๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Bouncing Ball: Medium-Light Skin Tone U+26F9, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F โ›น๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Bouncing Ball: Medium Skin Tone U+26F9, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F โ›น๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Bouncing Ball: Medium-Dark Skin Tone U+26F9, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F โ›น๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Bouncing Ball: Dark Skin Tone U+26F9, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‹๏ธ Person Lifting Weights U+1F3CB, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿป Person Lifting Weights: Light Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FB ๐Ÿ‹๐Ÿผ Person Lifting Weights: Medium-Light Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FC ๐Ÿ‹๐Ÿฝ Person Lifting Weights: Medium Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FD ๐Ÿ‹๐Ÿพ Person Lifting Weights: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FE ๐Ÿ‹๐Ÿฟ Person Lifting Weights: Dark Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FF ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™‚๏ธ Man Lifting Weights U+1F3CB, U+FE0F, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Lifting Weights: Light Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Lifting Weights: Medium-Light Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Lifting Weights: Medium Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Lifting Weights: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Lifting Weights: Dark Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿ‹๏ธโ€โ™€๏ธ Woman Lifting Weights U+1F3CB, U+FE0F, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Lifting Weights: Light Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Lifting Weights: Medium-Light Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Lifting Weights: Medium Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Lifting Weights: Medium-Dark Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ‹๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Lifting Weights: Dark Skin Tone U+1F3CB, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšด Person Biking U+1F6B4 ๐Ÿšด๐Ÿป Person Biking: Light Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FB ๐Ÿšด๐Ÿผ Person Biking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FC ๐Ÿšด๐Ÿฝ Person Biking: Medium Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FD ๐Ÿšด๐Ÿพ Person Biking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FE ๐Ÿšด๐Ÿฟ Person Biking: Dark Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FF ๐Ÿšดโ€โ™‚๏ธ Man Biking U+1F6B4, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Biking: Light Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Biking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Biking: Medium Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Biking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Biking: Dark Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšดโ€โ™€๏ธ Woman Biking U+1F6B4, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Biking: Light Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Biking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Biking: Medium Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Biking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšด๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Biking: Dark Skin Tone U+1F6B4, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšต Person Mountain Biking U+1F6B5 ๐Ÿšต๐Ÿป Person Mountain Biking: Light Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FB ๐Ÿšต๐Ÿผ Person Mountain Biking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FC ๐Ÿšต๐Ÿฝ Person Mountain Biking: Medium Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FD ๐Ÿšต๐Ÿพ Person Mountain Biking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FE ๐Ÿšต๐Ÿฟ Person Mountain Biking: Dark Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FF ๐Ÿšตโ€โ™‚๏ธ Man Mountain Biking U+1F6B5, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Mountain Biking: Light Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Mountain Biking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Mountain Biking: Medium Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Mountain Biking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Mountain Biking: Dark Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿšตโ€โ™€๏ธ Woman Mountain Biking U+1F6B5, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Mountain Biking: Light Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Mountain Biking: Medium-Light Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Mountain Biking: Medium Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Mountain Biking: Medium-Dark Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿšต๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Mountain Biking: Dark Skin Tone U+1F6B5, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคธ Person Cartwheeling U+1F938 ๐Ÿคธ๐Ÿป Person Cartwheeling: Light Skin Tone U+1F938, U+1F3FB ๐Ÿคธ๐Ÿผ Person Cartwheeling: Medium-Light Skin Tone U+1F938, U+1F3FC ๐Ÿคธ๐Ÿฝ Person Cartwheeling: Medium Skin Tone U+1F938, U+1F3FD ๐Ÿคธ๐Ÿพ Person Cartwheeling: Medium-Dark Skin Tone U+1F938, U+1F3FE ๐Ÿคธ๐Ÿฟ Person Cartwheeling: Dark Skin Tone U+1F938, U+1F3FF ๐Ÿคธโ€โ™‚๏ธ Man Cartwheeling U+1F938, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Cartwheeling: Light Skin Tone U+1F938, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Cartwheeling: Medium-Light Skin Tone U+1F938, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Cartwheeling: Medium Skin Tone U+1F938, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Cartwheeling: Medium-Dark Skin Tone U+1F938, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Cartwheeling: Dark Skin Tone U+1F938, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคธโ€โ™€๏ธ Woman Cartwheeling U+1F938, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Cartwheeling: Light Skin Tone U+1F938, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Cartwheeling: Medium-Light Skin Tone U+1F938, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Cartwheeling: Medium Skin Tone U+1F938, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Cartwheeling: Medium-Dark Skin Tone U+1F938, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคธ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Cartwheeling: Dark Skin Tone U+1F938, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคผ People Wrestling U+1F93C ๐Ÿคผโ€โ™‚๏ธ Men Wrestling U+1F93C, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคผโ€โ™€๏ธ Women Wrestling U+1F93C, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฝ Person Playing Water Polo U+1F93D ๐Ÿคฝ๐Ÿป Person Playing Water Polo: Light Skin Tone U+1F93D, U+1F3FB ๐Ÿคฝ๐Ÿผ Person Playing Water Polo: Medium-Light Skin Tone U+1F93D, U+1F3FC ๐Ÿคฝ๐Ÿฝ Person Playing Water Polo: Medium Skin Tone U+1F93D, U+1F3FD ๐Ÿคฝ๐Ÿพ Person Playing Water Polo: Medium-Dark Skin Tone U+1F93D, U+1F3FE ๐Ÿคฝ๐Ÿฟ Person Playing Water Polo: Dark Skin Tone U+1F93D, U+1F3FF ๐Ÿคฝโ€โ™‚๏ธ Man Playing Water Polo U+1F93D, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Playing Water Polo: Light Skin Tone U+1F93D, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Playing Water Polo: Medium-Light Skin Tone U+1F93D, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Playing Water Polo: Medium Skin Tone U+1F93D, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Playing Water Polo: Medium-Dark Skin Tone U+1F93D, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Playing Water Polo: Dark Skin Tone U+1F93D, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคฝโ€โ™€๏ธ Woman Playing Water Polo U+1F93D, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Playing Water Polo: Light Skin Tone U+1F93D, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Playing Water Polo: Medium-Light Skin Tone U+1F93D, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Playing Water Polo: Medium Skin Tone U+1F93D, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Playing Water Polo: Medium-Dark Skin Tone U+1F93D, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคฝ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Playing Water Polo: Dark Skin Tone U+1F93D, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคพ Person Playing Handball U+1F93E ๐Ÿคพ๐Ÿป Person Playing Handball: Light Skin Tone U+1F93E, U+1F3FB ๐Ÿคพ๐Ÿผ Person Playing Handball: Medium-Light Skin Tone U+1F93E, U+1F3FC ๐Ÿคพ๐Ÿฝ Person Playing Handball: Medium Skin Tone U+1F93E, U+1F3FD ๐Ÿคพ๐Ÿพ Person Playing Handball: Medium-Dark Skin Tone U+1F93E, U+1F3FE ๐Ÿคพ๐Ÿฟ Person Playing Handball: Dark Skin Tone U+1F93E, U+1F3FF ๐Ÿคพโ€โ™‚๏ธ Man Playing Handball U+1F93E, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Playing Handball: Light Skin Tone U+1F93E, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Playing Handball: Medium-Light Skin Tone U+1F93E, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Playing Handball: Medium Skin Tone U+1F93E, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Playing Handball: Medium-Dark Skin Tone U+1F93E, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Playing Handball: Dark Skin Tone U+1F93E, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคพโ€โ™€๏ธ Woman Playing Handball U+1F93E, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Playing Handball: Light Skin Tone U+1F93E, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Playing Handball: Medium-Light Skin Tone U+1F93E, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Playing Handball: Medium Skin Tone U+1F93E, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Playing Handball: Medium-Dark Skin Tone U+1F93E, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคพ๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Playing Handball: Dark Skin Tone U+1F93E, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคน Person Juggling U+1F939 ๐Ÿคน๐Ÿป Person Juggling: Light Skin Tone U+1F939, U+1F3FB ๐Ÿคน๐Ÿผ Person Juggling: Medium-Light Skin Tone U+1F939, U+1F3FC ๐Ÿคน๐Ÿฝ Person Juggling: Medium Skin Tone U+1F939, U+1F3FD ๐Ÿคน๐Ÿพ Person Juggling: Medium-Dark Skin Tone U+1F939, U+1F3FE ๐Ÿคน๐Ÿฟ Person Juggling: Dark Skin Tone U+1F939, U+1F3FF ๐Ÿคนโ€โ™‚๏ธ Man Juggling U+1F939, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man Juggling: Light Skin Tone U+1F939, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man Juggling: Medium-Light Skin Tone U+1F939, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man Juggling: Medium Skin Tone U+1F939, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man Juggling: Medium-Dark Skin Tone U+1F939, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man Juggling: Dark Skin Tone U+1F939, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿคนโ€โ™€๏ธ Woman Juggling U+1F939, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman Juggling: Light Skin Tone U+1F939, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman Juggling: Medium-Light Skin Tone U+1F939, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman Juggling: Medium Skin Tone U+1F939, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman Juggling: Medium-Dark Skin Tone U+1F939, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿคน๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman Juggling: Dark Skin Tone U+1F939, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง˜ Person in Lotus Position U+1F9D8 ๐Ÿง˜๐Ÿป Person in Lotus Position: Light Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FB ๐Ÿง˜๐Ÿผ Person in Lotus Position: Medium-Light Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FC ๐Ÿง˜๐Ÿฝ Person in Lotus Position: Medium Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FD ๐Ÿง˜๐Ÿพ Person in Lotus Position: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FE ๐Ÿง˜๐Ÿฟ Person in Lotus Position: Dark Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FF ๐Ÿง˜โ€โ™‚๏ธ Man in Lotus Position U+1F9D8, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ Man in Lotus Position: Light Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FB, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ Man in Lotus Position: Medium-Light Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FC, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿฝโ€โ™‚๏ธ Man in Lotus Position: Medium Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FD, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ Man in Lotus Position: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FE, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿฟโ€โ™‚๏ธ Man in Lotus Position: Dark Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FF, U+200D, U+2642, U+FE0F ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ Woman in Lotus Position U+1F9D8, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Woman in Lotus Position: Light Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FB, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿผโ€โ™€๏ธ Woman in Lotus Position: Medium-Light Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FC, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿฝโ€โ™€๏ธ Woman in Lotus Position: Medium Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FD, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿพโ€โ™€๏ธ Woman in Lotus Position: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FE, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿง˜๐Ÿฟโ€โ™€๏ธ Woman in Lotus Position: Dark Skin Tone U+1F9D8, U+1F3FF, U+200D, U+2640, U+FE0F ๐Ÿ›€ Person Taking Bath U+1F6C0 ๐Ÿ›€๐Ÿป Person Taking Bath: Light Skin Tone U+1F6C0, U+1F3FB ๐Ÿ›€๐Ÿผ Person Taking Bath: Medium-Light Skin Tone U+1F6C0, U+1F3FC ๐Ÿ›€๐Ÿฝ Person Taking Bath: Medium Skin Tone U+1F6C0, U+1F3FD ๐Ÿ›€๐Ÿพ Person Taking Bath: Medium-Dark Skin Tone U+1F6C0, U+1F3FE ๐Ÿ›€๐Ÿฟ Person Taking Bath: Dark Skin Tone U+1F6C0, U+1F3FF ๐Ÿ›Œ Person in Bed U+1F6CC ๐Ÿ›Œ๐Ÿป Person in Bed: Light Skin Tone U+1F6CC, U+1F3FB ๐Ÿ›Œ๐Ÿผ Person in Bed: Medium-Light Skin Tone U+1F6CC, U+1F3FC ๐Ÿ›Œ๐Ÿฝ Person in Bed: Medium Skin Tone U+1F6CC, U+1F3FD ๐Ÿ›Œ๐Ÿพ Person in Bed: Medium-Dark Skin Tone U+1F6CC, U+1F3FE ๐Ÿ›Œ๐Ÿฟ Person in Bed: Dark Skin Tone U+1F6CC, U+1F3FF ๐Ÿง‘โ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘ People Holding Hands U+1F9D1, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1 ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป People Holding Hands: Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ People Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ People Holding Hands: Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ People Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ People Holding Hands: Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป People Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ People Holding Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ People Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ People Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ People Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป People Holding Hands: Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ People Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ People Holding Hands: Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ People Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ People Holding Hands: Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป People Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ People Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ People Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ People Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ People Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿป People Holding Hands: Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ People Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ People Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ People Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ People Holding Hands: Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿ‘ญ Women Holding Hands U+1F46D ๐Ÿ‘ญ๐Ÿป Women Holding Hands: Light Skin Tone U+1F46D, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Women Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Women Holding Hands: Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Women Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Women Holding Hands: Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Women Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ญ๐Ÿผ Women Holding Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F46D, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Women Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Women Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Women Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Women Holding Hands: Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Women Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ญ๐Ÿฝ Women Holding Hands: Medium Skin Tone U+1F46D, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Women Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Women Holding Hands: Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Women Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Women Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Women Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ญ๐Ÿพ Women Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F46D, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Women Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Women Holding Hands: Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Women Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Women Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Women Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ญ๐Ÿฟ Women Holding Hands: Dark Skin Tone U+1F46D, U+1F3FF ๐Ÿ‘ซ Woman and Man Holding Hands U+1F46B ๐Ÿ‘ซ๐Ÿป Woman and Man Holding Hands: Light Skin Tone U+1F46B, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Woman and Man Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Woman and Man Holding Hands: Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Woman and Man Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Woman and Man Holding Hands: Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Woman and Man Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ซ๐Ÿผ Woman and Man Holding Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F46B, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Woman and Man Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Woman and Man Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Woman and Man Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Woman and Man Holding Hands: Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Woman and Man Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ซ๐Ÿฝ Woman and Man Holding Hands: Medium Skin Tone U+1F46B, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Woman and Man Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Woman and Man Holding Hands: Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Woman and Man Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Woman and Man Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Woman and Man Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ซ๐Ÿพ Woman and Man Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F46B, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Woman and Man Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Woman and Man Holding Hands: Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Woman and Man Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Woman and Man Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Woman and Man Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ซ๐Ÿฟ Woman and Man Holding Hands: Dark Skin Tone U+1F46B, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฌ Men Holding Hands U+1F46C ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿป Men Holding Hands: Light Skin Tone U+1F46C, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Men Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Men Holding Hands: Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Men Holding Hands: Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Men Holding Hands: Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Men Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿผ Men Holding Hands: Medium-Light Skin Tone U+1F46C, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Men Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Men Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Men Holding Hands: Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Men Holding Hands: Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Men Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿฝ Men Holding Hands: Medium Skin Tone U+1F46C, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Men Holding Hands: Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Men Holding Hands: Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Men Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Men Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Men Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿพ Men Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone U+1F46C, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Men Holding Hands: Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Men Holding Hands: Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Men Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Men Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€๐Ÿคโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Men Holding Hands: Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+1F91D, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿฟ Men Holding Hands: Dark Skin Tone U+1F46C, U+1F3FF ๐Ÿ’ Kiss U+1F48F ๐Ÿ’๐Ÿป Kiss: Light Skin Tone U+1F48F, U+1F3FB ๐Ÿ’๐Ÿผ Kiss: Medium-Light Skin Tone U+1F48F, U+1F3FC ๐Ÿ’๐Ÿฝ Kiss: Medium Skin Tone U+1F48F, U+1F3FD ๐Ÿ’๐Ÿพ Kiss: Medium-Dark Skin Tone U+1F48F, U+1F3FE ๐Ÿ’๐Ÿฟ Kiss: Dark Skin Tone U+1F48F, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Kiss: Person, Person, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Kiss: Person, Person, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Kiss: Person, Person, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Kiss: Person, Person, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป Kiss: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Kiss: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Kiss: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Kiss: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป Kiss: Person, Person, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Kiss: Person, Person, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Kiss: Person, Person, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Kiss: Person, Person, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป Kiss: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Kiss: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Kiss: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Kiss: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿป Kiss: Person, Person, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Kiss: Person, Person, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Kiss: Person, Person, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Kiss: Person, Person, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ Kiss: Woman, Man U+1F469, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Woman, Man, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Woman, Man, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Man, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Woman, Man, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Man, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Woman, Man, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Woman, Man, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Man, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Woman, Man, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Man, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Woman, Man, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Woman, Man, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Man, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Woman, Man, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Man, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ Kiss: Man, Man U+1F468, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Man, Man, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Man, Man, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Man, Man, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Man, Man, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Man, Man, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Man, Man, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Man, Man, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Man, Man, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Man, Man, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Man, Man, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Man, Man, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Kiss: Man, Man, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Kiss: Man, Man, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Kiss: Man, Man, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Kiss: Man, Man, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Kiss: Man, Man, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ Kiss: Woman, Woman U+1F469, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Kiss: Woman, Woman, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Kiss: Woman, Woman, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Woman, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Kiss: Woman, Woman, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Woman, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Kiss: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Kiss: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Kiss: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Kiss: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Kiss: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Woman, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Kiss: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Kiss: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Kiss: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Kiss: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Kiss: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Kiss: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Kiss: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Kiss: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ’‹โ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Kiss: Woman, Woman, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F48B, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ’‘ Couple with Heart U+1F491 ๐Ÿ’‘๐Ÿป Couple with Heart: Light Skin Tone U+1F491, U+1F3FB ๐Ÿ’‘๐Ÿผ Couple with Heart: Medium-Light Skin Tone U+1F491, U+1F3FC ๐Ÿ’‘๐Ÿฝ Couple with Heart: Medium Skin Tone U+1F491, U+1F3FD ๐Ÿ’‘๐Ÿพ Couple with Heart: Medium-Dark Skin Tone U+1F491, U+1F3FE ๐Ÿ’‘๐Ÿฟ Couple with Heart: Dark Skin Tone U+1F491, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Couple with Heart: Person, Person, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Couple with Heart: Person, Person, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Couple with Heart: Person, Person, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Couple with Heart: Person, Person, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป Couple with Heart: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Couple with Heart: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Couple with Heart: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Couple with Heart: Person, Person, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป Couple with Heart: Person, Person, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Couple with Heart: Person, Person, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Couple with Heart: Person, Person, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿง‘๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Couple with Heart: Person, Person, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป Couple with Heart: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Couple with Heart: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Couple with Heart: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฟ Couple with Heart: Person, Person, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FF ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿป Couple with Heart: Person, Person, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FB ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿผ Couple with Heart: Person, Person, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FC ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿฝ Couple with Heart: Person, Person, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FD ๐Ÿง‘๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿง‘๐Ÿพ Couple with Heart: Person, Person, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F9D1, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F9D1, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ Couple with Heart: Woman, Man U+1F469, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Man, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Man, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Man, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Man, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Man, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Man, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Man, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Man, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Man, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Man, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Man, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Man, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Man, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Man, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Man, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Man, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ Couple with Heart: Man, Man U+1F468, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468 ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Man, Man, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Man, Man, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Man, Man, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Man, Man, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Man, Man, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Man, Man, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Man, Man, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Man, Man, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Man, Man, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Man, Man, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Man, Man, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿป Couple with Heart: Man, Man, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FB ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿผ Couple with Heart: Man, Man, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FC ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฝ Couple with Heart: Man, Man, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FD ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿพ Couple with Heart: Man, Man, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FE ๐Ÿ‘จ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘จ๐Ÿฟ Couple with Heart: Man, Man, Dark Skin Tone U+1F468, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F468, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ Couple with Heart: Woman, Woman U+1F469, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469 ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Woman, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Woman, Light Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Woman, Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Woman, Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Woman, Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FB, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Light Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FC, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FD, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Woman, Medium-Dark Skin Tone, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FE, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿป Couple with Heart: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FB ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ Couple with Heart: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Medium-Light Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FC ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝ Couple with Heart: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Medium Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FD ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿพ Couple with Heart: Woman, Woman, Dark Skin Tone, Medium-Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FE ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟโ€โค๏ธโ€๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฟ Couple with Heart: Woman, Woman, Dark Skin Tone U+1F469, U+1F3FF, U+200D, U+2764, U+FE0F, U+200D, U+1F469, U+1F3FF ๐Ÿ‘ช Family U+1F46A ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Woman, Boy U+1F468, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Family: Man, Woman, Girl U+1F468, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Woman, Girl, Boy U+1F468, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Woman, Boy, Boy U+1F468, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F466, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง Family: Man, Woman, Girl, Girl U+1F468, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Man, Boy U+1F468, U+200D, U+1F468, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ง Family: Man, Man, Girl U+1F468, U+200D, U+1F468, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Man, Girl, Boy U+1F468, U+200D, U+1F468, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Man, Boy, Boy U+1F468, U+200D, U+1F468, U+200D, U+1F466, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง Family: Man, Man, Girl, Girl U+1F468, U+200D, U+1F468, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Woman, Woman, Boy U+1F469, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Family: Woman, Woman, Girl U+1F469, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Woman, Woman, Girl, Boy U+1F469, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Woman, Woman, Boy, Boy U+1F469, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F466, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง Family: Woman, Woman, Girl, Girl U+1F469, U+200D, U+1F469, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Boy U+1F468, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Boy, Boy U+1F468, U+200D, U+1F466, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ง Family: Man, Girl U+1F468, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Man, Girl, Boy U+1F468, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง Family: Man, Girl, Girl U+1F468, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Woman, Boy U+1F469, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ฆโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Woman, Boy, Boy U+1F469, U+200D, U+1F466, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘ง Family: Woman, Girl U+1F469, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ Family: Woman, Girl, Boy U+1F469, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F466 ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง Family: Woman, Girl, Girl U+1F469, U+200D, U+1F467, U+200D, U+1F467 ๐Ÿ—ฃ๏ธ Speaking Head U+1F5E3, U+FE0F ๐Ÿ‘ค Bust in Silhouette U+1F464 ๐Ÿ‘ฅ Busts in Silhouette U+1F465 ๐Ÿซ‚ People Hugging U+1FAC2 ๐Ÿ‘ฃ Footprints U+1F463 ๐Ÿป Light Skin Tone U+1F3FB ๐Ÿผ Medium-Light Skin Tone U+1F3FC ๐Ÿฝ Medium Skin Tone U+1F3FD ๐Ÿพ Medium-Dark Skin Tone U+1F3FE ๐Ÿฟ Dark Skin Tone U+1F3FF ๐Ÿฆฐ Red Hair U+1F9B0 ๐Ÿฆฑ Curly Hair U+1F9B1 ๐Ÿฆณ White Hair U+1F9B3 ๐Ÿฆฒ Bald U+1F9B2 ๐Ÿต Monkey Face U+1F435 ๐Ÿ’ Monkey U+1F412 ๐Ÿฆ Gorilla U+1F98D ๐Ÿฆง Orangutan U+1F9A7 ๐Ÿถ Dog Face U+1F436 ๐Ÿ• Dog U+1F415 ๐Ÿฆฎ Guide Dog U+1F9AE ๐Ÿ•โ€๐Ÿฆบ Service Dog U+1F415, U+200D, U+1F9BA ๐Ÿฉ Poodle U+1F429 ๐Ÿบ Wolf U+1F43A ๐ŸฆŠ Fox U+1F98A ๐Ÿฆ Raccoon U+1F99D ๐Ÿฑ Cat Face U+1F431 ๐Ÿˆ Cat U+1F408 ๐Ÿˆโ€โฌ› Black Cat U+1F408, U+200D, U+2B1B ๐Ÿฆ Lion U+1F981 ๐Ÿฏ Tiger Face U+1F42F ๐Ÿ… Tiger U+1F405 ๐Ÿ† Leopard U+1F406 ๐Ÿด Horse Face U+1F434 ๐ŸŽ Horse U+1F40E ๐Ÿฆ„ Unicorn U+1F984 ๐Ÿฆ“ Zebra U+1F993 ๐ŸฆŒ Deer U+1F98C ๐Ÿฆฌ Bison U+1F9AC ๐Ÿฎ Cow Face U+1F42E ๐Ÿ‚ Ox U+1F402 ๐Ÿƒ Water Buffalo U+1F403 ๐Ÿ„ Cow U+1F404 ๐Ÿท Pig Face U+1F437 ๐Ÿ– Pig U+1F416 ๐Ÿ— Boar U+1F417 ๐Ÿฝ Pig Nose U+1F43D ๐Ÿ Ram U+1F40F ๐Ÿ‘ Ewe U+1F411 ๐Ÿ Goat U+1F410 ๐Ÿช Camel U+1F42A ๐Ÿซ Two-Hump Camel U+1F42B ๐Ÿฆ™ Llama U+1F999 ๐Ÿฆ’ Giraffe U+1F992 ๐Ÿ˜ Elephant U+1F418 ๐Ÿฆฃ Mammoth U+1F9A3 ๐Ÿฆ Rhinoceros U+1F98F ๐Ÿฆ› Hippopotamus U+1F99B ๐Ÿญ Mouse Face U+1F42D ๐Ÿ Mouse U+1F401 ๐Ÿ€ Rat U+1F400 ๐Ÿน Hamster U+1F439 ๐Ÿฐ Rabbit Face U+1F430 ๐Ÿ‡ Rabbit U+1F407 ๐Ÿฟ๏ธ Chipmunk U+1F43F, U+FE0F ๐Ÿฆซ Beaver U+1F9AB ๐Ÿฆ” Hedgehog U+1F994 ๐Ÿฆ‡ Bat U+1F987 ๐Ÿป Bear U+1F43B ๐Ÿปโ€โ„๏ธ Polar Bear U+1F43B, U+200D, U+2744, U+FE0F ๐Ÿจ Koala U+1F428 ๐Ÿผ Panda U+1F43C ๐Ÿฆฅ Sloth U+1F9A5 ๐Ÿฆฆ Otter U+1F9A6 ๐Ÿฆจ Skunk U+1F9A8 ๐Ÿฆ˜ Kangaroo U+1F998 ๐Ÿฆก Badger U+1F9A1 ๐Ÿพ Paw Prints U+1F43E ๐Ÿฆƒ Turkey U+1F983 ๐Ÿ” Chicken U+1F414 ๐Ÿ“ Rooster U+1F413 ๐Ÿฃ Hatching Chick U+1F423 ๐Ÿค Baby Chick U+1F424 ๐Ÿฅ Front-Facing Baby Chick U+1F425 ๐Ÿฆ Bird U+1F426 ๐Ÿง Penguin U+1F427 ๐Ÿ•Š๏ธ Dove U+1F54A, U+FE0F ๐Ÿฆ… Eagle U+1F985 ๐Ÿฆ† Duck U+1F986 ๐Ÿฆข Swan U+1F9A2 ๐Ÿฆ‰ Owl U+1F989 ๐Ÿฆค Dodo U+1F9A4 ๐Ÿชถ Feather U+1FAB6 ๐Ÿฆฉ Flamingo U+1F9A9 ๐Ÿฆš Peacock U+1F99A ๐Ÿฆœ Parrot U+1F99C ๐Ÿธ Frog U+1F438 ๐ŸŠ Crocodile U+1F40A ๐Ÿข Turtle U+1F422 ๐ŸฆŽ Lizard U+1F98E ๐Ÿ Snake U+1F40D ๐Ÿฒ Dragon Face U+1F432 ๐Ÿ‰ Dragon U+1F409 ๐Ÿฆ• Sauropod U+1F995 ๐Ÿฆ– T-Rex U+1F996 ๐Ÿณ Spouting Whale U+1F433 ๐Ÿ‹ Whale U+1F40B ๐Ÿฌ Dolphin U+1F42C ๐Ÿฆญ Seal U+1F9AD ๐ŸŸ Fish U+1F41F ๐Ÿ  Tropical Fish U+1F420 ๐Ÿก Blowfish U+1F421 ๐Ÿฆˆ Shark U+1F988 ๐Ÿ™ Octopus U+1F419 ๐Ÿš Spiral Shell U+1F41A ๐Ÿชธ Coral U+1FAB8 ๐ŸŒ Snail U+1F40C ๐Ÿฆ‹ Butterfly U+1F98B ๐Ÿ› Bug U+1F41B ๐Ÿœ Ant U+1F41C ๐Ÿ Honeybee U+1F41D ๐Ÿชฒ Beetle U+1FAB2 ๐Ÿž Lady Beetle U+1F41E ๐Ÿฆ— Cricket U+1F997 ๐Ÿชณ Cockroach U+1FAB3 ๐Ÿ•ท๏ธ Spider U+1F577, U+FE0F ๐Ÿ•ธ๏ธ Spider Web U+1F578, U+FE0F ๐Ÿฆ‚ Scorpion U+1F982 ๐ŸฆŸ Mosquito U+1F99F ๐Ÿชฐ Fly U+1FAB0 ๐Ÿชฑ Worm U+1FAB1 ๐Ÿฆ  Microbe U+1F9A0 ๐Ÿ’ Bouquet U+1F490 ๐ŸŒธ Cherry Blossom U+1F338 ๐Ÿ’ฎ White Flower U+1F4AE ๐Ÿชท Lotus U+1FAB7 ๐Ÿต๏ธ Rosette U+1F3F5, U+FE0F ๐ŸŒน Rose U+1F339 ๐Ÿฅ€ Wilted Flower U+1F940 ๐ŸŒบ Hibiscus U+1F33A ๐ŸŒป Sunflower U+1F33B ๐ŸŒผ Blossom U+1F33C ๐ŸŒท Tulip U+1F337 ๐ŸŒฑ Seedling U+1F331 ๐Ÿชด Potted Plant U+1FAB4 ๐ŸŒฒ Evergreen Tree U+1F332 ๐ŸŒณ Deciduous Tree U+1F333 ๐ŸŒด Palm Tree U+1F334 ๐ŸŒต Cactus U+1F335 ๐ŸŒพ Sheaf of Rice U+1F33E ๐ŸŒฟ Herb U+1F33F โ˜˜๏ธ Shamrock U+2618, U+FE0F ๐Ÿ€ Four Leaf Clover U+1F340 ๐Ÿ Maple Leaf U+1F341 ๐Ÿ‚ Fallen Leaf U+1F342 ๐Ÿƒ Leaf Fluttering in Wind U+1F343 ๐Ÿชน Empty Nest U+1FAB9 ๐Ÿชบ Nest with Eggs U+1FABA ๐Ÿ‡ Grapes U+1F347 ๐Ÿˆ Melon U+1F348 ๐Ÿ‰ Watermelon U+1F349 ๐ŸŠ Tangerine U+1F34A ๐Ÿ‹ Lemon U+1F34B ๐ŸŒ Banana U+1F34C ๐Ÿ Pineapple U+1F34D ๐Ÿฅญ Mango U+1F96D ๐ŸŽ Red Apple U+1F34E ๐Ÿ Green Apple U+1F34F ๐Ÿ Pear U+1F350 ๐Ÿ‘ Peach U+1F351 ๐Ÿ’ Cherries U+1F352 ๐Ÿ“ Strawberry U+1F353 ๐Ÿซ Blueberries U+1FAD0 ๐Ÿฅ Kiwi Fruit U+1F95D ๐Ÿ… Tomato U+1F345 ๐Ÿซ’ Olive U+1FAD2 ๐Ÿฅฅ Coconut U+1F965 ๐Ÿฅ‘ Avocado U+1F951 ๐Ÿ† Eggplant U+1F346 ๐Ÿฅ” Potato U+1F954 ๐Ÿฅ• Carrot U+1F955 ๐ŸŒฝ Ear of Corn U+1F33D ๐ŸŒถ๏ธ Hot Pepper U+1F336, U+FE0F ๐Ÿซ‘ Bell Pepper U+1FAD1 ๐Ÿฅ’ Cucumber U+1F952 ๐Ÿฅฌ Leafy Green U+1F96C ๐Ÿฅฆ Broccoli U+1F966 ๐Ÿง„ Garlic U+1F9C4 ๐Ÿง… Onion U+1F9C5 ๐Ÿ„ Mushroom U+1F344 ๐Ÿฅœ Peanuts U+1F95C ๐Ÿซ˜ Beans U+1FAD8 ๐ŸŒฐ Chestnut U+1F330 ๐Ÿž Bread U+1F35E ๐Ÿฅ Croissant U+1F950 ๐Ÿฅ– Baguette Bread U+1F956 ๐Ÿซ“ Flatbread U+1FAD3 ๐Ÿฅจ Pretzel U+1F968 ๐Ÿฅฏ Bagel U+1F96F ๐Ÿฅž Pancakes U+1F95E ๐Ÿง‡ Waffle U+1F9C7 ๐Ÿง€ Cheese Wedge U+1F9C0 ๐Ÿ– Meat on Bone U+1F356 ๐Ÿ— Poultry Leg U+1F357 ๐Ÿฅฉ Cut of Meat U+1F969 ๐Ÿฅ“ Bacon U+1F953 ๐Ÿ” Hamburger U+1F354 ๐ŸŸ French Fries U+1F35F ๐Ÿ• Pizza U+1F355 ๐ŸŒญ Hot Dog U+1F32D ๐Ÿฅช Sandwich U+1F96A ๐ŸŒฎ Taco U+1F32E ๐ŸŒฏ Burrito U+1F32F ๐Ÿซ” Tamale U+1FAD4 ๐Ÿฅ™ Stuffed Flatbread U+1F959 ๐Ÿง† Falafel U+1F9C6 ๐Ÿฅš Egg U+1F95A ๐Ÿณ Cooking U+1F373 ๐Ÿฅ˜ Shallow Pan of Food U+1F958 ๐Ÿฒ Pot of Food U+1F372 ๐Ÿซ• Fondue U+1FAD5 ๐Ÿฅฃ Bowl with Spoon U+1F963 ๐Ÿฅ— Green Salad U+1F957 ๐Ÿฟ Popcorn U+1F37F ๐Ÿงˆ Butter U+1F9C8 ๐Ÿง‚ Salt U+1F9C2 ๐Ÿฅซ Canned Food U+1F96B ๐Ÿฑ Bento Box U+1F371 ๐Ÿ˜ Rice Cracker U+1F358 ๐Ÿ™ Rice Ball U+1F359 ๐Ÿš Cooked Rice U+1F35A ๐Ÿ› Curry Rice U+1F35B ๐Ÿœ Steaming Bowl U+1F35C ๐Ÿ Spaghetti U+1F35D ๐Ÿ  Roasted Sweet Potato U+1F360 ๐Ÿข Oden U+1F362 ๐Ÿฃ Sushi U+1F363 ๐Ÿค Fried Shrimp U+1F364 ๐Ÿฅ Fish Cake with Swirl U+1F365 ๐Ÿฅฎ Moon Cake U+1F96E ๐Ÿก Dango U+1F361 ๐ŸฅŸ Dumpling U+1F95F ๐Ÿฅ  Fortune Cookie U+1F960 ๐Ÿฅก Takeout Box U+1F961 ๐Ÿฆ€ Crab U+1F980 ๐Ÿฆž Lobster U+1F99E ๐Ÿฆ Shrimp U+1F990 ๐Ÿฆ‘ Squid U+1F991 ๐Ÿฆช Oyster U+1F9AA ๐Ÿฆ Soft Ice Cream U+1F366 ๐Ÿง Shaved Ice U+1F367 ๐Ÿจ Ice Cream U+1F368 ๐Ÿฉ Doughnut U+1F369 ๐Ÿช Cookie U+1F36A ๐ŸŽ‚ Birthday Cake U+1F382 ๐Ÿฐ Shortcake U+1F370 ๐Ÿง Cupcake U+1F9C1 ๐Ÿฅง Pie U+1F967 ๐Ÿซ Chocolate Bar U+1F36B ๐Ÿฌ Candy U+1F36C ๐Ÿญ Lollipop U+1F36D ๐Ÿฎ Custard U+1F36E ๐Ÿฏ Honey Pot U+1F36F ๐Ÿผ Baby Bottle U+1F37C ๐Ÿฅ› Glass of Milk U+1F95B โ˜• Hot Beverage U+2615 ๐Ÿซ– Teapot U+1FAD6 ๐Ÿต Teacup Without Handle U+1F375 ๐Ÿถ Sake U+1F376 ๐Ÿพ Bottle with Popping Cork U+1F37E ๐Ÿท Wine Glass U+1F377 ๐Ÿธ Cocktail Glass U+1F378 ๐Ÿน Tropical Drink U+1F379 ๐Ÿบ Beer Mug U+1F37A ๐Ÿป Clinking Beer Mugs U+1F37B ๐Ÿฅ‚ Clinking Glasses U+1F942 ๐Ÿฅƒ Tumbler Glass U+1F943 ๐Ÿซ— Pouring Liquid U+1FAD7 ๐Ÿฅค Cup with Straw U+1F964 ๐Ÿง‹ Bubble Tea U+1F9CB ๐Ÿงƒ Beverage Box U+1F9C3 ๐Ÿง‰ Mate U+1F9C9 ๐ŸงŠ Ice U+1F9CA ๐Ÿฅข Chopsticks U+1F962 ๐Ÿฝ๏ธ Fork and Knife with Plate U+1F37D, U+FE0F ๐Ÿด Fork and Knife U+1F374 ๐Ÿฅ„ Spoon U+1F944 ๐Ÿ”ช Kitchen Knife U+1F52A ๐Ÿซ™ Jar U+1FAD9 ๐Ÿบ Amphora U+1F3FA ๐ŸŒ Globe Showing Europe-Africa U+1F30D ๐ŸŒŽ Globe Showing Americas U+1F30E ๐ŸŒ Globe Showing Asia-Australia U+1F30F ๐ŸŒ Globe with Meridians U+1F310 ๐Ÿ—บ๏ธ World Map U+1F5FA, U+FE0F ๐Ÿ—พ Map of Japan U+1F5FE ๐Ÿงญ Compass U+1F9ED ๐Ÿ”๏ธ Snow-Capped Mountain U+1F3D4, U+FE0F โ›ฐ๏ธ Mountain U+26F0, U+FE0F ๐ŸŒ‹ Volcano U+1F30B ๐Ÿ—ป Mount Fuji U+1F5FB ๐Ÿ•๏ธ Camping U+1F3D5, U+FE0F ๐Ÿ–๏ธ Beach with Umbrella U+1F3D6, U+FE0F ๐Ÿœ๏ธ Desert U+1F3DC, U+FE0F ๐Ÿ๏ธ Desert Island U+1F3DD, U+FE0F ๐Ÿž๏ธ National Park U+1F3DE, U+FE0F ๐ŸŸ๏ธ Stadium U+1F3DF, U+FE0F ๐Ÿ›๏ธ Classical Building U+1F3DB, U+FE0F ๐Ÿ—๏ธ Building Construction U+1F3D7, U+FE0F ๐Ÿงฑ Brick U+1F9F1 ๐Ÿชจ Rock U+1FAA8 ๐Ÿชต Wood U+1FAB5 ๐Ÿ›– Hut U+1F6D6 ๐Ÿ˜๏ธ Houses U+1F3D8, U+FE0F ๐Ÿš๏ธ Derelict House U+1F3DA, U+FE0F ๐Ÿ  House U+1F3E0 ๐Ÿก House with Garden U+1F3E1 ๐Ÿข Office Building U+1F3E2 ๐Ÿฃ Japanese Post Office U+1F3E3 ๐Ÿค Post Office U+1F3E4 ๐Ÿฅ Hospital U+1F3E5 ๐Ÿฆ Bank U+1F3E6 ๐Ÿจ Hotel U+1F3E8 ๐Ÿฉ Love Hotel U+1F3E9 ๐Ÿช Convenience Store U+1F3EA ๐Ÿซ School U+1F3EB ๐Ÿฌ Department Store U+1F3EC ๐Ÿญ Factory U+1F3ED ๐Ÿฏ Japanese Castle U+1F3EF ๐Ÿฐ Castle U+1F3F0 ๐Ÿ’’ Wedding U+1F492 ๐Ÿ—ผ Tokyo Tower U+1F5FC ๐Ÿ—ฝ Statue of Liberty U+1F5FD โ›ช Church U+26EA ๐Ÿ•Œ Mosque U+1F54C ๐Ÿ›• Hindu Temple U+1F6D5 ๐Ÿ• Synagogue U+1F54D โ›ฉ๏ธ Shinto Shrine U+26E9, U+FE0F ๐Ÿ•‹ Kaaba U+1F54B โ›ฒ Fountain U+26F2 โ›บ Tent U+26FA ๐ŸŒ Foggy U+1F301 ๐ŸŒƒ Night with Stars U+1F303 ๐Ÿ™๏ธ Cityscape U+1F3D9, U+FE0F ๐ŸŒ„ Sunrise Over Mountains U+1F304 ๐ŸŒ… Sunrise U+1F305 ๐ŸŒ† Cityscape at Dusk U+1F306 ๐ŸŒ‡ Sunset U+1F307 ๐ŸŒ‰ Bridge at Night U+1F309 โ™จ๏ธ Hot Springs U+2668, U+FE0F ๐ŸŽ  Carousel Horse U+1F3A0 ๐Ÿ› Playground Slide U+1F6DD ๐ŸŽก Ferris Wheel U+1F3A1 ๐ŸŽข Roller Coaster U+1F3A2 ๐Ÿ’ˆ Barber Pole U+1F488 ๐ŸŽช Circus Tent U+1F3AA ๐Ÿš‚ Locomotive U+1F682 ๐Ÿšƒ Railway Car U+1F683 ๐Ÿš„ High-Speed Train U+1F684 ๐Ÿš… Bullet Train U+1F685 ๐Ÿš† Train U+1F686 ๐Ÿš‡ Metro U+1F687 ๐Ÿšˆ Light Rail U+1F688 ๐Ÿš‰ Station U+1F689 ๐ŸšŠ Tram U+1F68A ๐Ÿš Monorail U+1F69D ๐Ÿšž Mountain Railway U+1F69E ๐Ÿš‹ Tram Car U+1F68B ๐ŸšŒ Bus U+1F68C ๐Ÿš Oncoming Bus U+1F68D ๐ŸšŽ Trolleybus U+1F68E ๐Ÿš Minibus U+1F690 ๐Ÿš‘ Ambulance U+1F691 ๐Ÿš’ Fire Engine U+1F692 ๐Ÿš“ Police Car U+1F693 ๐Ÿš” Oncoming Police Car U+1F694 ๐Ÿš• Taxi U+1F695 ๐Ÿš– Oncoming Taxi U+1F696 ๐Ÿš— Automobile U+1F697 ๐Ÿš˜ Oncoming Automobile U+1F698 ๐Ÿš™ Sport Utility Vehicle U+1F699 ๐Ÿ›ป Pickup Truck U+1F6FB ๐Ÿšš Delivery Truck U+1F69A ๐Ÿš› Articulated Lorry U+1F69B ๐Ÿšœ Tractor U+1F69C ๐ŸŽ๏ธ Racing Car U+1F3CE, U+FE0F ๐Ÿ๏ธ Motorcycle U+1F3CD, U+FE0F ๐Ÿ›ต Motor Scooter U+1F6F5 ๐Ÿฆฝ Manual Wheelchair U+1F9BD ๐Ÿฆผ Motorized Wheelchair U+1F9BC ๐Ÿ›บ Auto Rickshaw U+1F6FA ๐Ÿšฒ Bicycle U+1F6B2 ๐Ÿ›ด Kick Scooter U+1F6F4 ๐Ÿ›น Skateboard U+1F6F9 ๐Ÿ›ผ Roller Skate U+1F6FC ๐Ÿš Bus Stop U+1F68F ๐Ÿ›ฃ๏ธ Motorway U+1F6E3, U+FE0F ๐Ÿ›ค๏ธ Railway Track U+1F6E4, U+FE0F ๐Ÿ›ข๏ธ Oil Drum U+1F6E2, U+FE0F โ›ฝ Fuel Pump U+26FD ๐Ÿ›ž Wheel U+1F6DE ๐Ÿšจ Police Car Light U+1F6A8 ๐Ÿšฅ Horizontal Traffic Light U+1F6A5 ๐Ÿšฆ Vertical Traffic Light U+1F6A6 ๐Ÿ›‘ Stop Sign U+1F6D1 ๐Ÿšง Construction U+1F6A7 โš“ Anchor U+2693 ๐Ÿ›Ÿ Ring Buoy U+1F6DF โ›ต Sailboat U+26F5 ๐Ÿ›ถ Canoe U+1F6F6 ๐Ÿšค Speedboat U+1F6A4 ๐Ÿ›ณ๏ธ Passenger Ship U+1F6F3, U+FE0F โ›ด๏ธ Ferry U+26F4, U+FE0F ๐Ÿ›ฅ๏ธ Motor Boat U+1F6E5, U+FE0F ๐Ÿšข Ship U+1F6A2 โœˆ๏ธ Airplane U+2708, U+FE0F ๐Ÿ›ฉ๏ธ Small Airplane U+1F6E9, U+FE0F ๐Ÿ›ซ Airplane Departure U+1F6EB ๐Ÿ›ฌ Airplane Arrival U+1F6EC ๐Ÿช‚ Parachute U+1FA82 ๐Ÿ’บ Seat U+1F4BA ๐Ÿš Helicopter U+1F681 ๐ŸšŸ Suspension Railway U+1F69F ๐Ÿš  Mountain Cableway U+1F6A0 ๐Ÿšก Aerial Tramway U+1F6A1 ๐Ÿ›ฐ๏ธ Satellite U+1F6F0, U+FE0F ๐Ÿš€ Rocket U+1F680 ๐Ÿ›ธ Flying Saucer U+1F6F8 ๐Ÿ›Ž๏ธ Bellhop Bell U+1F6CE, U+FE0F ๐Ÿงณ Luggage U+1F9F3 โŒ› Hourglass Done U+231B โณ Hourglass Not Done U+23F3 โŒš Watch U+231A โฐ Alarm Clock U+23F0 โฑ๏ธ Stopwatch U+23F1, U+FE0F โฒ๏ธ Timer Clock U+23F2, U+FE0F ๐Ÿ•ฐ๏ธ Mantelpiece Clock U+1F570, U+FE0F ๐Ÿ•› Twelve Oโ€™Clock U+1F55B ๐Ÿ•ง Twelve-Thirty U+1F567 ๐Ÿ• One Oโ€™Clock U+1F550 ๐Ÿ•œ One-Thirty U+1F55C ๐Ÿ•‘ Two Oโ€™Clock U+1F551 ๐Ÿ• Two-Thirty U+1F55D ๐Ÿ•’ Three Oโ€™Clock U+1F552 ๐Ÿ•ž Three-Thirty U+1F55E ๐Ÿ•“ Four Oโ€™Clock U+1F553 ๐Ÿ•Ÿ Four-Thirty U+1F55F ๐Ÿ•” Five Oโ€™Clock U+1F554 ๐Ÿ•  Five-Thirty U+1F560 ๐Ÿ•• Six Oโ€™Clock U+1F555 ๐Ÿ•ก Six-Thirty U+1F561 ๐Ÿ•– Seven Oโ€™Clock U+1F556 ๐Ÿ•ข Seven-Thirty U+1F562 ๐Ÿ•— Eight Oโ€™Clock U+1F557 ๐Ÿ•ฃ Eight-Thirty U+1F563 ๐Ÿ•˜ Nine Oโ€™Clock U+1F558 ๐Ÿ•ค Nine-Thirty U+1F564 ๐Ÿ•™ Ten Oโ€™Clock U+1F559 ๐Ÿ•ฅ Ten-Thirty U+1F565 ๐Ÿ•š Eleven Oโ€™Clock U+1F55A ๐Ÿ•ฆ Eleven-Thirty U+1F566 ๐ŸŒ‘ New Moon U+1F311 ๐ŸŒ’ Waxing Crescent Moon U+1F312 ๐ŸŒ“ First Quarter Moon U+1F313 ๐ŸŒ” Waxing Gibbous Moon U+1F314 ๐ŸŒ• Full Moon U+1F315 ๐ŸŒ– Waning Gibbous Moon U+1F316 ๐ŸŒ— Last Quarter Moon U+1F317 ๐ŸŒ˜ Waning Crescent Moon U+1F318 ๐ŸŒ™ Crescent Moon U+1F319 ๐ŸŒš New Moon Face U+1F31A ๐ŸŒ› First Quarter Moon Face U+1F31B ๐ŸŒœ Last Quarter Moon Face U+1F31C ๐ŸŒก๏ธ Thermometer U+1F321, U+FE0F โ˜€๏ธ Sun U+2600, U+FE0F ๐ŸŒ Full Moon Face U+1F31D ๐ŸŒž Sun with Face U+1F31E ๐Ÿช Ringed Planet U+1FA90 โญ Star U+2B50 ๐ŸŒŸ Glowing Star U+1F31F ๐ŸŒ  Shooting Star U+1F320 ๐ŸŒŒ Milky Way U+1F30C โ˜๏ธ Cloud U+2601, U+FE0F โ›… Sun Behind Cloud U+26C5 โ›ˆ๏ธ Cloud with Lightning and Rain U+26C8, U+FE0F ๐ŸŒค๏ธ Sun Behind Small Cloud U+1F324, U+FE0F ๐ŸŒฅ๏ธ Sun Behind Large Cloud U+1F325, U+FE0F ๐ŸŒฆ๏ธ Sun Behind Rain Cloud U+1F326, U+FE0F ๐ŸŒง๏ธ Cloud with Rain U+1F327, U+FE0F ๐ŸŒจ๏ธ Cloud with Snow U+1F328, U+FE0F ๐ŸŒฉ๏ธ Cloud with Lightning U+1F329, U+FE0F ๐ŸŒช๏ธ Tornado U+1F32A, U+FE0F ๐ŸŒซ๏ธ Fog U+1F32B, U+FE0F ๐ŸŒฌ๏ธ Wind Face U+1F32C, U+FE0F ๐ŸŒ€ Cyclone U+1F300 ๐ŸŒˆ Rainbow U+1F308 ๐ŸŒ‚ Closed Umbrella U+1F302 โ˜‚๏ธ Umbrella U+2602, U+FE0F โ˜” Umbrella with Rain Drops U+2614 โ›ฑ๏ธ Umbrella on Ground U+26F1, U+FE0F โšก High Voltage U+26A1 โ„๏ธ Snowflake U+2744, U+FE0F โ˜ƒ๏ธ Snowman U+2603, U+FE0F โ›„ Snowman Without Snow U+26C4 โ˜„๏ธ Comet U+2604, U+FE0F ๐Ÿ”ฅ Fire U+1F525 ๐Ÿ’ง Droplet U+1F4A7 ๐ŸŒŠ Water Wave U+1F30A ๐ŸŽƒ Jack-O-Lantern U+1F383 ๐ŸŽ„ Christmas Tree U+1F384 ๐ŸŽ† Fireworks U+1F386 ๐ŸŽ‡ Sparkler U+1F387 ๐Ÿงจ Firecracker U+1F9E8 โœจ Sparkles U+2728 ๐ŸŽˆ Balloon U+1F388 ๐ŸŽ‰ Party Popper U+1F389 ๐ŸŽŠ Confetti Ball U+1F38A ๐ŸŽ‹ Tanabata Tree U+1F38B ๐ŸŽ Pine Decoration U+1F38D ๐ŸŽŽ Japanese Dolls U+1F38E ๐ŸŽ Carp Streamer U+1F38F ๐ŸŽ Wind Chime U+1F390 ๐ŸŽ‘ Moon Viewing Ceremony U+1F391 ๐Ÿงง Red Envelope U+1F9E7 ๐ŸŽ€ Ribbon U+1F380 ๐ŸŽ Wrapped Gift U+1F381 ๐ŸŽ—๏ธ Reminder Ribbon U+1F397, U+FE0F ๐ŸŽŸ๏ธ Admission Tickets U+1F39F, U+FE0F ๐ŸŽซ Ticket U+1F3AB ๐ŸŽ–๏ธ Military Medal U+1F396, U+FE0F ๐Ÿ† Trophy U+1F3C6 ๐Ÿ… Sports Medal U+1F3C5 ๐Ÿฅ‡ 1st Place Medal U+1F947 ๐Ÿฅˆ 2nd Place Medal U+1F948 ๐Ÿฅ‰ 3rd Place Medal U+1F949 โšฝ Soccer Ball U+26BD โšพ Baseball U+26BE ๐ŸฅŽ Softball U+1F94E ๐Ÿ€ Basketball U+1F3C0 ๐Ÿ Volleyball U+1F3D0 ๐Ÿˆ American Football U+1F3C8 ๐Ÿ‰ Rugby Football U+1F3C9 ๐ŸŽพ Tennis U+1F3BE ๐Ÿฅ Flying Disc U+1F94F ๐ŸŽณ Bowling U+1F3B3 ๐Ÿ Cricket Game U+1F3CF ๐Ÿ‘ Field Hockey U+1F3D1 ๐Ÿ’ Ice Hockey U+1F3D2 ๐Ÿฅ Lacrosse U+1F94D ๐Ÿ“ Ping Pong U+1F3D3 ๐Ÿธ Badminton U+1F3F8 ๐ŸฅŠ Boxing Glove U+1F94A ๐Ÿฅ‹ Martial Arts Uniform U+1F94B ๐Ÿฅ… Goal Net U+1F945 โ›ณ Flag in Hole U+26F3 โ›ธ๏ธ Ice Skate U+26F8, U+FE0F ๐ŸŽฃ Fishing Pole U+1F3A3 ๐Ÿคฟ Diving Mask U+1F93F ๐ŸŽฝ Running Shirt U+1F3BD ๐ŸŽฟ Skis U+1F3BF ๐Ÿ›ท Sled U+1F6F7 ๐ŸฅŒ Curling Stone U+1F94C ๐ŸŽฏ Bullseye U+1F3AF ๐Ÿช€ Yo-Yo U+1FA80 ๐Ÿช Kite U+1FA81 ๐ŸŽฑ Pool 8 Ball U+1F3B1 ๐Ÿ”ฎ Crystal Ball U+1F52E ๐Ÿช„ Magic Wand U+1FA84 ๐Ÿงฟ Nazar Amulet U+1F9FF ๐Ÿชฌ Hamsa U+1FAAC ๐ŸŽฎ Video Game U+1F3AE ๐Ÿ•น๏ธ Joystick U+1F579, U+FE0F ๐ŸŽฐ Slot Machine U+1F3B0 ๐ŸŽฒ Game Die U+1F3B2 ๐Ÿงฉ Puzzle Piece U+1F9E9 ๐Ÿงธ Teddy Bear U+1F9F8 ๐Ÿช… Piรฑata U+1FA85 ๐Ÿชฉ Mirror Ball U+1FAA9 ๐Ÿช† Nesting Dolls U+1FA86 โ™ ๏ธ Spade Suit U+2660, U+FE0F โ™ฅ๏ธ Heart Suit U+2665, U+FE0F โ™ฆ๏ธ Diamond Suit U+2666, U+FE0F โ™ฃ๏ธ Club Suit U+2663, U+FE0F โ™Ÿ๏ธ Chess Pawn U+265F, U+FE0F ๐Ÿƒ Joker U+1F0CF ๐Ÿ€„ Mahjong Red Dragon U+1F004 ๐ŸŽด Flower Playing Cards U+1F3B4 ๐ŸŽญ Performing Arts U+1F3AD ๐Ÿ–ผ๏ธ Framed Picture U+1F5BC, U+FE0F ๐ŸŽจ Artist Palette U+1F3A8 ๐Ÿงต Thread U+1F9F5 ๐Ÿชก Sewing Needle U+1FAA1 ๐Ÿงถ Yarn U+1F9F6 ๐Ÿชข Knot U+1FAA2 ๐Ÿ‘“ Glasses U+1F453 ๐Ÿ•ถ๏ธ Sunglasses U+1F576, U+FE0F ๐Ÿฅฝ Goggles U+1F97D ๐Ÿฅผ Lab Coat U+1F97C ๐Ÿฆบ Safety Vest U+1F9BA ๐Ÿ‘” Necktie U+1F454 ๐Ÿ‘• T-Shirt U+1F455 ๐Ÿ‘– Jeans U+1F456 ๐Ÿงฃ Scarf U+1F9E3 ๐Ÿงค Gloves U+1F9E4 ๐Ÿงฅ Coat U+1F9E5 ๐Ÿงฆ Socks U+1F9E6 ๐Ÿ‘— Dress U+1F457 ๐Ÿ‘˜ Kimono U+1F458 ๐Ÿฅป Sari U+1F97B ๐Ÿฉฑ One-Piece Swimsuit U+1FA71 ๐Ÿฉฒ Briefs U+1FA72 ๐Ÿฉณ Shorts U+1FA73 ๐Ÿ‘™ Bikini U+1F459 ๐Ÿ‘š Womanโ€™s Clothes U+1F45A ๐Ÿ‘› Purse U+1F45B ๐Ÿ‘œ Handbag U+1F45C ๐Ÿ‘ Clutch Bag U+1F45D ๐Ÿ›๏ธ Shopping Bags U+1F6CD, U+FE0F ๐ŸŽ’ Backpack U+1F392 ๐Ÿฉด Thong Sandal U+1FA74 ๐Ÿ‘ž Manโ€™s Shoe U+1F45E ๐Ÿ‘Ÿ Running Shoe U+1F45F ๐Ÿฅพ Hiking Boot U+1F97E ๐Ÿฅฟ Flat Shoe U+1F97F ๐Ÿ‘  High-Heeled Shoe U+1F460 ๐Ÿ‘ก Womanโ€™s Sandal U+1F461 ๐Ÿฉฐ Ballet Shoes U+1FA70 ๐Ÿ‘ข Womanโ€™s Boot U+1F462 ๐Ÿ‘‘ Crown U+1F451 ๐Ÿ‘’ Womanโ€™s Hat U+1F452 ๐ŸŽฉ Top Hat U+1F3A9 ๐ŸŽ“ Graduation Cap U+1F393 ๐Ÿงข Billed Cap U+1F9E2 ๐Ÿช– Military Helmet U+1FA96 โ›‘๏ธ Rescue Workerโ€™s Helmet U+26D1, U+FE0F ๐Ÿ“ฟ Prayer Beads U+1F4FF ๐Ÿ’„ Lipstick U+1F484 ๐Ÿ’ Ring U+1F48D ๐Ÿ’Ž Gem Stone U+1F48E ๐Ÿ”‡ Muted Speaker U+1F507 ๐Ÿ”ˆ Speaker Low Volume U+1F508 ๐Ÿ”‰ Speaker Medium Volume U+1F509 ๐Ÿ”Š Speaker High Volume U+1F50A ๐Ÿ“ข Loudspeaker U+1F4E2 ๐Ÿ“ฃ Megaphone U+1F4E3 ๐Ÿ“ฏ Postal Horn U+1F4EF ๐Ÿ”” Bell U+1F514 ๐Ÿ”• Bell with Slash U+1F515 ๐ŸŽผ Musical Score U+1F3BC ๐ŸŽต Musical Note U+1F3B5 ๐ŸŽถ Musical Notes U+1F3B6 ๐ŸŽ™๏ธ Studio Microphone U+1F399, U+FE0F ๐ŸŽš๏ธ Level Slider U+1F39A, U+FE0F ๐ŸŽ›๏ธ Control Knobs U+1F39B, U+FE0F ๐ŸŽค Microphone U+1F3A4 ๐ŸŽง Headphone U+1F3A7 ๐Ÿ“ป Radio U+1F4FB ๐ŸŽท Saxophone U+1F3B7 ๐Ÿช— Accordion U+1FA97 ๐ŸŽธ Guitar U+1F3B8 ๐ŸŽน Musical Keyboard U+1F3B9 ๐ŸŽบ Trumpet U+1F3BA ๐ŸŽป Violin U+1F3BB ๐Ÿช• Banjo U+1FA95 ๐Ÿฅ Drum U+1F941 ๐Ÿช˜ Long Drum U+1FA98 ๐Ÿ“ฑ Mobile Phone U+1F4F1 ๐Ÿ“ฒ Mobile Phone with Arrow U+1F4F2 โ˜Ž๏ธ Telephone U+260E, U+FE0F ๐Ÿ“ž Telephone Receiver U+1F4DE ๐Ÿ“Ÿ Pager U+1F4DF ๐Ÿ“  Fax Machine U+1F4E0 ๐Ÿ”‹ Battery U+1F50B ๐Ÿชซ Low Battery U+1FAAB ๐Ÿ”Œ Electric Plug U+1F50C ๐Ÿ’ป Laptop U+1F4BB ๐Ÿ–ฅ๏ธ Desktop Computer U+1F5A5, U+FE0F ๐Ÿ–จ๏ธ Printer U+1F5A8, U+FE0F โŒจ๏ธ Keyboard U+2328, U+FE0F ๐Ÿ–ฑ๏ธ Computer Mouse U+1F5B1, U+FE0F ๐Ÿ–ฒ๏ธ Trackball U+1F5B2, U+FE0F ๐Ÿ’ฝ Computer Disk U+1F4BD ๐Ÿ’พ Floppy Disk U+1F4BE ๐Ÿ’ฟ Optical Disk U+1F4BF ๐Ÿ“€ DVD U+1F4C0 ๐Ÿงฎ Abacus U+1F9EE ๐ŸŽฅ Movie Camera U+1F3A5 ๐ŸŽž๏ธ Film Frames U+1F39E, U+FE0F ๐Ÿ“ฝ๏ธ Film Projector U+1F4FD, U+FE0F ๐ŸŽฌ Clapper Board U+1F3AC ๐Ÿ“บ Television U+1F4FA ๐Ÿ“ท Camera U+1F4F7 ๐Ÿ“ธ Camera with Flash U+1F4F8 ๐Ÿ“น Video Camera U+1F4F9 ๐Ÿ“ผ Videocassette U+1F4FC ๐Ÿ” Magnifying Glass Tilted Left U+1F50D ๐Ÿ”Ž Magnifying Glass Tilted Right U+1F50E ๐Ÿ•ฏ๏ธ Candle U+1F56F, U+FE0F ๐Ÿ’ก Light Bulb U+1F4A1 ๐Ÿ”ฆ Flashlight U+1F526 ๐Ÿฎ Red Paper Lantern U+1F3EE ๐Ÿช” Diya Lamp U+1FA94 ๐Ÿ“” Notebook with Decorative Cover U+1F4D4 ๐Ÿ“• Closed Book U+1F4D5 ๐Ÿ“– Open Book U+1F4D6 ๐Ÿ“— Green Book U+1F4D7 ๐Ÿ“˜ Blue Book U+1F4D8 ๐Ÿ“™ Orange Book U+1F4D9 ๐Ÿ“š Books U+1F4DA ๐Ÿ““ Notebook U+1F4D3 ๐Ÿ“’ Ledger U+1F4D2 ๐Ÿ“ƒ Page with Curl U+1F4C3 ๐Ÿ“œ Scroll U+1F4DC ๐Ÿ“„ Page Facing Up U+1F4C4 ๐Ÿ“ฐ Newspaper U+1F4F0 ๐Ÿ—ž๏ธ Rolled-Up Newspaper U+1F5DE, U+FE0F ๐Ÿ“‘ Bookmark Tabs U+1F4D1 ๐Ÿ”– Bookmark U+1F516 ๐Ÿท๏ธ Label U+1F3F7, U+FE0F ๐Ÿ’ฐ Money Bag U+1F4B0 ๐Ÿช™ Coin U+1FA99 ๐Ÿ’ด Yen Banknote U+1F4B4 ๐Ÿ’ต Dollar Banknote U+1F4B5 ๐Ÿ’ถ Euro Banknote U+1F4B6 ๐Ÿ’ท Pound Banknote U+1F4B7 ๐Ÿ’ธ Money with Wings U+1F4B8 ๐Ÿ’ณ Credit Card U+1F4B3 ๐Ÿงพ Receipt U+1F9FE ๐Ÿ’น Chart Increasing with Yen U+1F4B9 โœ‰๏ธ Envelope U+2709, U+FE0F ๐Ÿ“ง E-Mail U+1F4E7 ๐Ÿ“จ Incoming Envelope U+1F4E8 ๐Ÿ“ฉ Envelope with Arrow U+1F4E9 ๐Ÿ“ค Outbox Tray U+1F4E4 ๐Ÿ“ฅ Inbox Tray U+1F4E5 ๐Ÿ“ฆ Package U+1F4E6 ๐Ÿ“ซ Closed Mailbox with Raised Flag U+1F4EB ๐Ÿ“ช Closed Mailbox with Lowered Flag U+1F4EA ๐Ÿ“ฌ Open Mailbox with Raised Flag U+1F4EC ๐Ÿ“ญ Open Mailbox with Lowered Flag U+1F4ED ๐Ÿ“ฎ Postbox U+1F4EE ๐Ÿ—ณ๏ธ Ballot Box with Ballot U+1F5F3, U+FE0F โœ๏ธ Pencil U+270F, U+FE0F โœ’๏ธ Black Nib U+2712, U+FE0F ๐Ÿ–‹๏ธ Fountain Pen U+1F58B, U+FE0F ๐Ÿ–Š๏ธ Pen U+1F58A, U+FE0F ๐Ÿ–Œ๏ธ Paintbrush U+1F58C, U+FE0F ๐Ÿ–๏ธ Crayon U+1F58D, U+FE0F ๐Ÿ“ Memo U+1F4DD ๐Ÿ’ผ Briefcase U+1F4BC ๐Ÿ“ File Folder U+1F4C1 ๐Ÿ“‚ Open File Folder U+1F4C2 ๐Ÿ—‚๏ธ Card Index Dividers U+1F5C2, U+FE0F ๐Ÿ“… Calendar U+1F4C5 ๐Ÿ“† Tear-Off Calendar U+1F4C6 ๐Ÿ—’๏ธ Spiral Notepad U+1F5D2, U+FE0F ๐Ÿ—“๏ธ Spiral Calendar U+1F5D3, U+FE0F ๐Ÿ“‡ Card Index U+1F4C7 ๐Ÿ“ˆ Chart Increasing U+1F4C8 ๐Ÿ“‰ Chart Decreasing U+1F4C9 ๐Ÿ“Š Bar Chart U+1F4CA ๐Ÿ“‹ Clipboard U+1F4CB ๐Ÿ“Œ Pushpin U+1F4CC ๐Ÿ“ Round Pushpin U+1F4CD ๐Ÿ“Ž Paperclip U+1F4CE ๐Ÿ–‡๏ธ Linked Paperclips U+1F587, U+FE0F ๐Ÿ“ Straight Ruler U+1F4CF ๐Ÿ“ Triangular Ruler U+1F4D0 โœ‚๏ธ Scissors U+2702, U+FE0F ๐Ÿ—ƒ๏ธ Card File Box U+1F5C3, U+FE0F ๐Ÿ—„๏ธ File Cabinet U+1F5C4, U+FE0F ๐Ÿ—‘๏ธ Wastebasket U+1F5D1, U+FE0F ๐Ÿ”’ Locked U+1F512 ๐Ÿ”“ Unlocked U+1F513 ๐Ÿ” Locked with Pen U+1F50F ๐Ÿ” Locked with Key U+1F510 ๐Ÿ”‘ Key U+1F511 ๐Ÿ—๏ธ Old Key U+1F5DD, U+FE0F ๐Ÿ”จ Hammer U+1F528 ๐Ÿช“ Axe U+1FA93 โ›๏ธ Pick U+26CF, U+FE0F โš’๏ธ Hammer and Pick U+2692, U+FE0F ๐Ÿ› ๏ธ Hammer and Wrench U+1F6E0, U+FE0F ๐Ÿ—ก๏ธ Dagger U+1F5E1, U+FE0F โš”๏ธ Crossed Swords U+2694, U+FE0F ๐Ÿ”ซ Water Pistol U+1F52B ๐Ÿชƒ Boomerang U+1FA83 ๐Ÿน Bow and Arrow U+1F3F9 ๐Ÿ›ก๏ธ Shield U+1F6E1, U+FE0F ๐Ÿชš Carpentry Saw U+1FA9A ๐Ÿ”ง Wrench U+1F527 ๐Ÿช› Screwdriver U+1FA9B ๐Ÿ”ฉ Nut and Bolt U+1F529 โš™๏ธ Gear U+2699, U+FE0F ๐Ÿ—œ๏ธ Clamp U+1F5DC, U+FE0F โš–๏ธ Balance Scale U+2696, U+FE0F ๐Ÿฆฏ White Cane U+1F9AF ๐Ÿ”— Link U+1F517 โ›“๏ธ Chains U+26D3, U+FE0F ๐Ÿช Hook U+1FA9D ๐Ÿงฐ Toolbox U+1F9F0 ๐Ÿงฒ Magnet U+1F9F2 ๐Ÿชœ Ladder U+1FA9C โš—๏ธ Alembic U+2697, U+FE0F ๐Ÿงช Test Tube U+1F9EA ๐Ÿงซ Petri Dish U+1F9EB ๐Ÿงฌ DNA U+1F9EC ๐Ÿ”ฌ Microscope U+1F52C ๐Ÿ”ญ Telescope U+1F52D ๐Ÿ“ก Satellite Antenna U+1F4E1 ๐Ÿ’‰ Syringe U+1F489 ๐Ÿฉธ Drop of Blood U+1FA78 ๐Ÿ’Š Pill U+1F48A ๐Ÿฉน Adhesive Bandage U+1FA79 ๐Ÿฉผ Crutch U+1FA7C ๐Ÿฉบ Stethoscope U+1FA7A ๐Ÿฉป X-Ray U+1FA7B ๐Ÿšช Door U+1F6AA ๐Ÿ›— Elevator U+1F6D7 ๐Ÿชž Mirror U+1FA9E ๐ŸชŸ Window U+1FA9F ๐Ÿ›๏ธ Bed U+1F6CF, U+FE0F ๐Ÿ›‹๏ธ Couch and Lamp U+1F6CB, U+FE0F ๐Ÿช‘ Chair U+1FA91 ๐Ÿšฝ Toilet U+1F6BD ๐Ÿช  Plunger U+1FAA0 ๐Ÿšฟ Shower U+1F6BF ๐Ÿ› Bathtub U+1F6C1 ๐Ÿชค Mouse Trap U+1FAA4 ๐Ÿช’ Razor U+1FA92 ๐Ÿงด Lotion Bottle U+1F9F4 ๐Ÿงท Safety Pin U+1F9F7 ๐Ÿงน Broom U+1F9F9 ๐Ÿงบ Basket U+1F9FA ๐Ÿงป Roll of Paper U+1F9FB ๐Ÿชฃ Bucket U+1FAA3 ๐Ÿงผ Soap U+1F9FC ๐Ÿซง Bubbles U+1FAE7 ๐Ÿชฅ Toothbrush U+1FAA5 ๐Ÿงฝ Sponge U+1F9FD ๐Ÿงฏ Fire Extinguisher U+1F9EF ๐Ÿ›’ Shopping Cart U+1F6D2 ๐Ÿšฌ Cigarette U+1F6AC โšฐ๏ธ Coffin U+26B0, U+FE0F ๐Ÿชฆ Headstone U+1FAA6 โšฑ๏ธ Funeral Urn U+26B1, U+FE0F ๐Ÿ—ฟ Moai U+1F5FF ๐Ÿชง Placard U+1FAA7 ๐Ÿชช Identification Card U+1FAAA ๐Ÿง ATM Sign U+1F3E7 ๐Ÿšฎ Litter in Bin Sign U+1F6AE ๐Ÿšฐ Potable Water U+1F6B0 โ™ฟ Wheelchair Symbol U+267F ๐Ÿšน Menโ€™s Room U+1F6B9 ๐Ÿšบ Womenโ€™s Room U+1F6BA ๐Ÿšป Restroom U+1F6BB ๐Ÿšผ Baby Symbol U+1F6BC ๐Ÿšพ Water Closet U+1F6BE ๐Ÿ›‚ Passport Control U+1F6C2 ๐Ÿ›ƒ Customs U+1F6C3 ๐Ÿ›„ Baggage Claim U+1F6C4 ๐Ÿ›… Left Luggage U+1F6C5 โš ๏ธ Warning U+26A0, U+FE0F ๐Ÿšธ Children Crossing U+1F6B8 โ›” No Entry U+26D4 ๐Ÿšซ Prohibited U+1F6AB ๐Ÿšณ No Bicycles U+1F6B3 ๐Ÿšญ No Smoking U+1F6AD ๐Ÿšฏ No Littering U+1F6AF ๐Ÿšฑ Non-Potable Water U+1F6B1 ๐Ÿšท No Pedestrians U+1F6B7 ๐Ÿ“ต No Mobile Phones U+1F4F5 ๐Ÿ”ž No One Under Eighteen U+1F51E โ˜ข๏ธ Radioactive U+2622, U+FE0F โ˜ฃ๏ธ Biohazard U+2623, U+FE0F โฌ†๏ธ Up Arrow U+2B06, U+FE0F โ†—๏ธ Up-Right Arrow U+2197, U+FE0F โžก๏ธ Right Arrow U+27A1, U+FE0F โ†˜๏ธ Down-Right Arrow U+2198, U+FE0F โฌ‡๏ธ Down Arrow U+2B07, U+FE0F โ†™๏ธ Down-Left Arrow U+2199, U+FE0F โฌ…๏ธ Left Arrow U+2B05, U+FE0F โ†–๏ธ Up-Left Arrow U+2196, U+FE0F โ†•๏ธ Up-Down Arrow U+2195, U+FE0F โ†”๏ธ Left-Right Arrow U+2194, U+FE0F โ†ฉ๏ธ Right Arrow Curving Left U+21A9, U+FE0F โ†ช๏ธ Left Arrow Curving Right U+21AA, U+FE0F โคด๏ธ Right Arrow Curving Up U+2934, U+FE0F โคต๏ธ Right Arrow Curving Down U+2935, U+FE0F ๐Ÿ”ƒ Clockwise Vertical Arrows U+1F503 ๐Ÿ”„ Counterclockwise Arrows Button U+1F504 ๐Ÿ”™ Back Arrow U+1F519 ๐Ÿ”š End Arrow U+1F51A ๐Ÿ”› On! Arrow U+1F51B ๐Ÿ”œ Soon Arrow U+1F51C ๐Ÿ” Top Arrow U+1F51D ๐Ÿ› Place of Worship U+1F6D0 โš›๏ธ Atom Symbol U+269B, U+FE0F ๐Ÿ•‰๏ธ Om U+1F549, U+FE0F โœก๏ธ Star of David U+2721, U+FE0F โ˜ธ๏ธ Wheel of Dharma U+2638, U+FE0F โ˜ฏ๏ธ Yin Yang U+262F, U+FE0F โœ๏ธ Latin Cross U+271D, U+FE0F โ˜ฆ๏ธ Orthodox Cross U+2626, U+FE0F โ˜ช๏ธ Star and Crescent U+262A, U+FE0F โ˜ฎ๏ธ Peace Symbol U+262E, U+FE0F ๐Ÿ•Ž Menorah U+1F54E ๐Ÿ”ฏ Dotted Six-Pointed Star U+1F52F โ™ˆ Aries U+2648 โ™‰ Taurus U+2649 โ™Š Gemini U+264A โ™‹ Cancer U+264B โ™Œ Leo U+264C โ™ Virgo U+264D โ™Ž Libra U+264E โ™ Scorpio U+264F โ™ Sagittarius U+2650 โ™‘ Capricorn U+2651 โ™’ Aquarius U+2652 โ™“ Pisces U+2653 โ›Ž Ophiuchus U+26CE ๐Ÿ”€ Shuffle Tracks Button U+1F500 ๐Ÿ” Repeat Button U+1F501 ๐Ÿ”‚ Repeat Single Button U+1F502 โ–ถ๏ธ Play Button U+25B6, U+FE0F โฉ Fast-Forward Button U+23E9 โญ๏ธ Next Track Button U+23ED, U+FE0F โฏ๏ธ Play or Pause Button U+23EF, U+FE0F โ—€๏ธ Reverse Button U+25C0, U+FE0F โช Fast Reverse Button U+23EA โฎ๏ธ Last Track Button U+23EE, U+FE0F ๐Ÿ”ผ Upwards Button U+1F53C โซ Fast Up Button U+23EB ๐Ÿ”ฝ Downwards Button U+1F53D โฌ Fast Down Button U+23EC โธ๏ธ Pause Button U+23F8, U+FE0F โน๏ธ Stop Button U+23F9, U+FE0F โบ๏ธ Record Button U+23FA, U+FE0F โ๏ธ Eject Button U+23CF, U+FE0F ๐ŸŽฆ Cinema U+1F3A6 ๐Ÿ”… Dim Button U+1F505 ๐Ÿ”† Bright Button U+1F506 ๐Ÿ“ถ Antenna Bars U+1F4F6 ๐Ÿ“ณ Vibration Mode U+1F4F3 ๐Ÿ“ด Mobile Phone Off U+1F4F4 โ™€๏ธ Female Sign U+2640, U+FE0F โ™‚๏ธ Male Sign U+2642, U+FE0F โšง๏ธ Transgender Symbol U+26A7, U+FE0F โœ–๏ธ Multiply U+2716, U+FE0F โž• Plus U+2795 โž– Minus U+2796 โž— Divide U+2797 ๐ŸŸฐ Heavy Equals Sign U+1F7F0 โ™พ๏ธ Infinity U+267E, U+FE0F โ€ผ๏ธ Double Exclamation Mark U+203C, U+FE0F โ‰๏ธ Exclamation Question Mark U+2049, U+FE0F โ“ Red Question Mark U+2753 โ” White Question Mark U+2754 โ• White Exclamation Mark U+2755 โ— Red Exclamation Mark U+2757 ใ€ฐ๏ธ Wavy Dash U+3030, U+FE0F ๐Ÿ’ฑ Currency Exchange U+1F4B1 ๐Ÿ’ฒ Heavy Dollar Sign U+1F4B2 โš•๏ธ Medical Symbol U+2695, U+FE0F โ™ป๏ธ Recycling Symbol U+267B, U+FE0F โšœ๏ธ Fleur-de-lis U+269C, U+FE0F ๐Ÿ”ฑ Trident Emblem U+1F531 ๐Ÿ“› Name Badge U+1F4DB ๐Ÿ”ฐ Japanese Symbol for Beginner U+1F530 โญ• Hollow Red Circle U+2B55 โœ… Check Mark Button U+2705 โ˜‘๏ธ Check Box with Check U+2611, U+FE0F โœ”๏ธ Check Mark U+2714, U+FE0F โŒ Cross Mark U+274C โŽ Cross Mark Button U+274E โžฐ Curly Loop U+27B0 โžฟ Double Curly Loop U+27BF ใ€ฝ๏ธ Part Alternation Mark U+303D, U+FE0F โœณ๏ธ Eight-Spoked Asterisk U+2733, U+FE0F โœด๏ธ Eight-Pointed Star U+2734, U+FE0F โ‡๏ธ Sparkle U+2747, U+FE0F ยฉ๏ธ Copyright U+A9, U+FE0F ยฎ๏ธ Registered U+AE, U+FE0F โ„ข๏ธ Trade Mark U+2122, U+FE0F #๏ธโƒฃ Keycap Number Sign U+23, U+FE0F, U+20E3 *๏ธโƒฃ Keycap Asterisk U+2A, U+FE0F, U+20E3 0๏ธโƒฃ Keycap Digit Zero U+30, U+FE0F, U+20E3 1๏ธโƒฃ Keycap Digit One U+31, U+FE0F, U+20E3 2๏ธโƒฃ Keycap Digit Two U+32, U+FE0F, U+20E3 3๏ธโƒฃ Keycap Digit Three U+33, U+FE0F, U+20E3 4๏ธโƒฃ Keycap Digit Four U+34, U+FE0F, U+20E3 5๏ธโƒฃ Keycap Digit Five U+35, U+FE0F, U+20E3 6๏ธโƒฃ Keycap Digit Six U+36, U+FE0F, U+20E3 7๏ธโƒฃ Keycap Digit Seven U+37, U+FE0F, U+20E3 8๏ธโƒฃ Keycap Digit Eight U+38, U+FE0F, U+20E3 9๏ธโƒฃ Keycap Digit Nine U+39, U+FE0F, U+20E3 ๐Ÿ”Ÿ Keycap: 10 U+1F51F ๐Ÿ”  Input Latin Uppercase U+1F520 ๐Ÿ”ก Input Latin Lowercase U+1F521 ๐Ÿ”ข Input Numbers U+1F522 ๐Ÿ”ฃ Input Symbols U+1F523 ๐Ÿ”ค Input Latin Letters U+1F524 ๐Ÿ…ฐ๏ธ A Button (Blood Type) U+1F170, U+FE0F ๐Ÿ†Ž AB Button (Blood Type) U+1F18E ๐Ÿ…ฑ๏ธ B Button (Blood Type) U+1F171, U+FE0F ๐Ÿ†‘ CL Button U+1F191 ๐Ÿ†’ Cool Button U+1F192 ๐Ÿ†“ Free Button U+1F193 โ„น๏ธ Information U+2139, U+FE0F ๐Ÿ†” ID Button U+1F194 โ“‚๏ธ Circled M U+24C2, U+FE0F ๐Ÿ†• New Button U+1F195 ๐Ÿ†– NG Button U+1F196 ๐Ÿ…พ๏ธ O Button (Blood Type) U+1F17E, U+FE0F ๐Ÿ†— OK Button U+1F197 ๐Ÿ…ฟ๏ธ P Button U+1F17F, U+FE0F ๐Ÿ†˜ SOS Button U+1F198 ๐Ÿ†™ Up! Button U+1F199 ๐Ÿ†š Vs Button U+1F19A ๐Ÿˆ Japanese โ€œHereโ€ Button U+1F201 ๐Ÿˆ‚๏ธ Japanese โ€œService Chargeโ€ Button U+1F202, U+FE0F ๐Ÿˆท๏ธ Japanese โ€œMonthly Amountโ€ Button U+1F237, U+FE0F ๐Ÿˆถ Japanese โ€œNot Free of Chargeโ€ Button U+1F236 ๐Ÿˆฏ Japanese โ€œReservedโ€ Button U+1F22F ๐Ÿ‰ Japanese โ€œBargainโ€ Button U+1F250 ๐Ÿˆน Japanese โ€œDiscountโ€ Button U+1F239 ๐Ÿˆš Japanese โ€œFree of Chargeโ€ Button U+1F21A ๐Ÿˆฒ Japanese โ€œProhibitedโ€ Button U+1F232 ๐Ÿ‰‘ Japanese โ€œAcceptableโ€ Button U+1F251 ๐Ÿˆธ Japanese โ€œApplicationโ€ Button U+1F238 ๐Ÿˆด Japanese โ€œPassing Gradeโ€ Button U+1F234 ๐Ÿˆณ Japanese โ€œVacancyโ€ Button U+1F233 ใŠ—๏ธ Japanese โ€œCongratulationsโ€ Button U+3297, U+FE0F ใŠ™๏ธ Japanese โ€œSecretโ€ Button U+3299, U+FE0F ๐Ÿˆบ Japanese โ€œOpen for Businessโ€ Button U+1F23A ๐Ÿˆต Japanese โ€œNo Vacancyโ€ Button U+1F235 ๐Ÿ”ด Red Circle U+1F534 ๐ŸŸ  Orange Circle U+1F7E0 ๐ŸŸก Yellow Circle U+1F7E1 ๐ŸŸข Green Circle U+1F7E2 ๐Ÿ”ต Blue Circle U+1F535 ๐ŸŸฃ Purple Circle U+1F7E3 ๐ŸŸค Brown Circle U+1F7E4 โšซ Black Circle U+26AB โšช White Circle U+26AA ๐ŸŸฅ Red Square U+1F7E5 ๐ŸŸง Orange Square U+1F7E7 ๐ŸŸจ Yellow Square U+1F7E8 ๐ŸŸฉ Green Square U+1F7E9 ๐ŸŸฆ Blue Square U+1F7E6 ๐ŸŸช Purple Square U+1F7EA ๐ŸŸซ Brown Square U+1F7EB โฌ› Black Large Square U+2B1B โฌœ White Large Square U+2B1C โ—ผ๏ธ Black Medium Square U+25FC, U+FE0F โ—ป๏ธ White Medium Square U+25FB, U+FE0F โ—พ Black Medium-Small Square U+25FE โ—ฝ White Medium-Small Square U+25FD โ–ช๏ธ Black Small Square U+25AA, U+FE0F โ–ซ๏ธ White Small Square U+25AB, U+FE0F ๐Ÿ”ถ Large Orange Diamond U+1F536 ๐Ÿ”ท Large Blue Diamond U+1F537 ๐Ÿ”ธ Small Orange Diamond U+1F538 ๐Ÿ”น Small Blue Diamond U+1F539 ๐Ÿ”บ Red Triangle Pointed Up U+1F53A ๐Ÿ”ป Red Triangle Pointed Down U+1F53B ๐Ÿ’  Diamond with a Dot U+1F4A0 ๐Ÿ”˜ Radio Button U+1F518 ๐Ÿ”ณ White Square Button U+1F533 ๐Ÿ”ฒ Black Square Button U+1F532 ๐Ÿ Chequered Flag U+1F3C1 ๐Ÿšฉ Triangular Flag U+1F6A9 ๐ŸŽŒ Crossed Flags U+1F38C ๐Ÿด Black Flag U+1F3F4 ๐Ÿณ๏ธ White Flag U+1F3F3, U+FE0F ๐Ÿณ๏ธโ€๐ŸŒˆ Rainbow Flag U+1F3F3, U+FE0F, U+200D, U+1F308 ๐Ÿณ๏ธโ€โšง๏ธ Transgender Flag U+1F3F3, U+FE0F, U+200D, U+26A7, U+FE0F ๐Ÿดโ€โ˜ ๏ธ Pirate Flag U+1F3F4, U+200D, U+2620, U+FE0F ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ Flag: Ascension Island U+1F1E6, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Flag: Andorra U+1F1E6, U+1F1E9 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช Flag: United Arab Emirates U+1F1E6, U+1F1EA ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Flag: Afghanistan U+1F1E6, U+1F1EB ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Flag: Antigua & Barbuda U+1F1E6, U+1F1EC ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ Flag: Anguilla U+1F1E6, U+1F1EE ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Flag: Albania U+1F1E6, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Flag: Armenia U+1F1E6, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Flag: Angola U+1F1E6, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ Flag: Antarctica U+1F1E6, U+1F1F6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Flag: Argentina U+1F1E6, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ธ Flag: American Samoa U+1F1E6, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Flag: Austria U+1F1E6, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Flag: Australia U+1F1E6, U+1F1FA ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Flag: Aruba U+1F1E6, U+1F1FC ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ Flag: ร…land Islands U+1F1E6, U+1F1FD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Flag: Azerbaijan U+1F1E6, U+1F1FF ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Flag: Bosnia & Herzegovina U+1F1E7, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Flag: Barbados U+1F1E7, U+1F1E7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Flag: Bangladesh U+1F1E7, U+1F1E9 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Flag: Belgium U+1F1E7, U+1F1EA ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Flag: Burkina Faso U+1F1E7, U+1F1EB ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Flag: Bulgaria U+1F1E7, U+1F1EC ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Flag: Bahrain U+1F1E7, U+1F1ED ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Flag: Burundi U+1F1E7, U+1F1EE ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Flag: Benin U+1F1E7, U+1F1EF ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ Flag: St. Barthรฉlemy U+1F1E7, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Flag: Bermuda U+1F1E7, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Flag: Brunei U+1F1E7, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Flag: Bolivia U+1F1E7, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Flag: Caribbean Netherlands U+1F1E7, U+1F1F6 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Flag: Brazil U+1F1E7, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Flag: Bahamas U+1F1E7, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Flag: Bhutan U+1F1E7, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ป Flag: Bouvet Island U+1F1E7, U+1F1FB ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Flag: Botswana U+1F1E7, U+1F1FC ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Flag: Belarus U+1F1E7, U+1F1FE ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Flag: Belize U+1F1E7, U+1F1FF ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Flag: Canada U+1F1E8, U+1F1E6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡จ Flag: Cocos (Keeling) Islands U+1F1E8, U+1F1E8 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Flag: Congo – Kinshasa U+1F1E8, U+1F1E9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Flag: Central African Republic U+1F1E8, U+1F1EB ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Flag: Congo – Brazzaville U+1F1E8, U+1F1EC ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Flag: Switzerland U+1F1E8, U+1F1ED ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Flag: Cรดte dโ€™Ivoire U+1F1E8, U+1F1EE ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฐ Flag: Cook Islands U+1F1E8, U+1F1F0 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Flag: Chile U+1F1E8, U+1F1F1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Flag: Cameroon U+1F1E8, U+1F1F2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Flag: China U+1F1E8, U+1F1F3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Flag: Colombia U+1F1E8, U+1F1F4 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต Flag: Clipperton Island U+1F1E8, U+1F1F5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Flag: Costa Rica U+1F1E8, U+1F1F7 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Flag: Cuba U+1F1E8, U+1F1FA ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Flag: Cape Verde U+1F1E8, U+1F1FB ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Flag: Curaรงao U+1F1E8, U+1F1FC ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฝ Flag: Christmas Island U+1F1E8, U+1F1FD ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Flag: Cyprus U+1F1E8, U+1F1FE ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Flag: Czechia U+1F1E8, U+1F1FF ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Flag: Germany U+1F1E9, U+1F1EA ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฌ Flag: Diego Garcia U+1F1E9, U+1F1EC ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Flag: Djibouti U+1F1E9, U+1F1EF ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Flag: Denmark U+1F1E9, U+1F1F0 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Flag: Dominica U+1F1E9, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Flag: Dominican Republic U+1F1E9, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Flag: Algeria U+1F1E9, U+1F1FF ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฆ Flag: Ceuta & Melilla U+1F1EA, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Flag: Ecuador U+1F1EA, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Flag: Estonia U+1F1EA, U+1F1EA ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Flag: Egypt U+1F1EA, U+1F1EC ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ญ Flag: Western Sahara U+1F1EA, U+1F1ED ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Flag: Eritrea U+1F1EA, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Flag: Spain U+1F1EA, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Flag: Ethiopia U+1F1EA, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Flag: European Union U+1F1EA, U+1F1FA ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Flag: Finland U+1F1EB, U+1F1EE ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Flag: Fiji U+1F1EB, U+1F1EF ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ Flag: Falkland Islands U+1F1EB, U+1F1F0 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Flag: Micronesia U+1F1EB, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Flag: Faroe Islands U+1F1EB, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Flag: France U+1F1EB, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Flag: Gabon U+1F1EC, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Flag: United Kingdom U+1F1EC, U+1F1E7 ๐Ÿฆโ€โฌ› Black Bird U+1F426, U+200D, U+2B1B ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Flag: Grenada U+1F1EC, U+1F1E9 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Flag: Georgia U+1F1EC, U+1F1EA ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ Flag: French Guiana U+1F1EC, U+1F1EB ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Flag: Guernsey U+1F1EC, U+1F1EC ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Flag: Ghana U+1F1EC, U+1F1ED ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Flag: Gibraltar U+1F1EC, U+1F1EE ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Flag: Greenland U+1F1EC, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Flag: Gambia U+1F1EC, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Flag: Guinea U+1F1EC, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Flag: Guadeloupe U+1F1EC, U+1F1F5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Flag: Equatorial Guinea U+1F1EC, U+1F1F6 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Flag: Greece U+1F1EC, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ธ Flag: South Georgia & South Sandwich Islands U+1F1EC, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Flag: Guatemala U+1F1EC, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Flag: Guam U+1F1EC, U+1F1FA ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Flag: Guinea-Bissau U+1F1EC, U+1F1FC ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Flag: Guyana U+1F1EC, U+1F1FE ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Flag: Hong Kong SAR China U+1F1ED, U+1F1F0 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒ Flag: Heard & McDonald Islands U+1F1ED, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Flag: Honduras U+1F1ED, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Flag: Croatia U+1F1ED, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Flag: Haiti U+1F1ED, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Flag: Hungary U+1F1ED, U+1F1FA ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡จ Flag: Canary Islands U+1F1EE, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Flag: Indonesia U+1F1EE, U+1F1E9 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Flag: Ireland U+1F1EE, U+1F1EA ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Flag: Israel U+1F1EE, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ Flag: Isle of Man U+1F1EE, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Flag: India U+1F1EE, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ด Flag: British Indian Ocean Territory U+1F1EE, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Flag: Iraq U+1F1EE, U+1F1F6 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Flag: Iran U+1F1EE, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Flag: Iceland U+1F1EE, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Flag: Italy U+1F1EE, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Flag: Jersey U+1F1EF, U+1F1EA ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Flag: Jamaica U+1F1EF, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Flag: Jordan U+1F1EF, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Flag: Japan U+1F1EF, U+1F1F5 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Flag: Kenya U+1F1F0, U+1F1EA ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Flag: Kyrgyzstan U+1F1F0, U+1F1EC ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Flag: Cambodia U+1F1F0, U+1F1ED ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Flag: Kiribati U+1F1F0, U+1F1EE ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Flag: Comoros U+1F1F0, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Flag: St. Kitts & Nevis U+1F1F0, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต Flag: North Korea U+1F1F0, U+1F1F5 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท Flag: South Korea U+1F1F0, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Flag: Kuwait U+1F1F0, U+1F1FC ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Flag: Cayman Islands U+1F1F0, U+1F1FE ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Flag: Kazakhstan U+1F1F0, U+1F1FF ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Flag: Laos U+1F1F1, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Flag: Lebanon U+1F1F1, U+1F1E7 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Flag: St. Lucia U+1F1F1, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Flag: Liechtenstein U+1F1F1, U+1F1EE ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Flag: Sri Lanka U+1F1F1, U+1F1F0 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Flag: Liberia U+1F1F1, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Flag: Lesotho U+1F1F1, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Flag: Lithuania U+1F1F1, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Flag: Luxembourg U+1F1F1, U+1F1FA ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Flag: Latvia U+1F1F1, U+1F1FB ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Flag: Libya U+1F1F1, U+1F1FE ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Flag: Morocco U+1F1F2, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Flag: Monaco U+1F1F2, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Flag: Moldova U+1F1F2, U+1F1E9 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Flag: Montenegro U+1F1F2, U+1F1EA ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Flag: St. Martin U+1F1F2, U+1F1EB ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Flag: Madagascar U+1F1F2, U+1F1EC ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Flag: Marshall Islands U+1F1F2, U+1F1ED ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ Flag: North Macedonia U+1F1F2, U+1F1F0 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Flag: Mali U+1F1F2, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Flag: Myanmar (Burma) U+1F1F2, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Flag: Mongolia U+1F1F2, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Flag: Macao Sar China U+1F1F2, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Flag: Northern Mariana Islands U+1F1F2, U+1F1F5 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Flag: Martinique U+1F1F2, U+1F1F6 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Flag: Mauritania U+1F1F2, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Flag: Montserrat U+1F1F2, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Flag: Malta U+1F1F2, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Flag: Mauritius U+1F1F2, U+1F1FA ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Flag: Maldives U+1F1F2, U+1F1FB ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Flag: Malawi U+1F1F2, U+1F1FC ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Flag: Mexico U+1F1F2, U+1F1FD ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Flag: Malaysia U+1F1F2, U+1F1FE ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Flag: Mozambique U+1F1F2, U+1F1FF ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Flag: Namibia U+1F1F3, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ Flag: New Caledonia U+1F1F3, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Flag: Niger U+1F1F3, U+1F1EA ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ซ Flag: Norfolk Island U+1F1F3, U+1F1EB ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Flag: Nigeria U+1F1F3, U+1F1EC ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Flag: Nicaragua U+1F1F3, U+1F1EE ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Flag: Netherlands U+1F1F3, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Flag: Norway U+1F1F3, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Flag: Nepal U+1F1F3, U+1F1F5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Flag: Nauru U+1F1F3, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ Flag: Niue U+1F1F3, U+1F1FA ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Flag: New Zealand U+1F1F3, U+1F1FF ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Flag: Oman U+1F1F4, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Flag: Panama U+1F1F5, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Flag: Peru U+1F1F5, U+1F1EA ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ Flag: French Polynesia U+1F1F5, U+1F1EB ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Flag: Papua New Guinea U+1F1F5, U+1F1EC ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Flag: Philippines U+1F1F5, U+1F1ED ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Flag: Pakistan U+1F1F5, U+1F1F0 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Flag: Poland U+1F1F5, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฒ Flag: St. Pierre & Miquelon U+1F1F5, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ณ Flag: Pitcairn Islands U+1F1F5, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Flag: Puerto Rico U+1F1F5, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Flag: Palestinian Territories U+1F1F5, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Flag: Portugal U+1F1F5, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Flag: Palau U+1F1F5, U+1F1FC ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Flag: Paraguay U+1F1F5, U+1F1FE ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Flag: Qatar U+1F1F6, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Flag: Rรฉunion U+1F1F7, U+1F1EA ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Flag: Romania U+1F1F7, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Flag: Serbia U+1F1F7, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Flag: Russia U+1F1F7, U+1F1FA ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Flag: Rwanda U+1F1F7, U+1F1FC ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Flag: Saudi Arabia U+1F1F8, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Flag: Solomon Islands U+1F1F8, U+1F1E7 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Flag: Seychelles U+1F1F8, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Flag: Sudan U+1F1F8, U+1F1E9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Flag: Sweden U+1F1F8, U+1F1EA ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Flag: Singapore U+1F1F8, U+1F1EC ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ Flag: St. Helena U+1F1F8, U+1F1ED ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Flag: Slovenia U+1F1F8, U+1F1EE ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏ Flag: Svalbard & Jan Mayen U+1F1F8, U+1F1EF ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Flag: Slovakia U+1F1F8, U+1F1F0 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Flag: Sierra Leone U+1F1F8, U+1F1F1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ Flag: San Marino U+1F1F8, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Flag: Senegal U+1F1F8, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Flag: Somalia U+1F1F8, U+1F1F4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Flag: Suriname U+1F1F8, U+1F1F7 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ Flag: South Sudan U+1F1F8, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Flag: Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe U+1F1F8, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป Flag: El Salvador U+1F1F8, U+1F1FB ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Flag: Sint Maarten U+1F1F8, U+1F1FD ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Flag: Syria U+1F1F8, U+1F1FE ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Flag: Eswatini U+1F1F8, U+1F1FF ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ Flag: Tristan Da Cunha U+1F1F9, U+1F1E6 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Flag: Turks & Caicos Islands U+1F1F9, U+1F1E8 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Flag: Chad U+1F1F9, U+1F1E9 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ซ Flag: French Southern Territories U+1F1F9, U+1F1EB ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Flag: Togo U+1F1F9, U+1F1EC ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Flag: Thailand U+1F1F9, U+1F1ED ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Flag: Tajikistan U+1F1F9, U+1F1EF ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฐ Flag: Tokelau U+1F1F9, U+1F1F0 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Flag: Timor-Leste U+1F1F9, U+1F1F1 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Flag: Turkmenistan U+1F1F9, U+1F1F2 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Flag: Tunisia U+1F1F9, U+1F1F3 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Flag: Tonga U+1F1F9, U+1F1F4 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Flag: Turkey U+1F1F9, U+1F1F7 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Flag: Trinidad & Tobago U+1F1F9, U+1F1F9 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Flag: Tuvalu U+1F1F9, U+1F1FB ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Flag: Taiwan U+1F1F9, U+1F1FC ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Flag: Tanzania U+1F1F9, U+1F1FF ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Flag: Ukraine U+1F1FA, U+1F1E6 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Flag: Uganda U+1F1FA, U+1F1EC ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ Flag: U.S. Outlying Islands U+1F1FA, U+1F1F2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ณ Flag: United Nations U+1F1FA, U+1F1F3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Flag: United States U+1F1FA, U+1F1F8 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Flag: Uruguay U+1F1FA, U+1F1FE ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Flag: Uzbekistan U+1F1FA, U+1F1FF ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Flag: Vatican City U+1F1FB, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Flag: St. Vincent & Grenadines U+1F1FB, U+1F1E8 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Flag: Venezuela U+1F1FB, U+1F1EA ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ Flag: British Virgin Islands U+1F1FB, U+1F1EC ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ Flag: U.S. Virgin Islands U+1F1FB, U+1F1EE ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Flag: Vietnam U+1F1FB, U+1F1F3 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Flag: Vanuatu U+1F1FB, U+1F1FA ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ซ Flag: Wallis & Futuna U+1F1FC, U+1F1EB ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Flag: Samoa U+1F1FC, U+1F1F8 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Flag: Kosovo U+1F1FD, U+1F1F0 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Flag: Yemen U+1F1FE, U+1F1EA ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Flag: Mayotte U+1F1FE, U+1F1F9 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Flag: South Africa U+1F1FF, U+1F1E6 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Flag: Zambia U+1F1FF, U+1F1F2 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Flag: Zimbabwe U+1F1FF, U+1F1FC ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Flag: England U+1F3F4, U+E0067, U+E0062, U+E0065, U+E006E, U+E0067, U+E007F ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Flag: Scotland U+1F3F4, U+E0067, U+E0062, U+E0073, U+E0063, U+E0074, U+E007F ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Flag: Wales U+1F3F4, U+E0067, U+E0062, U+E0077, U+E006C, U+E0073, U+E007F ๐Ÿ‡ฆ Regional Indicator Symbol Letter A U+1F1E6 ๐Ÿ‡ง Regional Indicator Symbol Letter B U+1F1E7 ๐Ÿ‡จ Regional Indicator Symbol Letter C U+1F1E8 ๐Ÿ‡ฉ Regional Indicator Symbol Letter D U+1F1E9 ๐Ÿ‡ช Regional Indicator Symbol Letter E U+1F1EA ๐Ÿ‡ซ Regional Indicator Symbol Letter F U+1F1EB ๐Ÿ‡ฌ Regional Indicator Symbol Letter G U+1F1EC ๐Ÿ‡ญ Regional Indicator Symbol Letter H U+1F1ED ๐Ÿ‡ฎ Regional Indicator Symbol Letter I U+1F1EE ๐Ÿ‡ฏ Regional Indicator Symbol Letter J U+1F1EF ๐Ÿ‡ฐ Regional Indicator Symbol Letter K U+1F1F0 ๐Ÿ‡ฑ Regional Indicator Symbol Letter L U+1F1F1 ๐Ÿ‡ฒ Regional Indicator Symbol Letter M U+1F1F2 ๐Ÿ‡ณ Regional Indicator Symbol Letter N U+1F1F3 ๐Ÿ‡ด Regional Indicator Symbol Letter O U+1F1F4 ๐Ÿ‡ต Regional Indicator Symbol Letter P U+1F1F5 ๐Ÿ‡ถ Regional Indicator Symbol Letter Q U+1F1F6 ๐Ÿ‡ท Regional Indicator Symbol Letter R U+1F1F7 ๐Ÿ‡ธ Regional Indicator Symbol Letter S U+1F1F8 ๐Ÿ‡น Regional Indicator Symbol Letter T U+1F1F9 ๐Ÿ‡บ Regional Indicator Symbol Letter U U+1F1FA ๐Ÿ‡ป Regional Indicator Symbol Letter V U+1F1FB ๐Ÿ‡ผ Regional Indicator Symbol Letter W U+1F1FC ๐Ÿ‡ฝ Regional Indicator Symbol Letter X U+1F1FD ๐Ÿ‡พ Regional Indicator Symbol Letter Y U+1F1FE ๐Ÿ‡ฟ Regional Indicator Symbol Letter Z U+1F1FF ๐Ÿซท๐Ÿฟ Leftwards Pushing Hand: Dark Skin Tone U+1FAF7, U+1F3FF ๐Ÿซธ๐Ÿฝ Rightwards Pushing Hand: Medium Skin Tone U+1FAF8, U+1F3FD ๐Ÿซท๐Ÿพ Leftwards Pushing Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF7, U+1F3FE ๓ — Tag Latin Capital Letter W U+E0057 ๓ €ฟ Tag Question Mark U+E003F ๓ Ž Tag Latin Capital Letter N U+E004E ๓ ฅ Tag Latin Small Letter E U+E0065 ๓ ฒ Tag Latin Small Letter R U+E0072 ๓ ’ Tag Latin Capital Letter R U+E0052 1๏ธ Digit One U+31, U+FE0F ๓ ช Tag Latin Small Letter J U+E006A ๓  Tag Latin Capital Letter O U+E004F ๓ „ Tag Latin Capital Letter D U+E0044 ๓ • Tag Latin Capital Letter U U+E0055 ๓ ‰ Tag Latin Capital Letter I U+E0049 ๓ ฎ Tag Latin Small Letter N U+E006E ๓ † Tag Latin Capital Letter F U+E0046 ๓ ถ Tag Latin Small Letter V U+E0076 ๓ ผ Tag Vertical Line U+E007C ๓ €ฃ Tag Number Sign U+E0023 ๓ €ญ Tag Hyphen-Minus U+E002D ๓  Tag Latin Capital Letter P U+E0050 ๓ €ช Tag Asterisk U+E002A ๓ Œ Tag Latin Capital Letter L U+E004C ๓ ‚ Tag Latin Capital Letter B U+E0042 5๏ธ Digit Five U+35, U+FE0F ๓ ฑ Tag Latin Small Letter Q U+E0071 ๓ €ฒ Tag Digit Two U+E0032 ๓ ˜ Tag Latin Capital Letter X U+E0058 0๏ธ Digit Zero U+30, U+FE0F 2๏ธ Digit Two U+32, U+FE0F 8๏ธ Digit Eight U+38, U+FE0F ๓ ณ Tag Latin Small Letter S U+E0073 ๓ ” Tag Latin Capital Letter T U+E0054 ๓ €ข Tag Quotation Mark U+E0022 ๓ €จ Tag Left Parenthesis U+E0028 ๓ ฆ Tag Latin Small Letter F U+E0066 ๓ €พ Tag Greater-Than Sign U+E003E ๓ €ฎ Tag Full Stop U+E002E ๓ “ Tag Latin Capital Letter S U+E0053 3๏ธ Digit Three U+33, U+FE0F ๓   Tag Grave Accent U+E0060 ๓ €ฉ Tag Right Parenthesis U+E0029 ๓ ฝ Tag Right Curly Bracket U+E007D ๓ €ท Tag Digit Seven U+E0037 ๓ €ง Tag Apostrophe U+E0027 ๓ €ณ Tag Digit Three U+E0033 ๓ ค Tag Latin Small Letter D U+E0064 ๐Ÿซธ๐Ÿผ Rightwards Pushing Hand: Medium-Light Skin Tone U+1FAF8, U+1F3FC ๓ €ป Tag Semicolon U+E003B ๓ – Tag Latin Capital Letter V U+E0056 ๓ œ Tag Reverse Solidus U+E005C 4๏ธ Digit Four U+34, U+FE0F ๓ ธ Tag Latin Small Letter X U+E0078 ๓ … Tag Latin Capital Letter E U+E0045 ๓ ญ Tag Latin Small Letter M U+E006D ๓ š Tag Latin Capital Letter Z U+E005A ๓ €ฆ Tag Ampersand U+E0026 ๓ น Tag Latin Small Letter Y U+E0079 ๐Ÿซท๐Ÿป Leftwards Pushing Hand: Light Skin Tone U+1FAF7, U+1F3FB #๏ธ Hash Sign U+23, U+FE0F ๓ ฐ Tag Latin Small Letter P U+E0070 ๓ ฟ Cancel Tag U+E007F ๓ €น Tag Digit Nine U+E0039 ๓ › Tag Left Square Bracket U+E005B ๓ ‘ Tag Latin Capital Letter Q U+E0051 ๓ พ Tag Tilde U+E007E ๓ €ผ Tag Less-Than Sign U+E003C ๓ ฌ Tag Latin Small Letter L U+E006C ๓ ด Tag Latin Small Letter T U+E0074 ๐Ÿซธ๐Ÿฟ Rightwards Pushing Hand: Dark Skin Tone U+1FAF8, U+1F3FF ๓ บ Tag Latin Small Letter Z U+E007A ๐Ÿซธ๐Ÿป Rightwards Pushing Hand: Light Skin Tone U+1FAF8, U+1F3FB ๓ €ก Tag Exclamation Mark U+E0021 ๓ ท Tag Latin Small Letter W U+E0077 ๏ธ Variation Selector-16 U+FE0F ๓ ™ Tag Latin Capital Letter Y U+E0059 ๓ €บ Tag Colon U+E003A *๏ธ Asterisk U+2A, U+FE0F ๓ Ÿ Tag Low Line U+E005F ๓ €ซ Tag Plus Sign U+E002B ๓ €ฑ Tag Digit One U+E0031 ๓ ก Tag Latin Small Letter a U+E0061 โ€ Zero Width Joiner U+200D ๓  Tag Right Square Bracket U+E005D ๓ ข Tag Latin Small Letter B U+E0062 ๓ €ฅ Tag Percent Sign U+E0025 ๓  Tag Latin Capital Letter a U+E0041 ๓ ž Tag Circumflex Accent U+E005E ๓ ƒ Tag Latin Capital Letter C U+E0043 ๓ ฉ Tag Latin Small Letter I U+E0069 โƒฃ Combining Enclosing Keycap U+20E3 ๓ ฏ Tag Latin Small Letter O U+E006F ๓ ‹ Tag Latin Capital Letter K U+E004B ๓ ‡ Tag Latin Capital Letter G U+E0047 ๓ ป Tag Left Curly Bracket U+E007B 7๏ธ Digit Seven U+37, U+FE0F ๓ €ธ Tag Digit Eight U+E0038 ๓ ซ Tag Latin Small Letter K U+E006B ๓ €  Tag Space U+E0020 ๓ ˆ Tag Latin Capital Letter H U+E0048 ๐Ÿซธ๐Ÿพ Rightwards Pushing Hand: Medium-Dark Skin Tone U+1FAF8, U+1F3FE ๓ €ถ Tag Digit Six U+E0036 ๓  Tag Latin Capital Letter M U+E004D 9๏ธ Digit Nine U+39, U+FE0F ๓ €ด Tag Digit Four U+E0034 ๐Ÿซท๐Ÿผ Leftwards Pushing Hand: Medium-Light Skin Tone U+1FAF7, U+1F3FC ๓ €ค Tag Dollar Sign U+E0024 ๓ € Tag Commercial at U+E0040 ๓ €ต Tag Digit Five U+E0035 ๓ €ฌ Tag Comma U+E002C ๓ Š Tag Latin Capital Letter J U+E004A ๓ €ฝ Tag Equals Sign U+E003D ๓ ง Tag Latin Small Letter G U+E0067 6๏ธ Digit Six U+36, U+FE0F ๓ จ Tag Latin Small Letter H U+E0068 ๐Ÿซท๐Ÿฝ Leftwards Pushing Hand: Medium Skin Tone U+1FAF7, U+1F3FD ๓ ต Tag Latin Small Letter U U+E0075 ๓ ฃ Tag Latin Small Letter C U+E0063 ๓ €ฐ Tag Digit Zero U+E0030 ๓ €ฏ Tag Solidus U+E002F ๐Ÿซจ Shaking Face U+1FAE8 ๐Ÿฉต Light Blue Heart U+1FA75 ๐Ÿฉถ Grey Heart U+1FA76 ๐Ÿฉท Pink Heart U+1FA77 ๐Ÿซธ Rightwards Pushing Hand U+1FAF8 ๐Ÿซท Leftwards Pushing Hand U+1FAF7 ๐ŸซŽ Moose U+1FACE ๐Ÿซ Donkey U+1FACF ๐Ÿชฝ Wing U+1FABD ๐Ÿชฟ Goose U+1FABF ๐Ÿชผ Jellyfish U+1FABC ๐Ÿซš Ginger U+1FADA ๐Ÿชป Hyacinth U+1FABB ๐Ÿซ› Pea Pod U+1FADB ๐Ÿชญ Folding Hand Fan U+1FAAD ๐Ÿชฎ Hair Pick U+1FAAE ๐Ÿช‡ Maracas U+1FA87 ๐Ÿชˆ Flute U+1FA88 ๐Ÿชฏ Khanda U+1FAAF ๐Ÿ›œ Wireless U+1F6DC
See also  ๐Ÿงฅ Coat Emoji on Facebook 2.1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *